Doğalgaz Dergisi 218. Sayı (Ocak-Şubat 2020)

Doğalgaz / Ocak-Şubat 2020 29 dogalgaz.com.tr Bunların hepsi değişecek. 5G ile bera- ber doğalgaz, su, elektrik sayaçları tek platform üzerinden, merkezden uzakta okuma yöntemi ile yönetilebilecek. Projenin maliyetleri ne olacak? Bunların maliyetleri düşüyor. Zaten bunun bugünden yarına değişmesi mümkün değil. Ara teknolojiler kuru- lacak. Ama özellikle doğalgaz sektö- ründe kalibrasyon 10 yılda bir yapıldığı için bunlar zaten değişecek. Bu mev- cut sayaçların da görülmeyen dolaylı maliyetleri var. Bunlar nelerdir; sayaç okumalar, yanlış okumalar, kontrol edi- lemediğinden dolayı arızalı sayaçlardan oluşan kayıplar, bu faturalamaları bir- den fazla kurumun yapmasından olu- şan maliyetler… Bunlar da göz önünde bulundurularak yapılan bir yatırım pro- jesi bu. Doğalgaz, su, elektrik tek fatura olacak. İBB şu an bunun çalışmasını yapıyor. Elektrik firmaları özel. Onlar da kendi maliyetlerini bu platform içinde eritebilirler. UGETAM bu projenin neresinde yer alacak? Önümüzdeki dönemde sayaçlar ile ilgili bir entegrasyon yapılacak. Bu işin saha ve teknoloji adaptasyonu UGE- TAM’da olacak. “Hangi akıllı sayaçları kullanacağız, bunların hangileri bizim vizyonumuza uygun, hangi sayaçlar ile en iyi verimi alabiliriz?” bunların çalış- malarını yapacağız. Pilot bir bölgede bütün sayaçları farklı üreticilerden alıp, belli bir süre test edip ölçümlerini yapa- cağız. En iyi sayaçları ortaya çıkarıp teknolojileri ile beraber idareye suna- cağız. Sonuçta üzerine 5G bağlantıları gibi farklı teknolojileri de koyacağız. Bu da yapılacak yatırımda karar vericilerin en doğru kararları almasını sağlayacak. 20 milyon cihazlık bir platformu İBB kuruyor. Bu rakamın artması bekleniyor. İlk aşamada 50 milyona kadar çıkabilir. Elektrik direklerine internet vereceğiz ve bu direklerden veriyi toplayacağız. Bunların hepsinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Projenin finansmanı nasıl sağlanıyor? Bunların finansmanı ile ilgili yurt- dışından ciddi destek alıyoruz. Bunun dışında bütün binaların enerji tüketim- leri de sensörler ile bu sisteme aktarıla- cak. Sadece sayaçlar olarak düşünme- yin. Trafik işaretçilerinin yönetimi, park sulamaları, sensörler vs. hepsi günün sonunda tüm cihazların yönetilebile- ceği büyük bir platforma dönüşecek. Bu projenin bitme süresi ile ilgili bir öngörü var mı? Şu anda platform hazırlandı. IOT için çalışmalar sürüyor. Büyük ihtimalle 2021 yılının sonu gibi bu platform dev- reye girecek. Projenin dünyada örnekleri var mı? Çin’de var. Çin’de akıllı bir şehir oluş- turdular. Huawei firması bu platformu kurmuş. Birçok ülkede bu uygulamalar var. Türkiye’de bu büyüklükte ilk uygu- lama olacak. İstanbul’u daha yaşanabilir hale getirmek için yapılacak çok şey var. Bu da bunlardan bir tanesi. İstanbul’u kontrol etmek, modere etmek, bu tek- nolojik gelişmeler doğrultusunda şehri daha yaşanabilir akıllı hale getirmek için çalışıyoruz. Doğalgaz dağıtım şirketleri ile olan ilişkileriniz nedir? EPDK’nın lisans genişlemeleri ile ilgili durum tespit raporları sunuyoruz. Yatırım sorumlulukları yerine getiril- miş mi bunlara bakıyoruz. Bizden başka özel bir firma daha bu işi yapıyor. İşle- rin yüzde 9’u bu firmada. Genelde bizi tercih ediyorlar. Bizim avantajımız gerektiğinde özel şirket moduna girip gerektiğinde de kamu refleksi geliş- tirebiliyoruz. Hot top operasyonlarını biliyorsunuz; canlı hatta branşman ya da vana uygulamaları. Bunlar 120 derecede yapılıyor. Biz Zorlu Enerji’nin jeotermal tesisinde 180 derecede bu uygulamayı Türkiye’de ilk kez yapmaya çalışıyoruz. Normal bir şirket bu işe girmez ama kamu yararına ve daha sonra buralarda oluşabilecek problemlere müdahale edebilmek için yaptık. Jeotermal dur- muyor, operasyon ne kadar durursa o kadar zararınız var demek. Bu kesinti olmadan bir takım branşmanlar ile bu sorunları çözmeniz lazım. 180 derecede insert vana operasyonunu Nisan ayında yapacağız. Son olarak ısı sayaçlarının muayenesinden sorumlu olanlara iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Ne gibi uyarılarınız olacaktır? Bilindiği gibi 6 Temmuz 2018 tarihli (14 Aralık 2019 tarihli değişiklikle bir- likte) resmi gazetede yayımlanan ısı sayaçları muayene yönetmeliği Geçici-1 ve Geçici-2 maddesine göre kullanımda olan ısı sayaçlarının muayenesi için 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur. Başvurusu yapılmayan ve muayenesi yapılmayan sayaçlar için 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili mad- deleri gereğince idari ve cezai işlemler söz konusu. Bu bağlamda ısı sayacı sahiplerinin mutlaka başvuru tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. UGETAM olarak, Isı Sayaçları Mua- yene Yönetmeliği’ne göre IS/2018/01 numara ile ilk muayene servisi yetkisi aldık. Daha sonra Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan TS EN ISO/ IEC 17020 standardına göre akredite olduk. Bu kapsamda akredite, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak hizmetle- rimizi sürdürüyoruz. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=