E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR

2010’da 16 Milyon Dolar Yatırım Yapan İzmirgaz 2011 Sonuna Kadar 100 Bin Yeni Abone İstiyor

2010’da 16 Milyon Dolar Yatırım Yapan İzmirgaz 2011 Sonuna Kadar 100 Bin Yeni Abone İstiyor

31 Mayıs 2011 | ARAŞTIRMA
163. Sayı (80)
1.233 kez okundu

IZMIRGAZEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen İzmir doğalgaz dağıtım ihalesini kazanan, 0,012 cent/kWh ile en düşük birim hizmet ve amortisman bedelini veren Kolin A.Ş. olmuştu. Bu sonuçla, İzmir’de şehir içi doğalgaz dağıtım işini Kolin A.Ş ve Türkerler A.Ş. ortaklığından doğan İzmirgaz A.Ş. üstlenmiştir. İzmirgaz, İzmir ve Tire bölgesinde oluşan dağıtım bölgesi sınırlarında doğalgazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetleri yapmaya yetkili tek şirkettir. 2005 Aralık ayında başlayan altyapı çalışmalarımız ile konutlara ilk gazı 13 Aralık 2006 tarihinde Karşıyaka’da verdik. Şu anda, Karşıyaka, Konak, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Balçova, Aliağa, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Tire ve Görece’de yaşayan İzmirliler doğalgazın konforundan, tasarruflu ve temiz yakıt oluşundan faydalanmaktadır. 
 
İzmirliler ile Ortak İletişim Dili OluşturdukIZMIRGAZ
İhale sürecinin ardından lisans alanımız içerisindeki tüm bölgelerin 5 yıllık yatırım ve işletme planlamasını yaptık. Başta İzmir Valiliği olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi, odalar ve basın yayın organları, diğer yerel belediyeler, ilgili kamu kurumları ve İzmirliler’le paylaşımda bulunarak ortak bir iletişim dili oluşturmaya çalıştık. Doğalgazı İzmirliler’e sevdirmek ve tanıtmak amacıyla halkla ilişkileri, reklam ve basınla ilişkileri bütünleşik bir anlayış içerisinde yürüttük. Çalışma yapacağımız bölgelerde başta yerel yönetim temsilcileri olmak üzere, diğer bürokratlara, muhtarlara, site yöneticilerine ve vatandaşlarımıza ayrı ayı bilgilendirme toplantıları düzenleyerek doğalgaz konusundaki tutumlarını yönetmeye çalıştık. Altyapı çalışmasına başlamadan önce yaptığımız bilgilendirme çalışmalarını,  çalışmalar başladıktan sonra da algıda sürekliliği sağlamak adına devam ettirdik. Bunların yanı sıra özellikle tesisat dönüşümüne yönelik çeşitli kampanyalar düzenleyerek İzmirliler’in doğalgaza geçiş sürecini hızlandırmaya çalıştık. Kampanya dönemlerinde reklam mecralarını etkin bir şekilde kullanmaya gayret gösterdik.   
 
2011 Sonunda Hedef 100 bin Abone
2010 yılı içersinde 16 milyon Dolar’lık yatırım gerçekleştiren İzmirgaz, 1 milyon 890 bin metre altyapı ve 44 bin 807 adet de servis kutusu bağlantı çalışmasını tamamladı. Ulaşılan toplam BBS sayısı 680 bine, 2010 yılı sonu itibarıyla dağıtım bölgemizde kullanılan doğalgaz miktarı da 2,4 milyar Sm³’e ulaştı. 180 bine ulaşan abone sayımız 2011 Nisan ayı itibariyle ise 205 bine ulaşmış olacak. 119 adet sanayi abonesine, 44’ü İzmirgaz’dan olmak üzere gaz tedarik eden 55 adet de serbest tüketiciye sahibiz. 16 adet RMS-A, 220 adet RMS-B istasyona ve imalatları tamamlanmış olan 72 adet bölge regülatörüne sahibiz. 15 ilçede acil müdahale hizmeti veriyoruz. 163’ü faal olmak üzere 352 adet şirkete yetki verdik. İzmir’de 2011 yılı sonuna kadar 100 bin abone alımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
 
