E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR
E.C.A.

Malatyagaz İşletme Müdürü Sertaç Uraz:"İç Tesisat Güvenliği Sektörün Öncelikli Sorunlarından Biridir"

Malatyagaz İşletme Müdürü Sertaç Uraz:"İç Tesisat Güvenliği Sektörün Öncelikli Sorunlarından Biridir"

11 Ekim 2012 | ARAŞTIRMA
173. Sayı (EYLÜL 2012)
984 kez okundu

Şirketimize 20.10.2005 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Malatya, Konak, Gündüzbey, Yeşilyurt, Bostanbaşı, GNCYakınca, Topsöğüt, Şahnahan, Dilek, Hatunsuyu, Hanımınçiftliği, Orduzu, Battalgazi ve Hasırcılar’dan oluşan dağıtım bölgesi için 30 yıl süre ile dağıtım lisansı verilmiştir.
 
2006 yılında Malatya şehrinde başlayan altyapı çalışmalarımız ile 12 Nisan 2006 tarihinde konutlara gaz arzı sağlanmıştır. 2006 yılı başı itibari ile gaz arzının sağlandığı Malatya şehrinde öncelikle bir doğalgaz kültürünün oluşturulmasına çalışılmış ve bu doğrultuda mahalle muhtarlarıyla, site yönetimleriyle, ilgili odalarla ve vatandaşlarla sürekli toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yapılarak konunun muhatapları doğalgazın gelişinden haberdar edilmiştir. Pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla da taksitli abonelikler ve doğalgazın avantajları hakkında kitlesel duyuru çalışmaları yapılmıştır. Düzenli iletişim çalışmalarıyla halkın ilgisi sıcak tutularak doğalgazın faydaları hakkında bilgi edinmeleri ve duyarlılıklarının arttırılması sağlanmıştır.
 
Malatya şehrinde devam eden çalışmalarımız kapsamında, doğalgazı yaygınlaştırmak ve tesisat dönüşümlerine hız kazandırmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürütülmüştür. Abone bağlantı bedeline 8, güvence bedeline 3 taksit olmak üzere abonelikte ödeme kolaylığı sağlanarak; vatandaşlarımızın ekonomik anlamda sıkıntı yaşamadan doğalgaza abone olabilmesine imkan yaratılmıştır. 
 
Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da doğalgazın konforundan ve ekonomikliğinden faydalanabilmesi için, çeşitli kredi kuruluşlarıyla görüşmeler yapılmış ve yürütülen çalışmalarla %0 faiz ve 18 aya varan taksit imkânları sağlanarak tesisat dönüşümlerinin ekonomik hale getirilmesi sağlanmıştır. Lisans bölgemizde, doğalgaza geçiş sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yürüttüğümüz pazarlama yaklaşımı ve hassasiyet, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecektir.
 
Doğalgazın tasarruflu kullanılması yönünde karşılaştığımız sorunlardan en önemlisi izolasyonu olmayan binalar ve bilinçsiz kullanımdır. Bu konuyla ilgili olarak müşteri hizmetleri ve kalite birimindeki çalışanlarımız gerek vatandaşlarla yapmış olduğumuz bire bir veya toplu görüşmeler esnasında gerekse abonelik ve diğer işlemler sırasında doğalgazın tasarrufuna uygun şekilde kullanılması için kullanıcılara bilgi vermekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadırlar. 
 
“Yatırımlarımız ile Bölge ve Ülke Ekonomisine Katkı Sağladık” GNC
Bölgede şu ana kadar yaptığımız yatırımların neticesinde; bölge ve ülke ekonomisi enerji tüketimlerinde toplam 300 Milyon TL tutarında tasarruf sağlanmıştır. Abone sayılarındaki artışın devamı ile de yılda 25 Milyon TL tutarında ek tasarruf artışı öngörülmektedir. Bununla beraber devlete ÖTV ve KDV ile önemli miktarlarda doğrudan kaynak aktarımı gerçekleşmiştir.
 
