E-Dergi Oku 
COPA
ÜRET BRÜLÖR

AGDAŞ Abone Sayısını Doğalgaz Tanıtım Kampanyaları ile Arttırıyor

AGDAŞ Abone Sayısını Doğalgaz Tanıtım Kampanyaları ile Arttırıyor

31 Mayıs 2011 | ARAŞTIRMA
163. Sayı (80)
2.070 kez okundu

agdasagdas1993 yılında kurulan AGDAŞ, faaliyetlerine bir süre belediye iştiraki olarak devam etti. Şirketimiz, 2003 yılı itibari ile de Erdem Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 2003-2008 yılları arası AGDAŞ’ın yoğun yatırım yıllarıdır. Depremden yeni çıkan bir şehir olunması nedeniyle yatırım aşamasında birçok bürokratik engelle karşılaşılmasına rağmen, ilk 6 yıl yoğun yatırım faaliyetleri gerçekleştirdik. 
 
Şu an BBS olarak 104 bin, adet olarak da 83 bin aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Abone olduğu halde doğalgaz kullanımına henüz geçmemiş 20 bin adet hazır potansiyel gaz kullanıcısı bulunmaktadır. 2011 yılında öncelikli hedefimiz bu abonelerin doğalgaz kullanımına geçmelerini sağlamak. 2009 yılı itibari ile yapılan yoğun pazarlama faaliyetleri nedeniyle abone ve gaz kullanıcı sayıları arasındaki makas açılmıştır. Sakarya genelinde 189 km çelik, 1076 km polietilen ve 377  km servis hattı çekilerek, toplamda 1642 km hat ile doğalgazı Sakarya’nın yüzde 90’ına ulaştırdık. Bu yatırımla birlikte kente çok ciddi bir katma değer sağlanmıştır. 2011 yılı sonuna kadar 120 bin BBS abone almayı ve 100 bin BBS gaz kullanıcısına ulaşmayı hedefliyoruz. Sakarya ölçeğinde oldukça zor olan bu hedefe ulaşmak için çok yoğun tanıtım çalışmaları yapacağız.
 
Doğalgaz Ürünü Yeterince Tanınmıyoragdas
2009 yılı itibariyle yatırım konusunda elde edilen başarı hikayesini pazarlama ve tanıtım aşamasında da elde edebilmek için yoğun çalışmalara başladık. Müşteri profilini ve beklentilerini daha iyi algılayabilmek için profesyonel bir anket şirketine “Müşteri Memnuniyeti” ve “Doğalgazdan Beklentiler” konusunda anket yaptırdık. Anket öncesi kendi yaptığımız tespitleri ve anket sonucunda elde edilen bulguları da dikkate alarak, pazarlama stratejimizi oluşturduk ve bu strateji çerçevesinde çalışmalara başladık.
 
Yaptığımız araştırmalar neticesi ulaştığımız sonuç şöyleydi; doğalgaz ürünü yeterince tanınmıyor, ne kadar ekonomik olduğu bilinmiyor ve farklı kullanım şekilleri (doğalgaz sobası ve mutfakta kullanım) konusunda bilgi eksikliği var. Bu tespitlerden yola çıkarak, pazarlama stratejimizi üç ana başlıkta topladık; Doğalgazın tanıtımında tüm kanallar kullanılacak, doğalgazın ekonomik olduğu anlatılacak, alternatif kullanım şekilleri hakkında bilgi verilecek. Bu üç strateji ile ilgili üç tane slogan oluşturduk ve sahada yaptığımız çalışmaları bu üç slogan üzerinden yürüttük. 
 
“Her Yerde Doğalgaz!”
Birebir ev ziyaretleri, okul sunumları, infomobil araçlar ile tanıtım, kahvehane toplantıları, basın toplantıları, belediye başkanları ve muhtarlar ile diyalog, cihaz üreten firmalar ve tesisatçı firmalar ile ortak çalışma, radyo ve TV programları, mektup çalışmaları gibi aktiviteler ile doğalgazı her platformda anlattık. Bu çalışmalarda Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) bünyesindeki doğalgaz ve sıhhi tesisatçılardan oluşan SATSO 7.Meslek Komitesi ile “Kazan Kazan” ilkesi çerçevesinde ortak çalışmalar yürüttük. Ortak akılın kullanımı neticesinde sektörün ilk uygulamalarını gerçekleştirdik. Bunlardan biri bu tanıtım çalışmaları esnasında oluşturuldu. Her yıl çevre haftası olarak kutlanılan etkinliklere doğalgaz cihazı üreten firmaları çağırdık ve onların da katılımı ile “Doğalgaz Tanıtım Etkinlikleri” ne başladık. 
 
