E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR
E.C.A.

Kargaz İşletme Müdürü Cengiz Mancoğlu: "2012'de Yaklaşık 18 Bin Projeyi Onayladık ve Gazını Açtık"

Kargaz İşletme Müdürü Cengiz Mancoğlu: "2012'de Yaklaşık 18 Bin Projeyi Onayladık ve Gazını Açtık"

1 Mart 2013 | ARAŞTIRMA
176. Sayı (Ocak-Şubat)
1.816 kez okundu

2012 yılında 17.950 projeyi onaylayarak, gaz açma işlemini gerçekleştiren Kargaz, 2013 yılında 200.000 m hat, 3 adet A tipi istasyon, 6 adet bölge regülatörü ve 5.000 adet servis kutusu imalatının gerçekleştirilmesini planlıyor. Kargaz İşletme Müdürü Cengiz Mancoğlu dergimize şirket faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Karabük, Kastamonu ve Çankırı il merkezleri ile Safranbolu, Gerede, Tosya, Seydiler ve Korgun ilçelerini kapsayan; Karabük – Kastamonu – Çankırı ihalesi EPDK tarafından 16.05.2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ihale sonucunda en düşük BHAB teklifi (ÇEDAŞ) Çorum Elektrik ve Doğalgaz Ticaret A.Ş.tarafından verilmiş ve ihale kazanılmıştır.  ÇEDAŞ Tarafından bölgenin doğalgaz dağıtımını gerçekleştirmek üzere KARGAZ Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. kurulmuş ve EPDK tarafından şirketimize 09.02.2006 tarihinde “Dağıtım Lisansı” verilmiştir. Lisans bölgemize 2010 yılında Kurşunlu ilçesi de dahil edilmiştir.

Bölgenin dağıtım lisansı ihalesini kazanan çatı şirketimiz ÇEDAŞ, daha önce de Çorum ve Sungurlu’yu kapsayan (Çorumgaz) bölge ile Yozgat ve ilçelerini kapsayan bölgenin de (Sürmeligaz) dağıtım lisansı ihalesini kazanmış ve bu bölgelerin doğalgaz alt yapılarını çok kısa sürede tamamlayarak bölge insanını doğalgazla buluşturmuştur.

Lisans bölgemizdeki il merkezlerinin gaz arzı için ilk kazma 2007 yılında vurulmuştur. Ancak bu şehirlerin iletim hattı henüz işletmeye alınmadığından 2007 yılında gaz vermek mümkün olmamıştır. İletim hatlarının BOTAŞ tarafından 2008 yılında devreye alınmasıyla Çankırı ve Kastamonu’ya 2008 yılında, Karabük’e ise 2009 yılında ilk gaz arzı gerçekleştirilmiştir.

Dağıtım bölgemizde 2012 yılında 157.375.000 m³ doğalgaz tüketimi gerçekleşmiştir. Bu tüketim miktarı 2010 yılında 34.750.000m³, 2011 yılında ise 90.625.000m³ olarak gerçekleşmiştir.

2013 Yılı için Planlanan Yatırımlar

İç tesisat birimimizde 7 mühendis çalışmaktadır. 2012 yılında 17.950 proje onaylanmış ve uygulaması kontrol edilerek gaz açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet kapsamında devreye alınan sayaç sayımız 24.728 adettir. Ayrıca geriye dönük kontroller de  gerçekleştirilmiş uygunsuzluk tespit edilen tesisatların düzeltilmesi sağlanmıştır.

2012 yılında 232.201 m hat imalatı, 3 adet A tipi istasyon, 9 adet Bölge Regülatörü, 7 adet Müşteri İstasyonu ve 4.876 adet de servis kutusu imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımın karşılığı olarak yaklaşık 30.000 BBS abone ve 25.000 adet de kullanıcı kaydı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında da 200.000 m hat, 3 adet A tipi istasyon, 6 adet bölge regülatörü ve  5.000 adet servis kutusu imalatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yine, kısmen faal olan SCADA sistemimizin de 2013 yılında sahadaki tüm tesisleri kapsayacak biçimde genişletilmesi sağlanacaktır. SCADA sistemiyle ilgili tedarikçi seçiminde son aşamaya gelinmiştir.