Yaptığımız yatırımlarla, bölgede 550 Milyon TL iç tesisat dönüşüm piyasası oluşmuş, oluşan piyasanın 350 Milyon TL’lik bölümü fiilen gerçekleşmiştir. Yatırımların devamı ile piyasa hacminin 650 milyon TL’ye çıkacağı öngörülmektedir. Bölgede yeni bir iş kolu olarak sağlanan istihdam durumuna bakılacak olursa; şirketimiz, iç tesisat dönüşüm şirketleri, yüklenicilerimiz ve yan sektör ile 1.500 kişinin istihdam koşuları iyileşmiş ve artmıştır.
 
Sosyal projelere ilişkin faaliyetlerimiz ise tümüyle merkezi olarak ve bağlı olduğumuz KAZANCI Holding politikaları ile paralel yürütülmektedir. Türkiye’nin büyük bölümünde doğalgaz, elektrik, turizm, tarım, üretim vb. operasyonları bulunan holdingimiz; çok sayıda sosyal projenin içinde yer almakta ve toplumsal fayda sağlayan birçok projeye destek vermektedir. Holding tarafından desteklenen bu projelerin bölgemizle ilgili kısımlarında bizler de görev üstlenmekteyiz.
 
“484 Milyon Metreküp Doğalgaz Tüketildi”
Şirketimiz; şu ana kadar yapmış olduğu yatırımlarla 572 bin 100 m polietilen, 102 bin 927 m çelik doğalgaz dağıtım hattı montaj ve şebeke çalışmasını tamamlayarak 132 bin daireye gaz arzı sağlamış, abone sayımız da 86 bin 769 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, toplam potansiyel abonelerin yüzde 67’sidir. 
 
İlk gaz verme tarihinden bu yana, 2012 yılı altıncı ayı sonu itibariyle Malatya şehrinde abonelerce tüketilen gaz miktarı; konutlarda 310 milyon metreküp, ticarethanelerde 58 milyon metreküp ve resmi dairelerde 54 milyon metreküp, serbest tüketicilerde 62 milyon metreküp olmak üzere, toplamda 484 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Taşıma müşterimizin tüketimi de 3,5 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk altı ayında Malatya’da 100 milyon metreküp gaz dağıtımı yapılmıştır. 
 
Sektör Sorunları
Tüm doğalgaz dağıtım şirketlerinde olduğu gibi, imalatı yapılan altyapıyla doğru orantılı bir abone alım düzeyine ulaşılamaması sektörümüzün öncelikli sorunlarındandır. Diğer taraftan, şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasında ilgili kurumlarda yeterli duyarlılık oluşmamıştır. Bu konudaki kararlılığın ve uygulanması gereken yaptırımların, doğalgazın yaygın faydaları göz önünde bulundurularak, etkin biçimde vurgulanması kamu yararınadır. Yatırım süreçlerimizde, imara ilişkin veri ve haritaların ilgili kurumlarda bulunmaması veya hazırlanmamış olması da sektörümüzün geneli için önem arz eden sorunlardan biridir.
 
Belirtilen bu sorunlar kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli duyarlılığı gösterdiğinde, sorunlar büyük oranda giderilebilecektir. Örneğin, bazı şehirlerimizde İl Çevre Kurulları tarafından doğalgazın konutlarda kullanımı zorunlu hale getirilerek, şehirde hava kalitesi ivedi olarak iyileştirilmiştir. Bu durum dağıtım şirketleri yatırımlarının geri dönüşümünü de hızlandırmıştır. Böyle bir karar mekanizmasının tüm ülkemizde hayata geçirilmesi gerçekleştirilebilirse; hem iyi bir hava kalitesine ulusal düzeyde ulaşılacak, hem de doğalgaz dağıtım şirketleri yatırımları hız kazanacaktır.
 
Bilgi Teknolojileri Altyapısı GNC
2011 Aralık ayında başlattığımız kurumsal kaynak planlama çalışmalarımızla; SAP çözümleri benimsenmiş ve kavramsal tasarım aşamasına geçilmiştir. 2012 Temmuz ayı itibariyle de canlı sisteme geçilerek; muhasebe, stok kontrol, finans, bütçe, bakım, ABYS ve CBS sistemlerimizin tamamen entegre olarak çalışmasını sağlayacak bir altyapı kurulmuştur. Bu sayede, kuruluşumuzun kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve dolayısıyla hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefinde çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Sistemde gerçekleştirilecek olan bu entegrasyonun, toplam kalitede ortaya koyacağı fayda, abonelerimize ve faaliyette bulunduğumuz bölgede birlikte çalıştığımız kuruluşlara da katkıda bulunacaktır. Kuruluşumuz; elektronik ve hızlı yönetilebilir bir altyapıyla, farklı ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek kararlılığındadır.
 
