E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR

Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola: "2023 Yılı İçin 1 Milyon Doğalgaz Kullanıcısına Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola: "2023 Yılı İçin 1 Milyon Doğalgaz Kullanıcısına Ulaşmayı Hedefliyoruz"

| ARAŞTIRMA
175. Sayı (Kasım-Aralık 2012)
3.317 kez okundu

Bursagaz olarak kurumsal vizyonumuz doğrultusunda bugün 330 bin BBS’den devraldığımız abone sayısını 770 bin BBS’e, 245 binden aldığımız gaz kullanıcı sayısını 645 bin BBS‘e çıkartarak abone sayısındaki artışımızı yüzde 135‘e, gaz kullanıcı sayısındaki artışımızı yüzde 160’a yükselttik.

Dağıtım alanındaki gaz kullanıcı penetrasyonumuzu değerlendirdiğimizde yüzde 86’lık bir düzeye ulaştığımızı görüyoruz. Bu rakam bizim için 2004 yılından itibaren başlayan yatırımların yüksek oranda geri dönüşünün olduğunun da bir göstergesidir. Uzun dönem projeksiyonlarımızı dikkate aldığımızda 2023 yılı için 1 milyon doğalgaz kullanıcısına ulaşmayı hedefliyoruz. 

2004 yılından 2012 yılının sonuna kadar gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyon Dolar tutarındaki yatırımımızla, toplamda yaklaşık 5 bin km’lik dağıtım şebekemiz ile bugün Türkiye’nin en büyük özel doğalgaz dağıtım şebekesine sahip olmamız bizim için son derece önemli bir gelişmedir. Bugün Bursa 350 km’lik çelik hat, 3 bin 250 km’yi aşan polietilen hat, 1.400 km’yi aşan servis hattı yapısına sahip olmasının yanı sıra, dağıtım alanında 175 binden fazla servis kutusunu konuşlandırmıştır. Yatırım yükümlülüğümüzü tamamlamış olmakla birlikte, Bursa halkından gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirmeye ve yeni yatırım planlamalarımızı bu doğrultuda yönlendirmeye devam ediyoruz. 

Alınan Belgeler ve Ödüller

Süreç yönetim etkinliğimiz ve müşterilerimiz için sağladığımız hizmetlerin yarattığı katma değerin birer göstergesi olarak bugün ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Yönetim Sistemi belgelerimiz ile sistemimizin sürekliliğini garanti altına alıyoruz. Ayrıca enerji dağıtımı yapan bir şirket olarak bu alanda tüketici olarak da verimliliği ön planda tutuyor ve bu kapsamda yıl sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini tamamlamayı planlıyoruz. Tüm bu operasyonel ve yönetsel yeteneklerimizi 2008 yılında aldığımız EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü ile kanıtlamakla yetinmedik, tüm alt süreçlerimizde kurumsal mükemmelliği yaygınlaştırmayı hedefledik ve son olarak 2012 yılında Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri sürecinde Bursagaz, çağrı merkezi kategorisinde verilen tek ödül olan 100 koltuk altı “En Övgüye Değer Çağrı Merkezi “ ödülünü almaya hak kazandı. Bu bizim için son derece önemli bir ödül, çünkü bu ödül bizim dağıtım hizmetini müşteri odaklı sunan bir şirket olmanın gerekliliklerini karşıladığımızın en büyük kanıtı oldu. 

Doğalgazı Yaygınlaştırma Çalışmaları ve Kampanyalar

Yıllık yaklaşık 2.7 milyar metreküplük gaz hacmimiz ile konut, ticari, resmi, sanayi ve taşıma müşterilerine sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışını sürekli geliştirme yolunda, 8 senedir sektöre yön veren ilkleri hem müşterilerimiz hem de sektörde yer alan diğer paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. 2004 yılından bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz 12 adet abonelik ve 10 adet doğalgaz dönüşüm kampanyası ile doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürekliliğini her zaman korumaktadır. Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması hem operasyonel hem de sosyal sorumluluk anlamında bizim için önemli bir değer.

Doğalgaz günümüzde artık tanıtımına gerek kalmayan ve genel ihtiyaçlar arasında yer alan bir yakıt olmaya başladı. Burada asıl önemli olan konu, bu yakıtın güvenli ve verimli kullanımına ilişkin çeşitli aktiviteler düzenleyerek kullanıcı bilinç düzeyini artırmak. Biz Bursagaz olarak bu konuda pek çok ilke de imza attık; gerek sosyal medya uygulamalarımız gerek okullarda düzenlediğimiz bilgi yarışmaları bu alanda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden sadece bir kaçıdır.

Bursagaz olarak bugüne kadar pek çok etkinlik düzenleyerek, özellikle eğitim anlamında doğalgaz kullanımı konusunda, önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sadece bireysel pazarlama metodolojisi ile değil entegre pazarlama anlayışı ile ürün konumlandırmasını optimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Kültürel, sportif ve sosyal anlamda sağladığımız her desteğin bir doğalgaz hikayesi ile bütünleşmesine büyük özen gösteriyoruz. Böylece doğalgaz çağrışımını üst düzeyde tutmayı başarmış oluyoruz. Üretici firmalardan iç tesisat firmalarına kadar pek çok iş ortağımız ile sinerji oluşturarak doğalgazın yaygınlaştırılması konusunda projeler geliştiriyoruz. Tabii sadece organizasyonel ve operasyonel boyutla sınırlı kalmıyoruz. Günümüzün en etkin iletişim araçları konumunu alan sosyal medya araçlarından Facebook (www.facebook.com/Bursagaz) ve Twitter (www.twitter.com/bursagazonline ) sayfalarımızı da doğalgaz hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanıyor; web sitemiz ve Vimeo uygulamaları aracılığıyla da görsel bilgilendirme imkanlarını sunuyoruz. Sosyal medyayı yakından takip eden biri olarak ben de www.twitter.com/AhmetHakan_Tola adresini aktif olarak kullanıyorum.