 

Doğalgazı Tanıtım Çalışmaları

Doğalgazın ilk kez verileceği şehirlerde doğalgazın tanıtımındaki en önemli etkenler;  yerel yönetimler, bölgedeki sivil toplum örgütleri ve yerel basındır. Şirketimiz; ilk önce bu kurumlara kendini tanıtmıştır.  İşin tabiatı gereği belediyelerle zaten görüşülmektedir. Ancak şirket yönetimimiz sadece bununla yetinmeyerek şehirdeki tüm siyasi parti temsilciliklerini, ilgili mesleki kurumları (meslek odaları, dernekler v.s) ve yerel basın kuruluşlarını ziyaret etmiş ve doğalgazla ilgili bilgilendirmeyi ilk ağızdan yapmıştır. Bunun sonucu olarak şirketimizin şehirlerdeki çalışmaları sürekli desteklenmiştir.

Şehir ilk kazma vurulmadan önce gerek sivil toplum örgütleri gerekse doğrudan şirketimiz tarafından organize edilen ve tüm vatandaşlara açık toplantılar düzenlenmiştir. Vatandaşımızın ilk elden bilgiye ulaşması bakımından önem arz eden bu tür organizasyonlar zaman zaman tekrarlanmaktadır. Ayrıca mahalle muhtarları ile de toplantılar düzenlenerek doğalgaz ve mahalle yatırımları hakkında bilgiler verilmektedir.

 

“Doğalgazı vatandaşa tanıtmaktaki en önemli hususlardan biri de hizmet kalitesinden ödün vermemektir. Şirketimizden hizmet alan vatandaşların bu konudaki şahitliği önemlidir. Çoğu vatandaşımız en fazla komşusundan edindiği bilgiye itibar etmektedir”

Doğalgazı vatandaşa tanıtmaktaki en önemli hususlardan biri de hizmet kalitesinden ödün vermemektir. Şirketimizden hizmet alan vatandaşların bu konudaki şahitliği önemlidir. Çoğu vatandaşımız en fazla komşusundan edindiği bilgiye itibar etmektedir. Bu nedenle gelen her müşteriye “müşteri daima haklıdır” düsturuna göre davranmak, müstakbel müşterilerimiz üzerinde olumlu izlenim bırakmanın önemli yollarındandır.

 

Kampanyalar

Her şehirde olduğu gibi bizim lisans bölgemizde de ilk yıllar abone kayıt sayısı bakımından sıkıntılı geçmiştir. Bu sıkıntıyı en az hissetmek için şirket yönetimimizce hemen her yıl kampanyalar düzenlenmektedir. Bu kampanyanın ana başlığı genellikle  “Kredi Kartına 12 Taksit” sloganı olmakla birlikte yıl içersinde vatandaşın işini kolaylaştıracak eklemeler de yapılmaktadır.

Hizmet sunduğumuz şehirlerin bazıları “dumanlı kent”, “puslu kent” gibi ünvanlarla anılmaktadır. Bu tür ünvanlar kentlerimizin cazibesini azaltmaktadır. Bölgemizde geleceğini turizme bağlamış olan şehirler vardır. Safranbolu bu şehirlerin en başında yer almaktadır. Bu şehrin ünü, ülkemiz sınırlarını da aşmış ve dünya çapına yayılmıştır. Bunun sonucu olarak  UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 yılında “Dünya Miras Listesi” ne alınmıştır. Şehirde 1.500 adet korunması ve dolayısıyla görülmesi gereken eser bulunmaktadır. Diğer şehirlerimiz için de benzer şeyler söylemek mümkündür. Bu değerleri ziyaretçilerimize en güzel halleriyle sunmak için kaliteli hizmetin yanında kaliteli bir hava da gereklidir. Bu da kısa vadede doğalgaz mümkündür.

 

Gerek kampanyalarımızın gerekse doğalgazın güvenli ve ekonomik kullanımın vatandaşa duyurulmasında, şehirlerdeki tüm iletişim imkânları (yazılı, sesli ve görsel basın, gazete insertleri, bilboardlar, raketler v.s)  sonuna kadar kullanılmaktadır.

