E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR

Aksa Karadenizgaz Bölge Müdürü Murat Ceran: “Doğalgazın Faydaları Tam Anlamıyla Anlatılabildiğinde Doğalgaza Geçiş Hızlanacaktır”

Aksa Karadenizgaz Bölge Müdürü Murat Ceran: “Doğalgazın Faydaları Tam Anlamıyla Anlatılabildiğinde Doğalgaza Geçiş Hızlanacaktır”

19 Mart 2012 | ARAŞTIRMA
169. Sayı (MART 2012)
1.425 kez okundu

Dağıtım bölgesinde 2011 sonu itibariyle toplam 31.2 milyon metreküplük gaz arzı yapan ve 21 bin doğalgaz kullanıcı sayısına ulaşan Aksa Karadenizgaz’ın Bölge Müdürü Murat Ceran şirket faaliyetleri hakkında bilgi vererek sektör sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksa Karadenizgaz, 15 Mart 2007 yılında Trabzon, Rize ve Akçaabat şehirlerinde 30 yıllık bir süre için doğalgaz dağıtımı yapmak üzere karadenizgazEPDK’dan lisans almış olup, 5 Şubat 2009 yılında Of ilçesinin de  lisansa katılımıyla dağıtım bölgesi genişletilmiştir. 
 
Dağıtım lisansının alınmasını müteakip, Rize şehrinde dağıtım hattı imalatı başlatılarak, iletim şirketi BOTAŞ’ın yatırımlarını tamamlamasını takiben 2008 yılında şehre gaz arzı sağlanmıştır.
 
Rize iline gaz arzının sağlanması ile birlikte, şirket olarak şehirde doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak pazarlama faaliyetlerimiz de başlatıldı. Bu faaliyetler kapsamında abonelik kampanyaları düzenlenmiş, yerel yönetimler ile işbirliği yapılarak yazılı ve görsel basın vasıtasıyla duyurular yapılmış, ilanlar verilmiş, halka açık bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenmiş, özel günlerde gerçekleştirilen faaliyetlere iştirak edilmiş, şehrin önemli noktalarında standlar kurulmuş ve tüm şehre broşürler aracılığı ile doğalgaz hakkında bilgilendirmeler yapılarak halkımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
 
Trabzon ilinde ise iletim şirketi BOTAŞ’ın şehir girişine kadar gazı ulaştırması ile birlikte altyapısı tamamlanmış olan mahallelere 2010 yılında gaz arzı sağlanmıştır. Trabzon’da gaz arzından sonra tanıtım faaliyetleri başlatılmış olup, Rize’de olduğu gibi doğalgaz kullanabilecek durumda olan tüm konutlar ziyaret edilerek doğalgazın tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca yine yazılı ve görsel basın yardımı ile tüm potansiyel kullanıcılara ulaşılarak doğalgazın faydaları birçok kez anlatılmıştır. Trabzon’da doğalgaz kullanımının yayılması ve tüm şehre gazın ulaşması için altyapı ve tanıtım çalışmaları devam etmekte olup, kısa sürede çalışmaların yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
 
Dağıtım lisansımıza daha sonra dahil edilmiş olan Of’da, şehir giriş istasyonu ve dağıtım hatları inşası devam etmektedir ve inşaatın tamamlanması ile birlikte şehrin büyük bir kısmı doğalgazın rahatlığı ve ucuzluğuna kavuşacaktır. 
 