Sosyal Katkı Projelerinde Hedef Kitle ÇocuklarIZMIRGAZ
Doğalgaz şirketi olarak, İzmir’de sadece gaz ticareti ile uğraşan bir kimliğe sahip olmak istemiyoruz. İzmir’in sosyal ve kentsel anlamda gelişimi de bizim için önemli. Ana hedef kitlemiz, geleceğimizi oluşturacak çocuklar. Bu anlamda önemli projelere imza attık. İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde ‘Bilgi denizine bir damla da bizden’ sloganı ile ihtiyacı olan okullara dağıtılmak üzere 25 bin adet kitap bağışladık. İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın onayladığı bir protokolle “Okullarda Enerji verimliliği ve Doğalgaz” konulu paneller düzenledik. Bu sene ise İzmirgaz Tiyatro Kulübü’nü kurarak tamamen çevre konulu bir senaryo ile ilköğretim okulu birinci kademe öğrencilerine yönelik oyunlar sahneledik. İzmirgaz personeli ve İzmirliler’in katıldığı İzmirgaz Türk Sanat Müziği Korosunu kurduk. Bunların yanı sıra İzmir Ticaret Odası ile işbirliği yaparak İzmir’de tesisatçılık ve iş imkanları konulu panel düzenledik. Devamında İzmir Ekonomi Üniversitesi ile kaynakçılık ve tesisatçılık üzerine kurslar açmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bunlara ek olarak İzmir Makine Mühendisleri Odası ile yaptığımız işbirliğiyle de merkezi sistem doğalgaz kazan kullanıcılarının eğitilmesi, sertifikalandırılması ve baca denetimi ile ilgili çalışmalara imza attık. Ayrıca İzmir’de birçok belediyenin ve odanın faaliyetlerine sponsorluk yaparak katkıda bulunmaya devam ediyoruz. 
 
İç Tesisat Güvenliği  Aboneliğin Yaygınlaşması İçim Önemli
İzmirgaz’da tesisatlarda kullanılan malzemelerin standart ve vize kontrolleri düzenli olarak takip edilmekte ve sahada belgeli, vizeli ürünlerin kullanılmasına özen gösterilmektedir. 
 
İnsan sağlığı, arz güvenliği, şirketimizin marka değerinin sürekliliği açısından ve doğalgazın yeni tanınmaya başlandığı ilimizde aboneliğin yaygınlaşması için sürekli gündemde tutulması gereken en temel unsurlardan birisi iç tesisatta güvenliktir. Güvenli gaz arzı için yapılmış ve yapılacak tesisatların her zaman standartlara ve temel teknik uygulama kriterlerine göre imal edilmesi gerekmektedir. Bunun için uygulayıcıların yani, sertifikalı iç tesisat şirketi personelinin hem yoğun, hem de stabil dönemde standartlardan ve kaliteden ödün vermeden aynı çizgide tesisat yapması ve aynı şekilde şirketimiz personelinin de aynı kalitede cevap vermesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu, tesisat teknolojilerindeki yeniliklerin sürekli takibi ile personelin teorik ve pratik eğitimlerinin gerek şirket içi gerek uzman kuruluşlardan hizmet alınarak verilmesidir. İç tesisat güvenliğine yönelik bazı fiili uygulamalarımıza örnek olarak; gaz arzı sağlanmış binalara sayaç okuma, acil müdahale, gaz açma vs. gibi nedenlerle yada daha sonra başka bir nedenle kontrol amaçlı girildiğinde, uygunsuz bir durum görülürse bina yönetimine düzeltme yapılması için süre verilerek binanın gaz arzı durdurulmaktadır. Lisans alanımızda devreye alınmış doğal çekiş bacalı kombi sayısı oranı oldukça düşüktür. Baca imalatlarının yalnızca standart belgesine sahip yetkili baca şirketleri tarafından yapılmasına izin verilmekte ve mevcut doğal çekişli bacalı tüm cihazların devreye alınma aşamasından önce, proje aşamasında baca için Makine Mühendisleri Odasından uygunluk raporu alınması istenmektedir. 
 
Isıtma Devrelerinin Projelendirilmesi ve Kontrol Edilmesi Sağlanmalı
Ayrıca yönetmelik değişikliği ile kullanımı belli süreyi geçen tesisatlarda periyodik muayene uygulamasının başlaması, iç tesisat güvenliğinde önemli bir adım olacaktır. Gaz sektörünün tamamının genel talebi olan ana konu, gaz dağıtım şirketlerinin lisans alanlarında uygulama birliğini sağlamasıdır. Bu kapsamda tüm şartnamelerin kısaltılarak, kodlar, tariflerle tek tip haline getirilmeli ve lisans alanlarında özel uygulamalar kaldırılmalıdır.     
 