AGDAŞ Abone Sayısını Doğalgaz Tanıtım Kampanyaları ile Arttırıyor“En Ekonomik Yakıt Doğalgaz!”
Doğalgaz sektörünün en önemli sorunlarından birisi doğalgazın pahalı olduğu algısıdır. Hazırladığımız yakıt karşılaştırma tablolarını her platformda (broşürler, basın bültenleri, sunumlar, toplantılar radyo ve TV programları vs.) müşterilerimizle paylaştık. Doğalgazın ekonomik olduğu gerçeğini her kesimin anlayabileceği şekilde çeşitli görsellerle daha anlaşılabilir hale getirdik. Doğalgaza yapılan yatırımın mutfak veya sobada kullanımında bir yılda, kombide ise maksimum üç yılda amorti edilebildiğini anlattık. 
 
“Doğalgazda Alternatif Çok”
“Doğalgazda Alternatif Çok!” sloganıyla, doğalgaz sadece kombide kullanılır algısını değiştirdik. Herhangi bir bölgeye doğalgaz verilmesi ile birlikte o bölgedeki ekonomik durumu iyi olan kitle zaten doğalgazı beklemektedir ve doğalgazın gelmesi ile birlikte doğalgaza geçmektedir. Ancak ekonomik sorunu olan kitlelere doğalgazı ulaştırmada bir takım metotlar geliştirilmeliydi. Bizim de yaptığımız, bu kitlelere farklı kullanım alanlarını göstererek, hiç olmazsa önce sobada veya mutfakta doğalgaz kullanılsın, daha sonra imkanlar çerçevesinde kombide de doğalgaz kullanımına geçilebilir mesajını vermekti. Bu çalışmalar esnasında ikna olan birçok müşterimiz ocak ya da soba tesisatı yaptırmak için yetkili şirketlerimize gitmişler kombi tesisat anlaşması yaparak çıkmışlardır. Bu da bize şunu göstermektedir, önemli olan müşterilerin gündemine doğalgazı bir şekilde sokmanın önemli olduğu gerçeğidir. Kişinin gündemine doğalgaz girmesi ile birlikte ocak, soba veya kombide karar kılınarak, doğalgaza geçilmektedir. 
 
“Doğalgaz Tanıtım Grubu” Oluşturulmalı
Sizin de bildiğiniz gibi kriz döneminde otomotiv ve mobilya başta olmak üzere çeşitli sektörleri canlandırmak için devletimiz KDV indirimine gitmişti. Biz de bu dönemde hem ekonomiyi canlandırmak, hem de doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte daha temiz bir çevre oluşması adına, bu indirimden doğalgaz sektörünün de yararlanması gerektiği hususunu ilgili kurumlar olan GAZBİR’e ve SATSO (Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası) aracılığı ile TOBB’a bildirdik. Bu ve benzeri çalışmaların DOSİDER, GAZBİR ve TOBB’daki ilgili meslek komitelerinin de katılımı ile oluşturulacak olan “Doğalgaz Tanıtım Grubu” tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
 
GAZBİR’de ve DOSİDER’de bir tanıtım grubu oluşturuldu diye biliyoruz. Ancak çok somut adımların atıldığını henüz göremedik. Yaptığımız tanıtım ve pazarlama çalışmalarını incelemek üzere şirketimize gelen DOSİDER bünyesinde kurulmuş doğalgaz tanıtım grubuna doğalgazın tanıtımı ile ilgili bir çalıştay yapılabilir şeklinde bir önerimiz olmuştu. Bu konu mutlaka değerlendiriliyordur diye düşünüyorum.
 