İç Tesisat Güvenliği ve Kontrolü
Gaz arzının sağlanmasında, o ana kadar verilen emeğin tümünün verimini etkileyecek olan unsur, iç tesisat kalitesidir. Bu nedenle, iç tesisat kontrolü ve güvenliğini hizmet kalitesi açısından vazgeçilmez önemde görüyoruz. Tesisatlarda kullanılan tüm malzemelerin gerekli standartlara uygunluğu ile bölgemizdeki sektör çalışanlarının belgelendirilmiş yeterlilikte olmalarına büyük önem verilmekte ve bu yeterliliklerinin kontrolü sürekli denetlenmektedir. Yetkili tesisat şirketlerine yönelik düzenlediğimiz teknik eğitim içerikli bilgilendirme toplantıları ve toplantı sonuçlarının sahaya titizlikle ve standart halde yansıtılması, tesisat kalitesini ve güvenliğini arttırmak açısından büyük önem taşımaktadır.
 
Tesisat güvenliğinin arttırılmasının en önemli yolu; sektör çalışanlarının yapılan işin önemine dair topyekün bilinçlendirilmesi, özendirici eğitimlerle beraber sertifikalandırılmış iş gücünün arttırılması ve titiz kontrol mekanizmasından geçmektedir. Bölgemizde tesisat kalitesini ve güvenliğini sağlamak ve arttırabilmek için; abonelerin tesisat dönüşümlerini sertifikalı şirketlere yaptırmaları konusu titizlikle vurgulanmaktadır. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılarak; yetkisiz, eğitimsiz ve bilinçsiz oluşumların sektör dışında bırakılmasına el birliğiyle gayret gösterilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte, işletilmekte olan tesisatların güvenliği ön plana çıkacaktır. Bu kapsamda GAZBİR ve EPDK tarafından yapılan ve tesisatların periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayacak olan çalışmalarda, belirli bir noktaya gelinmiş olmasını önemsiyoruz. Servis ve tesisat şirketlerinin düzgün çalışması, doğalgaz cihaz üreticilerinin ürün ve servis kalitesine önem vermesi, DOSİDER’in bu noktada etkin bir rol üstlenmesi ve denetim görevi üstlenmesi sektör için oldukça önemli bir gerekliliktir. 
 
Türkiye’deki pek çok doğalgaz dağıtım bölgesinde olduğu gibi bölgemizde de iç tesisat şirketleri hakkında abonelerden pek çok şikayet gelmektedir. Sektörün kendi iç dinamikleri ve kontrol mekanizması bu denetim için yetersiz kaldığından; dağıtım şirketlerine iç tesisat yaptırma yetkisi verilmesi daha etkin bir denge unsuru olacaktır. İspanya’da uygulandığı gibi, dağıtım şirketlerine iç tesisat yaptırma izni verilmesi; özellikle kiracı olan binalarda dönüşüm için yaşanan sorunların büyük ölçüde çözülmesini sağlayacaktır.
 
Türkiye iç tesisat piyasası, doğalgaz sektörünün oluşturulmasından bu yana bazı periyodik sıkıntıları da beraberinde taşımıştır. Doğalgaza ilk geçilen yerin, düşük basınç sisteminde işletilen Ankara şehri olması ve ilgili standart olan TS 7363’ ün ilk olarak bu kapsamda yapılandırılması bazı sıkıntılar doğurmuştur. Gaza daha sonra geçiş yapan şehirlerimiz genel itibariyle orta basınç sistemine sahiptirler. Türkiye genelinde ortak bir “İç Tesisat Teknik Esasları” uygulanmaması, konuya dair en temel sorunlardan biridir. Diğer taraftan, kullanılan ürünlerin güvenliği ve iş gücü niteliğine ilişkin konular da zaman zaman sorunlara neden olabilmektedir. 
 