Türkiye’de doğalgaz tesisat mühendisliği ve kültürünün yapı taşlarının başlangıçta sağlam örülmesi ile günümüze kadar sürdürülebilen bütünlüklü bir anlayış hakimdir. İrdelenmesi gereken diğer bir konu, konutlarda projesiz ve denetimsiz uygulaması yapılan merkezi ve bireysel ısıtma devreleridir. Konutlarda, doğalgaz tesisatı ile beraber imalatı yapılan ısıtma devresi, konutun fiziki, mimari özellikleri dikkate alınmadan, ısı kaybı hesapları yapılmadan ve tamamen ticari kaygılarla, son tüketiciyi (abonelerimizi) aldatan yöntemlerle yapılmaktadır. Bu tip yanlış uygulamalar nedeniyle bir yandan abonelerin gaz tüketimleri artarken diğer yandan da ısınma konforu nedeni ile abonelerin bazı sertifikalı iç tesisat şirketine, dolayısıyla da gaz dağıtım şirketine güveni azalmaktadır. 
 
Gaz dağıtım şirketlerinin, üniversitelerin ve meslek odalarının bu konuda yürüteceği ortak bir çalışması ile dönüşüm yapılacak konutların ısıtma devrelerinin projelendirilmesi ve bu projelerin kontrol edilmesi sağlanmalı. Yeni enerji verimliliği kanunu ve inşaat sektöründeki gelişmeyle beraber, artan konut sayısı ile eşdeğer olarak kalorimetre uygulamasıyla merkezi sistem ısınma tipinin teşvik edilmesi gerekmektedir.    
Müşterilerin standart dışı sıcaklık ve basınçta talep ettikleri gazı dağıtım şirketlerinin karşılamak zorunda olması, serbest piyasanın oluşmasıyla birlikte dağıtım şirketleri ile toptan satış şirketleri arasında yapılan sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin müşterilere de yansıması, uluslararası kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde yatırımcıyı mağdur etmeyecek, yeni yatırımları ve teknolojik yenilikleri teşvik eden, uzun vadeli, öngörülebilir bir metodolojinin kısa sürede sonuçlandırılması, dağıtım şirketleri tarafından yetki verilen sertifika sahibi şirketlere, dağıtım şirketleri tarafından herhangi bir yaptırım yapma hakkının bulunmaması sektörde karşılaştığımız ve çözüm beklediğimiz sorunlardır. 
 
2010’da Tesisat Şirketleri Talebe Yetişemedi
Doğalgaz kullanımına artan talep ve aboneleşme oranları 2010 yılında mevcut sertifikalı iç tesisat şirketlerinin iş kapasitesinin 2 – 3 katı fazla iş yükü oluşmasına neden oldu. Birçok abonemiz 2010 yılında tesisat yaptıracak şirket bulmakta zorlandı. Tesisat şirketleri keşif için bile 20 – 25 gün süre vermek zorunda kaldılar. Bu talebin karşılanamamasındaki sebep piyasada yeteri kadar yetişmiş sertifikalı kaynakçı ve tesisatçı personelin bulunmamasıdır. Bu durumun uzun vadede çözümü için,  meslek ve sanayi odaları, meslek yüksek okulları, meslek liseleri ve halk evleri ile beraber çalışarak sektöre yetişmiş ara eleman sağlanması için ücretli / ücretsiz kurslar, seminerler düzenlenmesi için çalışmalar devam etmektedir.  İlimiz dışında diğer gaz şirketlerindeki yetkili firmalardan, ciddi, mali yapısı güçlü, doğalgaz işinin aynı zamanda mühendislik hizmeti olduğunu bilen yeterli sayıda ve kalitede personel ile İzmir’de şube açabilecek ve uzun süre hizmet verebileceğini düşünenlerin şirketimizden de yetki almak için başvurmalarını öneririz.   
 