2012 Yılı Çalışmaları ve 2013 Yılı Hedefleri

2013 için stratejik planlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da teknoloji bazlı projelerimize devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere 2012 yılının son çeyreğinde Şebeke Yönetim ve Kontrol Merkezi’mizi devreye alarak SCADA uygulamasının kokpitinin bulunduğu bu faaliyet alanını hizmete sunduk. Bütünleşik SCADA yönetimini içeren bu kokpit uygulamamız bugün enerji alanında Türkiye’nin en kapsamlı teknolojik yatırımlarından birini oluşturuyor. Grup şirketlerimizden BTC’nin teknolojik know how’u ve Bursagaz’ın operasyonel tecrübesinin birleştirildiği bu uygulama ile sektör için kıyas alınacak bir teknolojik yatırımı hayata geçirmiş olduk. Yine aynı şekilde GIS projemiz ile abone ve şebeke altyapı bilgilerini entegre ederek tek noktadan müşteri tüketim ve hat bilgilerinin sorgulanabilirliğini sağladık. 

Elbette 2013 yılında bu sistemlerin kurumsal kaynak planlama altyapımızda kullandığımız SAP sistemi ile entegrasyonuna ilişkin projelerimiz devam edecek. Yeni yılda ön plana çıkacak olan projelerimizden biri de YolBil projesi. Acil müdahale fonksiyonumuzun faaliyetlerinin online takibini ve SAP ile entegrasyonunu sağlayacak olan bu özel yazılım geliştirmesi ile ihbar yönetimi konusunda diğer dağıtım şirketlerine örnek olacak bir yapıya sahip olmuş olacağız. Yine 2013 yılında SAP sistemimizin veri tabanının efektif bir şekilde kullanarak CRM uygulamasını devreye alarak müşterilerimizin entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayacağız. Bu uygulama bizim müşteri sadakatini sağlama vizyonumuz ile doğrudan örtüşen bir proje olarak konumlanacaktır. Teknolojik projeler ve hedefler her zaman ön planda. Tüm bu yatırımlar müşterilerimize güvenli ve sürekli doğalgaz arzı sağlama taahhüdümüzü garanti altına almamızı sağlayan faaliyetlerimizin bir parçasıdır.

2012 yılında lisans alanımız içinden gelen talepler sonucunda imar problemi çözülmüş veya yeni imara açılmış olan bölgelerde yatırımlarımız devam etmiştir. Daha önce ki yıllardan farklı olan, bu yıl büyükşehir yasası sonrası mahalle olan ve şehir merkezine yakın bulunan köylere yatırım yapmamızdır. Bu kapsamda Ahmetbey, Aksungur, Çağlayan, Hasköy ve Mürsel köylerine yatırım yapılmıştır. Bu yerlerin haricinde Bursa’nın simgesi olan 600 yıllık tarihi çınarın bulunduğu İnkaya mahallesi de yatırım kapsamına alınmıştır. 2012 yılı yatırımlarımızın toplam uzunluğu yaklaşık 150 km olup, 4.500 adet servis kutusu montajı yapılmıştır. Şebeke harici yatırımları da dahil 2012 yılı toplam yatırım miktarımız yaklaşık 10 milyon TL’dir. 2013 yılı için de buna yakın bir yatırım planladık. 

Bursa’da Gaz Tüketim Bilgileri

Bursagaz olarak yıllık gaz hacmimiz Kasım ayı başında Botaş’dan devir aldığımız Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali ile birlikte yaklaşık 2,7 milyar m³ civarına çıkmıştır. Bu rakam Türkiye’de yıllık tüketilen doğalgaz miktarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturmaktadır. 2012 yılı için 650 milyon metreküp satış beklentimiz ve 1 milyar metreküplük taşıma hacmi beklentimiz var. Eylül ayı sonu itibariyle bu profilin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2013 yılında taşıma hacmimizin 2 milyar metreküpün üzerine çıkacağını ümit ediyoruz. Satış profilinde bu sene serbest müşteri olma limitinin değişmesiyle birlikte serbest ve serbest olmayan müşteri kategorileri arasından kaymalar yaşandı ancak bu toplam tüketimde herhangi bir etki yaratmıyor elbette. 

Teknik açıdan tüketim bilgilerini değerlendirdiğimizde, evsel kullanımda birim tüketimin hava şartlarından dolayı son 2 yılda artış gösterdiğini görüyoruz. 2012 yılının ilk dokuz ayını değerlendirdiğimizde birim tüketimin 676 metreküp olduğunu görüyoruz. 

Evsel tüketimler hava sıcaklığından dolayı artarken, güvenli kullanımın yanında verimli ve tasarruflu kullanım konularına da değinerek müşterilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle verimli kullanım konusunda hem katıldığımız eğitim ve panellerde bilgi paylaşıyoruz; hem de müşterilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz Bursagazete yayınımız ya da web sitemiz aracılığıyla bu alandaki uygulamalar önerilerini sunuyoruz. Her sene gerçekleştirdiğimiz müşteri memnuniyeti araştırmamızda tüketimdeki azalma nedenleri, yalıtım bilinci gibi alanlara da değiniyor ve müşterilerin bu alandaki bilgi düzeylerini inceleyerek tasarruf konumlandırma uygulamalarına ilişkin faaliyetleri hayata geçiriyoruz. <


 


İlginizi çekebilir...

"Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması"nın Sonuçları Açıklandı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Türki...
14 Ağustos 2020

Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Haziran 2020 itibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
19 Haziran 2020

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
17 Şubat 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.