E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Türkiye Doğalgaz Sektörü Gelişimini Sürdürüyor

Türkiye Doğalgaz Sektörü Gelişimini Sürdürüyor

9 Ağustos 2019 Cuma | GÜNCEL YORUM
215. Sayı (Temmuz-Ağustos)
434 kez okundu

Ülkemizin tüm illerinde ve neredeyse ilçelerimizin de büyük çoğunluğunda doğalgaz kullanımı ya başladı ya da başlamak üzere. Henüz doğalgaz boru şebekesi ulaşamamış olan ilçelerimizde ise kısa zaman içinde şebekenin ulaşabilmesi için gerekli plan ve projeler yapılmış ve çalışmalar da başlatılmış durumda.

Tüm bu gelişmeler sonucunda 1987 yılında başlayıp, 2000’li yıllarda süren ve günümüzde de gelişmesini sürdürmekte olan doğalgaz sektörü, hem günlük yaşantımızda önemli bir yer edinmiş hem de ekonomik olarak öncelikli konulardan biri durumuna gelmiş.

Dolayısıyla doğalgaz sektörünün gelmiş olduğu son aşamayı belirlemek ve önümüzdeki yıllarda nasıl bir gelişme gösterebileceğini varsayabilmek için bir durum saptaması yapmak gerektiğini düşündük. Bunun için de öncelikli olarak EPDK ve şehir doğalgaz dağıtım şirketlerinin verilerini derleyerek bir araştırma dosyası hazırladık. 

Dergimizin Temmuz-Ağustos 2019 dönemi için hazırlanan bu sayısında yer verdiğimiz çalışmada, doğalgaz sektörünün güncel durumunu ve dönemsel gelişimini değerlendirdik.
Çalışmada öncelikle şehir doğalgaz dağıtım şirketlerinin ve gruplarının abone miktarları ile doğalgaz tüketim miktarlarına, sonra da bu şirketlerin doğalgaz birim satış fiyatlarına ve baz varlık yılı TL. cinsinden değerlerine baktık. Tüm bu değerlerin gelişimlerini belirleyip, BOTAŞ’ın bu süreçte açıkladığı doğalgaz satış tarifelerinin sektörün gelişimini nasıl etkilediğini gözlemlemeye çalıştık.

Güncel birim fiyatlarının, abone miktarlarının, doğalgaz tüketim miktarlarının, şirketlerin baz varlık yılı TL. cinsinden değerlerinin yanı sıra 2016 yılından 2019 yılına kadar geçen son üç yıllık dönemin değerlerinin de yer aldığı bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda;

1. Abone miktarlarındaki değişimin önemli miktarlarda artarak (2019-2016 Nisan ayı dönemi itibariyle 3,6 milyon abone artarak %29,2) sürdüğü görülüyor. 

2. Nisan 2019 tarihi itibariyle Türkiye genelinde en fazla abonesi olan şirket İstanbul İGDAŞ (toplam 5,6 milyon abone) olup, sonrasında ikinci en fazla abonesi olan şirket ise AKSA (toplam 2,2 milyon abone)’dır. Üçüncü en fazla abonesi olan Ankara Başkentgaz (1,77 milyon abone)’dan sonra dördüncü Socar Türkiye (1,08 milyon abone), beşinci Enerya (981 bin abone) ve altıncı olarak da Kolin İnşaat (928 bin abone) geliyor.

3. Doğalgazın yıllık tüketim miktarlarındaki gelişimde ise abone miktarlarındaki artışa koşut bir artışın olduğu (örneğin 2018 yılından 2019 yılına, yani yıllık %17,2) artışın gerçekleştiği anlaşılıyor.

4. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin baz varlık yılı değerlerindeki artışın da ülkemizdeki enflasyonun etkisini içinde barındırarak neredeyse iki misli (2016 yılından 2019 yılına %82,7) artış gösterdiği izleniyor.

5. Doğalgaz birim satış fiyatlarının gelişimine baktığımızda ise doğrudan piyasamızın belirleyicisi olan BOTAŞ’ın tarifelerini incelemek gerekmiş ve özellikle son bir yıllık dönemde, yani Ağustos 2018’den Ağustos 2019’a geçen süreçte, konut abonelerinin doğalgaz birim fiyatında; 300 bin m3’ün altında yıllık tüketimi olanların %27, 300 bin m3’ten fazla yıllık tüketimi olanların ise %35 artış olduğu dikkat çekiyor.

6. BOTAŞ tarifelerinin etkisiyle değişen şehir doğalgaz dağıtım şirketlerinin birim fiyatlarında, yapılmış sözleşmelerin de etkisiyle çok çeşitli fiyatlar görülüyor. Ancak bu fiyatlar içinden bazı şehirlerin (örneğin Aydın, Polatlı, Antalya, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye) diğerlerinden önemli miktarda yüksek, bazı şehirlerin ise (Samsun, Kocaeli, Konya, Denizli, Bursa, Malatya, Niğde ve Nevşehir) oldukça düşük olduğu görülmekte. Bu şehirlerdeki 2019-2016 yıllarına ait birim fiyat artış oranları da birbirlerinden farklılıklar gösteriyor.

Bu sonuçlardan anlayabileceğimiz üzere Türkiye doğalgaz sektörü kısa zaman içinde gerçekleştirmiş olduğu gelişim sürecini sürdürüyor, yakın gelecekte de bu gelişimi sürdürecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

İlgili "Araştırma Dosya"na ulaşmak için lütfen tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Ülkemizin Arz Güvenliği ve Daha Ucuz Doğalgaz için Tanap Devrede

İpsala'daki TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi), MS4 Ölçüm İstasyonu'na yapılan basın gezisinde öğrendiğimize göre, Enerji ve Ta...
12 Nisan 2019 Cuma

Yakıt Bedellerinin Doğru Paylaşımı Amacıyla Kullanımı Zorunlu Olan Isı Sayaçlarının Zorunlu Muayenesi Mevcut Sorunları Çözebilecek mi?

Muhittin Tekman / Makina Mühendisi - MBA / B2B Medya Yayın Danışmanı...
21 Şubat 2019 Perşembe

Türk Akımı ve Ülkemizin Bir Doğalgaz "HUB"ı Olması Konusundaki Gerçekler

Açılışı 19 Kasım 2018 tarihinde yapılan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz'den gelen, toplam kapasites...
12 Aralık 2018 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.