Çevre Platformu Oluşturdukagdas
Biz Sakarya’nın sadece havasını temizlemekle yetinmedik. Çevre konusunda bir platform olması gerektiğini dile getirdik. SATSO 7.Meslek Komitesi ile birlikte bu fikri, başta valilik ve büyükşehir belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlar ile paylaştık ve “Sakarya Çevre Platformu” oluşturuldu. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama, Mayıs 2010 itibariyle çalışmalarına başlamış olup, hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili tüm konularda projeler üretmeyi hedeflemektedir. Bu konuda ilk adım atıldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan da kredi desteği alınarak, Sakarya Stratejik Çevre Planı hazırlandı. 2010 yılında hazırlanan bu plan üzerinden bu yıl saha faaliyetlerine başlanacaktır. Çevre ile ilgili yaptığımız bu çalışmalar nedeniyle SATSO’nun her yıl verdiği çevre ödülüne 2010 yılında AGDAŞ layık görüldü. 
 
İç Tesisat Güvenliği
İç tesisat, içinde barındırdığı insan unsuru nedeniyle, yapımı, kontrolü ve onayı son derece önemli bir konudur. Bu işi yapan ve kontrol eden kişilerin eğitimli,sertifikalı ve sorumluluk bilinci gelişmiş kişiler olması büyük önem arz ediyor. AGDAŞ bünyesindeki yetkili sertifikalı şirketlerin, işlerini titiz yapmaları için özellikle şirket ve çalışan sertifikalarına ait vize takipleri dikkatlice yapılıyor. Güncel şartname ve standartlar ile ilgili olarak teknik eğitim verilerek iç tesisatlara güvenli gaz arzı konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bununla paralel olarak kendi teknik personelimiz de iç eğitimlerle ve gerekli dış eğitimlerle desteklenmiş ve güncel uygulamalara hazır hale getirilmiştir.   
 
Güvenlik açısından göze çarpan en önemli husus olan bacaların iyileştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi konusunda önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri ile yapılacak çalışmalar sağlam bir zemine oturtulacaktır. Sektörde özellikle bacalar konusunda yetkin personel eksikliği göze çarpıyor. Bu alandaki eksikliğin giderilmesi ve bacaların işini bilen eğitimli kişiler tarafından yapılması iç tesisat güvenliği açısından da önemli bir açığın kapatılmasını sağlayacak.
Güvenlik açısından bir diğer konu da İç tesisatların yetkisiz şirketlerle yapılması veya izinsiz tadilat yapılması suretiyle insan hayatını da riske atan durumlar oluşturulmasıdır. Bu konuda kanunda uygulanabilir düzenlemeler yapılarak; eğitimsiz, sertifikasız kişilerin ve şirketlerin bu işi yapmasının önüne ciddi bir set çekilmelidir.
 
Tek Teknik Şartname Uygulamasına Geçilmeli
Personel eğitimleri konusunda UGETAM’ın almış olduğu mesafe sektör açısından son derece önemlidir. İç tesisatlarda standardı bulunmayan herhangi bir teçhizat kullanılamaz, bunu sağlayabilmek için kullanılan malzemelere ait vize takibi yıllık olarak yapılmaktadır. Bu takip 1 Mart 2011 tarihi itibariyle GAZMER bünyesinde yapılmakta olup, ürünlerin vize takibinin tek bir merkezden yapılması konusunda çok önemli bir adım atılmıştır.   Bununla beraber her dağıtım bölgesinin kendi teknik şartnamesini uygulaması, uygulamada bir takım farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalardan biri de iç tesisat yapımında tek teknik şartname uygulamasına geçilmesi olabilir. Bu şekilde farklı uygulamalar da ortadan kalkar. 
 
Yine bir diğer önemli konuda iç tesisatların periyodik kontrolü konusudur. Periyodik kontrol hususunda çıkacak yönetmelik ve mevzuatlar özellikle eski tesisatların ve bacaların güvenli hale getirilmesini de sağlayacaktır. Burada önemli olan bu kontrolün alışkanlık haline getirilmesidir. 

 


İlginizi çekebilir...

"Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması"nın Sonuçları Açıklandı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Türki...
14 Ağustos 2020

Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Haziran 2020 itibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
19 Haziran 2020

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları

Şubat 2020 Tarihi İtibariyle Şehirlerdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları...
17 Şubat 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.