GNCBu konuya ilişkin sorunlarımızı, bağlı olduğumuz GAZBİR bünyesinde gidermeye çalışıyoruz. GAZBİR Teknik merkezi olan GAZMER’ in kurulmasından sonra; bu konuların hızlı bir biçimde gündeme alınmış olması ve ilgili komisyonların sektörümüzde deneyimli uzman kişilerden oluşturularak çalışmalara başlamış olması, sorunların kısa sürede çözümleneceği düşüncesini hakim kılmıştır. 
 
Bu tür çalışmalara hem grubumuz olarak, hem de lisans bölgemiz olarak ciddi biçimde destek veriyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, bu yıl içinde Türkiye için “İç Tesisat Teknik Esasları”nın belirlenecek olması, nazarımızda oldukça önemli bir başarıdır. İyi anlatılmış, sınırları çizilmiş ve kapsamlı hazırlanmış ortak bir şartname; tüm sektör çalışanlarını memnun edeceği gibi, tesisat uygulamalarının da kalitesini arttıracaktır. 
 
Servis ve tesisat şirketlerinin düzgün çalışması, doğalgaz cihaz üreticilerinin ürün ve servis kalitesine önem vermesi, DOSİDER’in bu noktada etkin bir rol üstlenmesi ve denetim görevi üstlenmesi sektör için oldukça önemli bir gerekliliktir.  Diğer taraftan GAZMER bünyesinde doğalgaz ürünleri için merkezi olarak “Ürün Takip Sistemi” kurulması ve bir yazılımla bizlere, tesisatçılara ve müşterilerimize hizmet sunuluyor olması diğer bir önemli gelişmedir. Yatırım süreçlerinin tamamlanmakta olduğu bu dönemde, sektörel bazda Ar-Ge çalışmaları da önem kazanacaktır. İşletme şartlarının geliştirilmesine yönelik bu çalışmalar, bizim de desteklerimizle GAZMER organizasyonunda yürütülecektir.
 
“2014 Yılı Ocak Ayında Şirketimizin Yeni Tarifesi Belirlenecek” 
Yukarıda belirttiğimiz teknik sorunların yanında, düzenleyici kurum EPDK tarafından; sürdürülebilir işletme yapısına ulaşılmasını sağlamak yönünde rasyonel ve uygun tarife metodolojisinin belirlenmesi; dağıtım fonksiyonunu güvenli ve güçlü bir şekilde sürdürmemizi sağlayacaktır.
 
Faaliyet gösterdiği doğalgaz sektöründe vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlara her an daha iyi hizmet sunabilme prensibi ile çalışmalarına ve iyileştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Gerek Avrupa gerekse ülkemizde uzun süreden beri devam eden ekonomik krizin etkileri, hedeflemiş olduğumuz çalışmalarda bizlere ciddi engel teşkil etmektedir. Bu engelleyici etkenlerin tamamını optimal seviyede tutarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımıza devam etmekle birlikte istihdam edilen çalışan sayımızı da buna paralel olarak her dönem arttırmaktayız.
 
Hedef ve prensiplerimiz doğrultusunda, sürdürülebilir işletme yapısına ulaşmakla birlikte dağıtım fonksiyonumuzu güvenli ve güçlü olarak sürdürmemiz ancak rasyonel ve uygun tarife metodolojisi ile gerçekleşecektir. 
 
Düzenleyici kurum EPDK tarafından belirlenmiş olan tarife metodolojisinde, Ekim 2013’te tarife dönemine girecek şirketimizin yayınlanan son kurul kararları doğrultusunda 2014 yılı Ocak ayında tarifesinin belirlenmesi beklenmektedir. 
 
Ayrıca tarife metodolojisinin şirketimiz üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla GAZBİR ve EPDK ile birlikte ortak çalışmalarımız devam etmekte olup, ilerleyen dönemlerde kamuoyuna bu konuyla ilgili olarak bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlginizi çekebilir...

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Haziran 2022

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Haziran 2022...
14 Haziran 2022

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Nisan 2022

Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Güncel Birim Fiyat Tarifeleri - Nisan 2022...
11 Nisan 2022

Yakıt Birim Fiyatlarının 2022-2017 Yılları Arasındaki Değişimi

Ülkemizde kullanılan yakıtların birim fiyatları 2022 Ocak ayı başında 2021 yılı Ocak ayı başına göre çok önemli oranlarda artışlar göstermiştir. Bu ar...
8 Şubat 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.