2013 yılında da yukarda ifade ettiğimiz “12 taksit “ kampanyası vakit geçirilmeksizin uygulamaya konmuştur. Vatandaş için en cazip unsur, kendisine  ödeme kolaylığı sunulmasıdır. Hizmet sunduğumuz şehirlerdeki cihaz satıcıları ve sertifikalı firmalarımız da benzer kampanyalar düzenleyerek vatandaşın doğalgaza geçişini kolaylaştırmaktadır.

Yine mahalle muhtarlıkları ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapılması bu seneki tanıtım faaliyetlerimiz arasında olacaktır. Anadolu’daki çoğu şehirlerde muhtarlıklar vatandaş nezdinde hizmet vermesi gereken kurum olarak algılanmaktadır. Kendimizi doğru  ve etkin bir biçimde ifade etmek için muhtarlıkların kullanılması önemlidir.

“Bizim için vatandaşı kazanmadaki en önemli argüman doğalgazın ucuz oluşudur. Ancak kamuoyunda genellikle bu algı hakim değildir. Özellikle doğalgazla ilgili fiyat artışları basınımızda çok fazla yer almaktadır”

 

Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaşmasını Engelleyen Unsurlar

Vatandaşımız herhangi bir ihtiyacı için harcama yaparken –haklı olarak-  o mal veya hizmetin maliyetini dikkate alıyor. Bizim için vatandaşı kazanmadaki en önemli argüman doğalgazın ucuz oluşudur. Ancak kamuoyunda genellikle bu algı hakim değildir. Özellikle doğalgazla ilgili fiyat artışları basınımızda çok fazla yer almaktadır. Vatandaşın ısınma ihtiyacı için kullandığı diğer yakıt türlerinin fiyatı neredeyse hiç dillendirilmezken doğalgaz fiyatları, zam olsun olmasın her ay basında olumsuz bir şekilde yer bulmaktadır. Bunun sonucu olarak yetkililerce Bu ay doğalgaza zam yok açıklamaları da vatandaşımız tarafından “Önümüzdeki ay zam var” olarak algılanmaktadır.

Bu anlayışın kırılması adına da çalışmalar yapılmalıdır. Alınan mal ve hizmetin ucuz olması elbetteki önemlidir. Ancak yan unsular da önemlidir. Bu bakımdan hizmetini sunduğumuz madde son derece elverişlidir. Sürekli ucuzluğa vurgu yapmak gereklidir ancak artık yeterli değildir. Doğalgazın diğer özellikleri ve şehre kazandırdıkları da öne çıkarılmalıdır. Örneğin bölgemizde geçtiğimiz yıl kullanılan doğalgaz; yüzbinlerce ton kömüre eşdeğerdir. Bu, şehirde dolaşan binlerce kamyon ve şehirdeki çöplüklere bırakılmış onbinlerce ton kül demektir.

 

Altyapı, Abone Bilgileri ve İç Tesisat Birimi Faaliyetleri 

2012 yılı sonu itibarıyla bölgemizde imalatı gerçekleştirilen hat metrajı 900.000 metredir.Yine 8 adet A tipi istasyon, 29 adet bölge regülatörü, 39 adet müşteri istasyonu ve 15.861 adet de servis hattı imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu imalatlarla bölgemizdeki konutların %80’i gaz kullanabilecek duruma gelmiştir. Kalan kısımlar ise daha çok şehirlerin imar problemi olan dış kısımlarıdır. Bölgemizdeki potansiyel abone sayısı –BBS olarak-  yaklaşık 200.000 adettir. Bu rakamın %80’i gaz kullanabilecek durumda iken halen %50’si doğalgaz abonesidir. 2012 yılı sonu itibarıyla ulaştığımız rakam  103.696 BBS’tir. Kullanıcı (sayaç) sayımız ise 68.916 adettir. TÜİK tarafından açıklanan son nüfus tespitine göre bölgemizin nüfusu 385.679’dur.

