Doğalgaz Dergisi 216. Sayı (Eylül-Ekim 2019)

12 Doğalgaz / Eylül - Ekim 2019 dogalgaz.com.tr best tüketici şirketlerin 300.000 m 3 / yıl tüketiminin üzerindeki yıllık tüketim miktarları için ise %55 oranında artış olduğu görülüyor. Aynı değerler için şehir doğalgaz dağıtım şirketlerinden örneğin Nisan 2019 itibariyle 5,3 milyon abone ile Tür- kiye’nin (%34,3’ü) en fazla abonesi olan İGDAŞ'ın tarifesindeki (Tablo 2) KDV hariç fiyatlara göre; • 300.000 m 3 /yıl tüketiminin altındaki yıllık tüketim miktarları için %44, • 300.000 -800.000 m 3 /yıl tüketimi aralığındaki yıllık tüketim miktarları için %48, • Serbest tüketici şirketlerin 800.000 m 3 /yıl tüketiminin üzerindeki yıllık tüketim miktarları için ise %52 oranında artış olduğu görülüyor. İkinci örnek olarak da Nisan 2019 iti- bariyle yaklaşık 1,7 abone ile Türkiye’nin ikinci en fazla abonesi (%10,9’u) olan BAŞKENTGAZ'ın tarifelerinde (Tablo 2) ise aynı miktardaki yıllık kullanımlar için sırasıyla; • %42, • %47 ve • %52 oranları görülüyor. Diğer şehirlerimizdeki güncel doğalgaz birim fiyatları için dergimi- zin içinde "Eylül 2019 İtibariyle Şehir- lerdimizdeki Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları" başlıklı araştırma dosyasında yer alan tablolara bakılabilir. Son açıklanan tarifelerde ise BOTAŞ fiyatlarının sadece konut tüketimi ve serbest tüketici şirketlerin 300.000 m 3 /yıl tüketiminin altındaki yıllık tüke- timleri etkilediği ve ÖTV ve KDV hariç fiyatlarda %18 oranında artışa neden olduğu dikkat çekiyor. Yukarıda belirtilen dönemler ve tarifesi açıklanan şirketlerin fiyatların- daki artışların en fazla etkilenmesi gere- ken kaynak, uluslararası petrol fiyatları olmalıdır ki izlenmesi gereken öncelikle Brent tipi petrolün varil değeridir. Buradaki değişiklere bakıldığında (Tablo 3) yani 06 Ağustos 2018 tarihin- den 16 Eylül 2019 tarihine kadar geçen dönemde Brent tipi petrolün varil değeri yaklaşık olarak %9 azalmıştır. O halde bu değer doğalgaz fiyat- larının artış oranına göre çok daha az olurken neden doğalgaz birim fiyatları hala yükselmeyi sürdürüyor? Konuyu diğer bir yönden daha Tablo 2. Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Doğalgaz Satış Fiyatlarının Değişim Tarihleri ve Değişim Oranları (2019 Eylül - 2018 Ağustos) (KDV hariç) Doğalgaz Dağıtım Şirketleri BOTAŞ Satış Kademeleri Doğalgaz Satış Tarifelerinin Açıklanma Tarihleri Değişim Oranları 06 Ağustos 2018 TL/Sm 3 04 Eylül 2018 TL/Sm 3 02 Ekim 2018 TL/Sm 3 26 Aralık 2018 TL/Sm 3 30 Ocak 2019 TL/Sm 3 02 Temmuz 2019 TL/ Sm 3 27 Ağustos 2019 TL/Sm 3 18 Eylül 2019 TL/Sm 3 Eylül 2019 - Ağustos 2018 Eylül 2019 - Eylül 2018 Eylül 2019 - Ekim 2018 Eylül 2019 - Aralık 2018 Eylül 2019 - Ocak 2019 Eylül 2019 - Temmuz 2019 Eylül 2019 - Ağustos 2019 İGDAŞ İstanbul Kademe 1- 300.000 Sm 3 ALTI 1,056348 1,134817 1,229971 1,255897 1,150834 1,164111 1,334686 1,523487 44,22% 34,25% 23,86% 21,31% 32,38% 30,87% 14,15% Kademe 2 - 300.000 - 800.000 Sm 3 ARASI 1,224472 1,368095 1,592594 1,618520 1,612347 1,625624 1,824323 1,821835 48,79% 33,17% 14,39% 12,56% 12,99% 12,07% -0,14% Kademe 2 - 800.000 Sm 3 ÜZERİ 1,071148 1,213057 1,426258 1,432408 1,430944 1,434094 1,632621 1,632031 52,36% 34,54% 14,43% 13,94% 14,05% 13,80% -0,04% BAŞKENTGAZ Ankara Kademe 1- 300.000 Sm 3 ALTI 1,116108 1,224566 1,361836 1,318257 1,207190 1,242114 1,400648 1,584282 41,95% 29,37% 16,33% 20,18% 31,24% 27,55% 13,11% Kademe 2 - 300.000 - 800.000 Sm 3 ARASI 1,284232 1,457844 1,724459 1,680880 1,668703 1,703627 1,890285 1,884282 46,72% 29,25% 9,27% 12,10% 12,92% 10,60% -0,32% Kademe 2 - 800.000 Sm 3 ÜZERİ 1,059610 1,204325 1,423032 1,416992 1,415304 1,420145 1,616980 1,615919 52,50% 34,18% 13,55% 14,04% 14,17% 13,79% -0,07% Tablo 3. Brent Petrol Varil Fiyatlarının Değişim Tarihleri ve Değişim Oranları (2019 Eylül - 2018 Ağustos) Açıklanma Tarihleri Değişim Oranları 06 Ağustos 2018 TL/Sm3 04 Eylül 2018 TL/Sm 3 08 Ekim 2018 TL/ Sm 3 24 Aralık 2018 TL/ Sm 3 28 Ocak 2019 TL/ Sm 3 01 Temmuz 2019 TL/ Sm 3 26 Ağustos 2019 TL/ Sm 3 16 Eylül 2019 TL/ Sm 3 Eylül 2019 - Ağustos 2018 Eylül 2019 - Eylül 2018 Eylül 2019 - Ekim 2018 Eylül 2019 - Aralık 2018 Eylül 2019 - Ocak 2019 Eylül 2019 - Temmuz 2019 Eylül 2019 - Ağustos 2019 Brent Petrol Varil Fiyatları 71,668 74,042 79,494 54,165 61,158 63,204 59,364 65,294 -8,89% -11,81% -17,86% 20,55% 6,76% 3,31% 9,99% GÜNCEL YORUM

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=