Doğalgaz Dergisi 220. Sayı (Mayıs-Haziran 2020)

Doğalgaz / Mayıs-Haziran 2020 25 dogalgaz.com.tr sıyla birlikte çalışanlarımızın ve abo- nelerimizin sağlığını korumak için tedbirlerimizi daha da genişlettik. Bu amaçla ağırlıklı olarak uzaktan çalışma yöntemine geçtik. Ofiste hizmet veren çalışanlarımız için de sosyal mesafeyi gözeten bir çalışma ortamı hazırladık. Ayrıca tüm ana hizmet binalarımıza termal kamera yerleştirmek ve diğer tüm hizmet binalarımız için ateş ölçer cihazı temin etmek suretiyle ön tedbir- lerimizi aldık. Yine Covid-19 önlemleri kapsa- mında tüm binalarımızı, araçlarımızı periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza periyodik olarak maske, eldiven ve dezenfektan dağıtı- mına devam ediyoruz. Saha hizmetlerinde ne tür önlemler aldınız? Pandemi süreci başladığında şebeke şefliklerinde vardiya sistemi değiştirilerek ve tesisat kontrol şeflik- lerimizde gerekli organizasyon yapı- larak personelimiz dönüşümlü olarak evde istirahate alındı. Böylece temasta bulunan kişi sayısı minimumda tutularak hem hizmet aksatılmadı hem de bulaş riski azaltıldı. Vardiyalı personelimizin işe gidiş gelişlerini kolaylaştırmak ve bulaş ris- kini minimize etmek için bir çalışana bir servis seviyesinde servis hizmeti sağlandı. Tesisat Kontrol Şefliklerinde çalışan personelimizin, hizmet binala- rıyla ilişkisi minimize edilmek suretiyle evden sahaya ve sahadan eve uygula- ması hayata geçirildi. Pandemi sürecinde bu zorlukları aşmak için geliştirdiğiniz yöntemler, çözümler nelerdir? Biz zorluklardan ziyade Covid-19 nedeniyle evde kalan abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak için odaklan- dık ve bu yönde adımlar attık. Buradan hareketle İstanbullular’ın mevcut mobil ve online uygulamalarımızı daha yoğun kullanmaları yönünde tedbirler aldık. Bu çerçevede vatandaşlarımız İGDAŞ hizmet binalarına gelmeden; bağ- lantı sözleşmesi, abonelik sözleşmesi, sözleşme fesih, fesih müracaat iptali, bağlantı bedeli tahsilatı, fatura tahsi- latı, güvence bedeli iadesi, kartlı sayaç kontör yükleme, fatura itiraz müracaatı, sabit ödeme sözleşmesi, sayaç arıza bil- dirimi, fatura tahakkuku, E-Posta fatura üyeliği, SMS fatura üyeliği, gaz açma randevu talebi, gaz açma randevu tarih değişikliği gibi işlemlerini online olarak gerçekleştirdiler. Bunun dışında İstanbullu hemşe- rilerimiz için bir adım daha atıyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) yürüttüğü COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına sunduğumuz "Şubeye Kadar Zahmet Etme, Evde Kal" projesi başarılı bulundu ve projenin des- teklenmesi kararlaştırıldı. Bu proje ile 6.5 milyon aboneye doğalgaz dağıtımı yapan İGDAŞ’ın kuracağı uzaktan iş modeli sayesinde, sosyal izolasyon artırılacak ve salgının etkileri azalacaktır. Bu kapsamda İGDAŞ tarafından geliştirilen "Şubeye Kadar Zahmet Etme, Evde Kal" projesiyle aboneleri- miz ve İGDAŞ personeli açısından kritik öneme sahip sosyal mesafeyi koruma ve evde kalma tedbirlerinin sürdürüle- bilir bir şekilde uygulanması sağlanacak. İnovatif bir yaklaşımla kurulacak sistem sayesinde İstanbullu hemşerile- rimiz İGDAŞ hizmet binasına gitmeden, işlemlerini evlerinden veya işyerlerinden gerçekleştirebileceklerdir. Bu proje ile aylık ortalama 85 bin ve yıllık ortalama 1 milyon abone işleminin, uzaktan ger- çekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede doğalgaz abonelik, sözleşme ve fesih işlemlerinin önemli bir kısmı uzaktan telefon yoluyla gerçekleş- tirilerek, günlük yaklaşık 4 bin adet fiziki etkileşimin önüne geçilecek. Ayrıca proje ile bürokrasi azaltılarak, kağıt, ofis, kırtasiye, büro vb. giderler- den önemli derecede kazanımlar elde edilecek; İstanbul halkına daha hızlı ve efektif hizmet verilmiş olacak. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? “Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkın- tılı süreçte İGDAŞ çalışanları büyük fedakârlık göstermiş ve İstanbul halkına 7/24 güvenli ve kesintisiz gaz arzının devamını sağlamıştır. Çalışanlarımıza bu süreçte gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=