Bilişim Teknolojilerine Yaptığımız Yatırımlar Hizmetimizde Fark Yaratıyor
İzmirgaz’ın gerek gelecek ile ilgili planlamalara yönelik kararlarını oluşturmada gerekse mevcut işleyişini isabetli ve hızlı bir şekilde yönlendirmede bilişim teknolojilerinin desteğinin sağlanması bizim için kaçınılmazdır. Şirket olarak bilgiye dayalı hizmet üretme anlayışını ana hedefimiz olarak belirledik. Bugüne kadar, ileri teknoloji yönetimi çalışmaları kapsamında çeşitli sistemlere yatırım yaptık. Bunlardan; Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi sayesinde tüm sayısal bilgileri akıllandırarak internet üzerinden, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer ilçe belediyelerinin, altyapı kuruluşlarının, yetkili iç tesisat şirketlerinin ve doğalgaz abonelerinin paylaşımına sunduk. Bilgi yönetim sistemimiz sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’yle ortaklaşa yürüttüğümüz bir program sayesinde de vatandaşlarımızın kazı izni almak üzere İzmirgaz’a gelmesine gerek kalmadan istenilen başvurunun online olarak yapılması ve onaylanmasını sağladık. 2010 yılı içerisinde en önemli bilgi teknolojisi yatırımı olarak değerlendirilebilecek çalışmamızı SCADA projesi olarak söyleyebilirim. Projemiz tamamlandığında tüm İzmir genelinde 16 adet RMS-A istasyonu, 100’den fazla sanayi ve büyük tüketici istasyonu, 150’ye yakın şehir besleme istasyonu ile vana grupları online olarak izlenebilecek. Projeyle birlikte, sistemin alarm durumu sürekli kontrol edilecek ve 24 saat hizmet veren bakım onarım ekiplerine bildirilecek. Böylece gaz arzı ve sistem güvenliği üst seviyeye taşınmış olacak. 
 
İzmirgaz İç Tesisat Birimi’nde, proje kayıt, onay ve gaz açma randevu işlemleri, GAZBİL İletişim Teknolojileri tarafından sağlanan online Proje Yönetim Sistemi kullanılarak yürütülmektedir. Bu sistemde, toplam sayısı 377 (Aktif 170) olan sertifikalı iç tesisat şirketleri kendilerine özel kullanıcı hesaplarından CAD programı ile çizdikleri tüm sanayi, endüstriyel mutfak, kazan ve konut projelerini İzmirgaz’a zaman sınırlaması olmadan istedikleri gün ve saatte gönderebilmektedirler. Şirket politikamız gereği gönderilen projeler en geç 48 saatte incelenerek sonuçlandırılmaktadır.
 
2010 yılı içersinde sisteme incelenmek üzere toplam 48 bin 569 proje girmiştir. Bununla beraber, aynı yıl içinde toplam 48 bin 669 adet tesisat muayenesi yapılmıştır. Toplam işlemin yaklaşık  yüzde 30’luk dilimi ilk 6 ayda, kalan kısmı ise 2 yıl 6 ay gibi bir zaman dilimde gerçekleşmiştir.    
İzmirgaz gerek aboneleri ile gerekse tüm iç tesisat şirketleri ile olan ilişkilerinde bilgi teknolojilerinin getirdiği avantajlardan yararlanarak üstün kalitede hizmet sunabilme anlayışındadır.
 
Abone Bilgi Yönetim Sistemi ile abonelikle ilgili tüm süreçleri takip edebiliyor, Dijital Proje Onay Sistemi ile de yetki verdiğimiz iç tesisat firmaları tarafından gönderilen tüm doğalgaz tesisat projelerinin titizlikle kontrol edilerek onaylanmasını sağlıyoruz. Şirketler bu sistemle tesisat muayene randevularını da kendileri alabiliyor. Tesisat muayeneyle ilgili sahadaki teknisyenimizin el terminali üzerinde işlediği tüm bilgiler otomatik olarak Altyapı Bilgi Sistemi’ne gidiyor. Böylece saha ile merkez arasında anında bilgi transferi sağlanıyor. Bu da bize hız ve zaman kazandırıyor.
 
Acil Müdahale 187 merkezi ve ekiplerinin hizmet kalitesinin yeni uygulamalarla üst seviyeye taşıdık. Acil müdahale araçlarımıza monte ettiğimiz navigasyon cihazlarını Coğrafi Bilgi Sistemimizle (CBS) uyumlu hale getirdik. Bu şekilde acil müdahale ekipleri herhangi bir ihbar aldıklarında adres bilgilerini CBS’ ye girerek araçlarda kurulu navigasyon sistemi ile kısa sürede ihbar noktasına ulaşabiliyor. İlgili adreste teknisyenlerimiz tarafından yapılan tüm çalışmalar gene altyapı bilgi sistemi ağımıza işlenerek online olarak merkezimizde görüntülenmesi sağlanıyor. 

 


İlginizi çekebilir...

"Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması"nın Sonuçları Açıklandı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Türki...
14 Ağustos 2020

Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Haziran 2020 itibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
19 Haziran 2020

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
17 Şubat 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.