E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR
TEKHNELOGOS / DIPOS

Geleceğin Kazan Daireleri

Geleceğin Kazan Daireleri

2 Şubat 2024 | KONUK YAZAR
244. Sayı (Ocak 2024)
3.979 kez okundu

Cem Özyıldırım
KBSB Yön. Kur. Bşk.


2023’ün son günlerinde düzenlediğimiz Endüstride ve Binalarda Kazan ve Basınçlı Kap Zirvesi’nde 7 oturumda 34 üyemiz sunum yaptı. Sektörümüzü ilgilendiren tüm konular masaya yatırıldı. Önemli çıktıların sağlandığı zirvemizi her yıl düzenlemeyi plânlıyoruz.

Zirvede tartıştığımız önemli konulardan biri de geleceğin kazan daireleri idi.

Tüm dünyada gündemde olan yeşil dönüşüm konsepti sektörümüzü de yakından ilgilendiriyor. Ülkemizin de imzalayarak taraf olduğu Paris İklim Antlaşması “Dünya ortalama sıcaklık artışını sanayileşme öncesi dönemdeki seviyelerin 1,5°C üzeri ile sınırlandırmak” hedefini öngörüyor. Üreticiler olarak bir yandan sektörümüzü büyütmeye çalışırken bir yandan da Paris İklim Antlaşması gereği AB tarafından yürürlüğe konulan Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi mevzuatların getirdiği zorunlulukları sağlama amacıyla hazırlık yapmamız gerekiyor.

Sektörümüz, üst başlıkta ısı enerjisi üretim ve transferi konularında faaliyet gösterdiğinden, yakıtların ve yakıcıların sera gazları emisyonu açısından ne kadar önemli olduğu herkesin malumudur.

Bu bağlamda, zirvede; “Çevre ve İklim” başlığı altındaki oturumda, Ultra Düşük Nox Emisyon Teknolojileri, Doğal Gaza Hidrojen Enjeksiyon Teknolojileri, Karbonsuzlaştırma ve Elektrikli Kazanlar, Atık Bertaraf Teknolojileri, Emisyon Limitleri ve Takibi konularında yapılan çalışmaları içeren sunumlar yapıldı.

Tahmin edileceği üzere, özellikle geleceğin yakıtı gözüyle bakılan hidrojenin kullanımı büyük bir dönüşüm gerektiriyor. Hidrojenin üretilmesi, depolama ve gaz yolu ekipmanlarının belli özellikleri taşıması gerekliliği, verimli yanmanın sağlanması gibi konu başlıkları, bu alanda yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin hem uzun zamana hem de yüklü maddi kaynağa ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Ancak AB’nin 2019’da yürürlüğe koyduğu ve bizi de yakından ilgilendiren Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050 karbon nötr stratejisinin getirdiği ağır yaptırımlara muhatap olmamak için daha hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzun da bilincindeyiz.

KBSB olarak gerek Kazan Zirvesi’nde düzenlediğimiz panellerde gerekse 2023 yılı boyunca KBSB Akademi bünyesindeki eğitim programlarında üyelerimizi bilgilendirme, devlet destekleri hakkında bilgi sunma gibi faaliyetlerle süreci yönetmeye çalıştık. Net ihracatçı konumundaki sektörümüz için dış pazarlarda rekabet açısından bu konu büyük önem arz ediyor.

2024 yılının sektörümüz ve tüm ülkemiz için huzurlu ve verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

DOSİDER'den

DOSİDER olarak Dünyadaki iklim ve enerji ekseninde yaşanan gelişmeleri dikkate alan yeni vizyonumuzu ve derneğimizin gelecek stratejisini yenilenebili...
14 Mayıs 2024

Sektörümüz Sürekli Bir Gelişme ve Büyüme Trendi Gösteriyor

Sektörümüz; iklimlendirme ve makine üst başlıkları altında ısıtma cihazları adıyla yer almaktadır. Üyelerimiz, buhar, sıcak su, kızgın yağ kazanı, bas...
12 Haziran 2023

Doğal Gazın Yeni Merkezi Türkiye

Doğal gaz merkezi olmak için altyapısı ve konumuyla tüm yeterliliğe sahip olan Türkiye'nin yeni rolü, Avrupa'nın enerji sıkıntısını çözecek mi...
20 Ocak 2023

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.