Doğalgaz Dergisi 214. Sayı (Mayıs-Haziran 2019)

32 Doğalgaz / Mayıs - Haziran 2019 dogalgaz.com.tr MUHİTTİN TEKMAN Makina Mühendisi - MBA Şehir Doğalgaz Dağıtım Şirketlerimizde Güncel Doğalgaz Birim Fiyatları ARAŞTIRMA B OTAŞ’ın Doğalgaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi ’nde son bir yıllık dönemde (Haziran 2019-Temmuz 2018) ger- çekleşmiş olan fiyat değişiklikleri sonucunda ulaşılan artış oranları (Tablo 1) ; 1. Dağıtım Şirketlerinin; 1.1. Aboneler ve Elektrik Üretimi Harici olup 300.000 m3/yıl tüketimi altındaki tüketi- ciler için yaklaşık %16,6, 1.2. Elektrik Üretimi Harici olup 300.000 m3/ yıl’ın üzerindeki tüketiciler için %54, 1.3. Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımdaki 300.000 m3/yıl’ın altındaki tüketiciler için %103, 1.4. Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımdaki 300.000 m3/yıl’ın üzerindeki tüketiciler için %76,6, 1.5. Kompozit Kullanım için %71,3 2. Serbest Tüketicilerin satış kademeleri dağıtım şirketlerinin satış kademeleriyle aynı fiyatlarda açıklanmıştır. 3. Organize sanayi bölgelerindeki kullanım- lar için ise; Elektrik Üretimi Harici, Elekt- rik Üretimi Amaçlı ve Kompozit kullanım amaçlı tüketiciler için doğalgaz birim fiyat artış oranları sırasıyla;%68,9, %94,7 ve %88,8 olmuş, 4. Dağıtım Şirketi Aboneleri ile Elektrik Üretimi Harici olup 300.000 m3/yıl tüke- timi altındaki tüketimler ve üzerindeki tüketimlerde uygulanan fiyatlar ara- sındaki farklar ise Temmuz 2018’ %14,9 iken Ağustos 2018’de %20,2’ye çıktık- tan sonra; Eylül 2018'de %25,7’ye, Ekim 2018'de %36,7’ye ve Ocak 2019'da %51,9’a yükselerek gerçekleşmiştir. Şehirlerde kullanılan doğalgaz fiyatları incelendiğinde ülkemizin en ucuz doğalga- zını Samsun'daki konut aboneleri (Endeks 100) ile Kocaeli'ndeki konut aboneleri (Endeks 105), en pahalı doğalgazını ise Antalya, Aydın, Kızılcahamam, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye ile Polatlı'daki (Endeks 140-131 arasında)kullandığı görülmektedir.. SKB- Sistem Kullanım Bedeli değerleri- nin doğalgaz dağıtım şirketlerinin BOTAŞ'tan satın aldığı fiyatlar üzerinden karşılaştırması yapıldığında " SKB/Alış Fiyatı " oranlarında (Tablo 4) en yüksek değerlerin %55,9 ve %51,5 ile Antalya ve Aydın’da olduğu, en düşük değerlerin ise %11 ve %16,5 ile Samsun ve Kocaeli’nde olduğu görülmektedir. SKB 'lerin (Tablo 3) 2017 Eylül ayındaki değerleri ile 2019 Haziran ayındaki değerleri- nin değişimine bakıldığında çok farklı sonuçlar olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin Aydın'da 5 misli, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye dağıtım bölgesinde 4,5 misli ve Erzurum, Balı- kesir, Karaman, Diyarbakır ve Kırıkkale-Kır- şehir'de yaklaşık 2 misli artış görülürken, Kars-Ardahan'da %28,9, Gaziantep'te %19,6, Çorlu'da %21,7 ve Gümüşhane-Bayburt'ta %6,4 oranında azalış olduğu görülmektedir. Tablo 1. Botaş Doğalgaz Satış Fiyatları ve Aylık Değişim Oranları ( Haziran 2019 - Temmuz 2018 Dönemi)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=