 

Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Sıkıntıları

Son 10 yılda ülkemizdeki il merkezlerinin çoğu ile yine önemli miktardaki ilçe merkezleri ve hatta az sayıda da olsa nüfusu birkaç yüzü geçmeyen beldeler doğalgazla tanışmıştır. Bir lisans alanındaki belde, ilçe türü yerleşim yeri sayısı arttıkça o bölge için yapılan yatırımın karşılığının alınması ihtimali de zayıflamaktadır. Öyle yerleşim yerleri vardır ki; bırakın konut-işyeri aboneliğini, o yerde yaşayan herkesi abone olarak kaydetseniz de yapılan yatırımın %1’ ini dahi karşılamamaktadır. En düşük kapasiteli A tipi istasyonun bedeli (işçilik, malzeme, arazi v.s) 1.000.000 TL’ye yakındır. Buna diğer gider kalemleri (hat tesisi, üst kaplama giderleri, diğer yatırım malzemeleri v.s) dahil değildir. Nüfusu 1.500 olan bir beldenin, dağıtım bölgesi içinde olduğu düşünüldüğünde gaz şirketlerinin durumu açıkça anlaşılacaktır.

“Şirket sahipleri ilk ihale aşamasında oluşan rekabet çerçevesinde, 8 yıllık sürenin sonunu düşünerek BHAB sunmuşlardır. Bazı şirketler için bu süre dolmuştur. Bu şirketlerle ilgili EPDK tarafından açıklanan yeni BHAB değerlerinin, hayal kırıklığı yaşattığı görülmektedir”

Şirket sahipleri ilk ihale aşamasında oluşan rekabet çerçevesinde, 8 yıllık sürenin sonunu düşünerek BHAB sunmuşlardır. Bazı şirketler için bu süre dolmuştur. Bu şirketlerle ilgili EPDK tarafından açıklanan yeni BHAB değerlerinin, hayal kırıklığı yaşattığı görülmektedir.

Kalifiye eleman istihdamı da bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sertifikalı firmalar mühendis ve teknik eleman konusunda bu problemle sıklıkla karşılaşmaktadır. Şehir nüfusuna ve gelişmişlik düzeyine bağlı  olarak bu sıkıntının etkisi değişmektedir. Bu durum gaz şirketleri için de sorun.

Bina iç tesisatlarında  doğalgaz kaynaklı vakalarda gaz şirketlerinin çok az kusurunun bulunduğu bir gerçektir. Problemlerin ana kaynağı, vatandaşların gaz şirketinin bilgisi dışında tesisatlarına müdahale etmeleridir. Gaz kullanıcıları bu konuda daha çok bilinçlendirilmelidir.  Bu bilinçlenme  için en etkin yol; yerel ve ulusal ölçekte yayın yapan yazılı ve özellikle görsel basın yoluyla vatandaşın bilgilendirilmesidir. Gaz dağıtım şirketleri ile birlikte sektörde faaliyette bulunan diğer paydaşların da bu faaliyete katılması halinde bu konuda çok hızlı yol almak mümkün olacaktır.

 

Bilgi Teknolojileri Altyapısı

2012 yılında kağıt ortamında tesisat projesi kaldırılmıştır.  Projeler doğrudan tablet bilgisayarlara yüklenerek işlem yapılmaktadır. Yine mühendis sahada dahi olsa ilave randevular doğrudan mühendislerimizdeki tablet bilgisayar ekranına düşmekte ve önemli ölçüde zaman tasarrufu ile birlikte müşteri memnuniyeti de sağlanmaktadır. Yine sayaç okuma, ihbarname düzenleme ve dağıtma online olarak sisteme işlenmekte ve muhtemel hataların önüne geçilmektedir. 

Şehirlerimizde hizmet veren hemen tüm bankalarla ve PTT ile anlaşma yapılarak müşterilerimizin alternatif ödeme noktaları çoğaltılmıştır. Müşterilerimize banka ATM’leri üzerinden de 7/24 fatura ödeyebilme imkanı sunulmuştur.


 

İlginizi çekebilir...

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Haziran 2022

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Haziran 2022...
14 Haziran 2022

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Nisan 2022

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Nisan 2022...
11 Nisan 2022

Yakıt Birim Fiyatlarının 2022-2017 Yılları Arasındaki Değişimi

Ülkemizde kullanılan yakıtların birim fiyatları 2022 Ocak ayı başında 2021 yılı Ocak ayı başına göre çok önemli oranlarda artışlar göstermiştir. Bu ar...
8 Şubat 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.