karadenız“SAP Sistemi Kullanacağız”
Lisans bölgemizde bulunan, doğalgaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirdiğimiz şehirlerde mevcut fiziki, topolojik ve coğrafi şartların ve hatta iklim şartlarının tüm zorluğuna rağmen; vatandaşlarımızın, modern hayatın ve yaşadığımız yüzyılın bir gereksinimi olan doğalgazı kullanmayı, en iyi hizmeti alarak hak ettiğini, gerek altyapı, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, gerekse  tüm abonelik ve işletme safhalarında temel ilke olarak benimseyerek,  tüm davranış ve çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendirdik. Müşteri odaklı çalışmalarımızın yanı sıra işletme faaliyetlerimiz kapsamında yer alan kaynak planlama çalışmalarımızla, ABYS, CBS, muhasebe, stok kontrol, finans, bütçe ve bakım sistemlerimizin entegre olarak çalışacağı SAP sistemine geçiş çalışmaları başlamış olup, 2012 yılı ortalarında sistemin fiilen kullanıma başlanması planlanmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda iç tesisat uygulamalarında dijital online sistemine geçilerek hem gereksiz kağıt kullanımının önüne geçilmiş hem de proje onay ve gaz açma süresi hızlandırılmıştır. İç tesisat firmalarımız ofisimize  gelmeden bir çok işlemlerini yürütebilmektedirler.  
 
Doğalgaza Geçişi Artırmak için Yapılan Çalışmalar
Yeni yılda öncelikli hedefimiz doğalgazın diğer yakıtlara kıyasla her yönden daha avantajlı olduğunu anlatabilmektir. Doğalgazın faydaları tam anlamıyla  anlatılabildiğinde ve buna ilave olarak mevcut kullanıcıların memnuniyeti yaygınlaştığında, potansiyel kullanıcılarımızın ekonomik durumu ne olursa olsun hızla doğalgaz kullanımına geçecekleri düşüncesindeyiz. Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı teşvik için yıl içinde gerek abonelik gerek ise güvence bedellerinde ödeme kolaylığı sağlayacak kampanyalar düzenleyerek, doğalgaza geçişi hızlandırmayı planlıyoruz. Yine müşterilerimizin doğalgaza geçişini kolaylaştıracak çalışmalar kapsamında,  doğalgaza geçişte en büyük engeli oluşturan tesisat dönüşüm maliyetlerinin taksitlendirilmesi için çeşitli kredi kuruluşlarıyla görüşülmüş ve yapılan çalışmalarla yüzde 0 faiz ve 18 aya varan taksit imkanlarıyla, vatandaşların tesisat dönüşümlerini yaptırmalarına imkan sağlanmıştır. Kalorifer tesisatı yaptırmaya ekonomik gücü yetmeyen vatandaşlarımıza sadece mutfak hattında da doğalgazı kullanabilecekleri vurgusu yapılmıştır.
 
“50 Bin Potansiyel Konuta Doğalgaz Ulaştırdık” kardeniz
Lisans Bölgemizin coğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle altyapı çalışmalarında çeşitli zorluklarla karşılaşmış olmamıza rağmen, Şirketimiz, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla, 46 km Çelik hat, 225 km PE hat, 4 bin 200 adet servis kutusu imalatını tamamlayarak, yaklaşık 50 bin potansiyel konuta doğalgaz ulaştırmıştır. Güncel olarak 23 bin abone sayımızla ulaşılan potansiyelin yüzde 46’sının doğalgaz aboneliği alınmıştır.
 
2011 yılı sonunda Trabzon ve Rize şehirlerinde abonelerimizce tüketilen gaz miktarları, konutlarda 21 milyon metreküp, ticarethanelerde 3.9 milyon metreküp, resmi dairelerde 3.4 milyon metreküp ve sanayii abonelerinde ise 2.9 milyon metreküp olup toplama bakıldığında yıl sonunda 31.2 milyon metreküplük bir tüketimine ulaşılmıştır. Bölgemizde 2010 yılında gaz kullanıcı sayısı 12 bin iken bu sayı 2011 sonunda 21 bine ulaşmıştır.
 
Sektör Sorunları
Türkiye’de doğalgaz sektörünün hızlı gelişmesi ve aynı anda birçok şehre yayılması, genel olarak çok fazla avantajı olmasına rağmen bazı sıkıntıların da doğmasına yol açmıştır. Sektörde çalışacak yeterli ve yetkin personelin azlığı ve özellikle iç tesisatlarda kullanılmak istenen standart dışı malzemelerin çokluğu bunlardan bazılarıdır. Bahsi geçen sorunların giderilmesi için başta UGETAM ve GAZMER olmak üzere tüm dağıtım şirketlerinin katılımı ve desteği ile personel eğitimi ve akreditasyonu, ürün belgelendirme, meslek standardı oluşturma  gibi birçok çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında özellikle  Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda yürütülen ve hazırlanan meslek standardı oluşturma çalışmaları sektörümüz için büyük önem taşımaktadır. Özellikle dağıtım şirketlerinin bu projeye sahip çıkarak, bir an önce sektörde çalışan tüm personelin yetkinliğinin arttırılması, hizmet kalitesinin hızla artmasını sağlayacaktır. Ayrıca diğer altyapı kuruluşlarına ait altyapı projelerinin olmaması zaman zaman çalışmalarımızı zorlaştırmaktadır. Buda iş gücü ve zaman kaybına yol açmaktadır. Sektörümüzün bir diğer sorununu ise izinsiz yapılan kazılar oluşturmaktadır. Her ne kadar doğalgaz çalışması yapmış olduğumuz sokaklarda izinsiz kazı yapılmaz levhaları bulunsa  ve altyapı çalışması yapan kurum ve kuruluşlar yazılı olarak bilgilendirilse de bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmediği görülmektedir. Yapmış olduğumuz işin gereği, birincil önceliğin can ve mal güvenliği olduğu unutulmamalıdır.
 
“2011’de 8 Bin 200 Tesisat Kontrolü Yaptık”karadeniz
İç tesisat birimimiz, doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşlarımız için günümüz teknolojisinden azami miktarda yararlanarak, iç tesisat temel faaliyetleri olan proje onay ve tesisat kontrol randevusu gibi işlemleri dijital ortamda gerçekleştirmiştir. 2011 yılında 8 bin 200 adet tesisatın kontrolü, mevcut yasal şartlarda belirlenmiş olan zamanın çok altında bir sürede, ortalama iki günde, mevcut teknik şartname ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli bir şekilde doğalgaz kullanımına geçmeleri sağlanmıştır. 
 
Ayrıca sertifikalı iç tesisat firmalarımızla rutin toplantılar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmuş, eksik ve hatalı alışkanlıkları düzeltilmeye çalışılmıştır. İç tesisat firmaları dağıtım şirketleriyle müşteriler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bu çerçevede, firmalarla ilişkiler azami müşteri memnuniyetini merkeze alarak yapılan bu çalışmalarda, iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Her doğalgaz dağıtım şirketinin kendine ait bir “İç Tesisat Teknik Şartnamesi”nin olması, her ne kadar mevcut standart ve yönetmeliklere göre hazırlanıyor olmalarına rağmen uygulamada küçük aksaklıklara yol açmaktadır. Türkiye genelinde uygulanacak bir iç tesisat teknik şartnamesinin oluşturulması, hem iş kalitesi hem de uygulama bütünlüğü açısından gaz dağıtım şirketlerine büyük avantajlar sağlayacaktır.
 
Doğalgaz dağıtım şirketlerinin ticari bir kuruluş olduğu gerçeği ve elde edeceği gelirlerin, hizmet kalitesini etkileyeceği kuşkusuzdur. Dağıtım şirketlerinin birim amortisman bedelinin belirlenmesinde söz sahibi olması, doğal olarak müşterilerine gösterdiği yüksek hizmet kalitesinin daha da artmasına sebep olacaktır. 
 

 


İlginizi çekebilir...

"Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması"nın Sonuçları Açıklandı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Türki...
14 Ağustos 2020

Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Haziran 2020 itibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
19 Haziran 2020

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
17 Şubat 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.