E-Dergi Oku 
COPA

DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan:"Doğalgaz Sektörü Ekosisteminin Bir Parçası Olduk"

DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan:"Doğalgaz Sektörü Ekosisteminin Bir Parçası Olduk"

11 Nisan 2019 | HABERLER
213. Sayı (Mart-Nisan 2019)
2.293 kez okundu

DOSİDER, adı üstünde doğalgaz ile çalışan cihazları ve ilgili ekipmanları üreten, ithal eden ve sağlıklı bir şekilde piyasaya süren firmaların bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşudur. Isıtma sektörünün yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden üye yapımızla bizler DOSİDER olarak, kurulduğumuz günden bu yana, 

• Doğalgazın ülkemiz sathına yayılmasında,
• Gazın verildiği yerlerde güvenli ve doğru bir şekilde tüketilmesinde,
• Konvansiyonel sistemlere nazaran insanlarımızın daha verimli cihazlarla, daha ekonomik ve hatta konforlu çözümlere ulaşmasında,
• Ülkemizde yeni bir sektörün sıhhatli bir şekilde oluşup, adil bir şekilde gelişmesinde,
• Ve ilgili tüm regülasyonların, yönetmeliklerin oluşmasında gerçek bir sivil toplum kuruluşu hüviyetinde katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Öncelikle şunu düşünelim; ortada doğalgaz yoksa doğalgaz ile çalışan cihazlara ne ihtiyaç var? Doğalgaz ile çalışan cihazlar yoksa evinizde, işyerinizde, şehrinizde, hatta ülkenizin tamamında doğalgaz mevcut olsa kime ne fayda? Doğalgazınız var, doğalgazla çalışan cihaz da var ama bunu satacak firma yok, bayi yok, montaj yapacak kişiler yok; cihaz bozuldu, servis verecek eleman yok!. Sistem yine topal ama hamdolsun geldiğimiz an itibariyle, ülkemizde sağlıklı işleyen bir eko-sistem var. Öncelikle devletimiz, ülkemizde hiç var olmayan bir yakıt türünü önce birkaç il derken, ülkenin tamamında kullanır hale getirdi, bunun için öncü oldu, mevzuatları düzenledi, yatırım yaptı, özel sektöre de bu alanı açtı. 

Bugün bir kısmıyla bu salonda birlikte olduğumuz özel sektör temsilcisi gaz dağıtım firmaları, bu alanda çok ciddi yatırımlar yaparak, doğalgazı, hemen her ilde ve 500’ü aşkın ilçede halkımızın kullanımına hazır hale getirdi.

“Doğalgaz Eko-Sisteminin Bir Parçası Olduk”

Bizler de DOSİDER mensupları olarak, bir yandan devletin mevzuat geliştirmelerine katkıda bulunurken, diğer yandan halkımızın doğalgazı güvenli bir şekilde kullanımına yönelik çalışmaların tamamının içinde yer aldık. Doğalgaz ile çalışan ürün imalatı veya ithalatıyla beraber bunların piyasaya sürülmesiyle ilgili gerek satış, gerek servis altyapısını oluşturduk ve sonuçta bu eko-sistemin en önemli parçalarından biri olduk.

Sizler de yine bu eko-sistemin bir diğer parçası olarak, ürünlerin geniş kitlelere ulaştırılmasında ve doğru-güvenli bir şekilde kullanılmasında en önemli katkıyı sağlayanlardan oldunuz.
Şimdi bundan sonrası için de hepimize önemli görevler düşüyor.

1. Ülkemizde tüm bu eko-sistemin ileriye doğru sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamamız lazım.

2. Bunun için sistemin aksayan yönlerini tespit edip, onları düzeltmemiz, eksik olan yönlerini de tamamlamamız lazım.

3. Tüm bu sistem, bu denli birbirine girift halde oluşmuş ve milyonu aşkın insanımız için ekonomik getirisi olan hale gelmişken, bunu bozacak her türlü girişimden uzak durmamız lazım.

4. Sonuçta hepimizin asıl amacının ülke menfaatleri açısından, halkımızın daha mutlu, huzurlu, sağlıklı, güvenli ve ekonomik bir yaşama ulaşmalarına vesile olmak, katkı sağlamak olduğunu hatırda tutmamız lazım. 

Bu bağlamda bizler DOSİDER olarak, geçtiğimiz yıl 25.yılımızı kutlarken, bu eko-sistem içinde yer alan ve sektörümüze teknik eleman yetiştiren liselerden 30’una, eğitim setleri hediye ettik. Şu an, bunlar bu okullarda eğitimin bizatihi parçası oldu ve 90 öğretmen ile 3 bine yakın öğrencimiz, bundan istifade ettiler. Bunun devamı gelecek... DOSİDER olarak bu çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz.

Ayrıca, yurt genelinde GAZBİR verilerine göre doğalgaz imkânına sahip ancak abone olmayı bekleyen yaklaşık 3 milyon kullanıcının gaz kullanımına geçme çalışmalarına da katkı sağlıyoruz. Ülke geneline yayılmış 2 binin üzerinde yetkili mühendislik ve tesisat firması ile DOSİDER olarak önümüzdeki dönemde GAZBİR ile birlikte bu potansiyel kullanıcıları, konforlarını arttıracak, yakıt maliyetlerini düşürecek doğalgaz kullanımına teşvik etmeye devam edeceğiz; daha çok insanımızın bu imkândan istifade etmesine yönelik projeler geliştireceğiz.

“Dövizdeki Artışın Etkilerini Kullanıcılara Yansıtmamaya Çalıştık” 

Bütün bunların yanında, hepimizin güncelinde olan bir konu daha var. O da hemen her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzü de derinden etkileyen, dövizdeki aşırı artış ve bunun tüm ekonomik sistemimiz üzerindeki yansımaları. 

DOSİDER üyelerinin tamamı, geçtiğimiz yıl, dövizin ve finans maliyetlerinin hızla arttığı dönemde dahi kullanıcıların doğalgazlı ısıtma sistemlerini kullanmalarını sağlamak üzere, hatta henüz “Enflasyonla Topyekün Mücadele” çağrısı yapılmadan önce gerek fiyat indirimleri gerek düşük kur uygulamaları gerekse prim destekleri ile sektörü canlı tutmaya çalıştılar.
Şimdi de tüm bu uygulamalar “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında genişletilerek devam ettirilmektedir. Bu bağlamda DOSİDER mensupları, özellikle yoğuşmalı cihaz imalatı ve satışının zorunlu hale gelmesiyle yükselen maliyetlerin son kullanıcıya tam olarak yansıtılmamasına gayret göstermektedirler. 2019 başından bu yana da muhtelif indirimler, teşvik edici kampanyalar ve prim destekleri gibi araçlarla bilhassa kombi ve panel radyatör fiyatlarında minimum yüzde 10’lar seviyesinde avantajlar getirilmeye çalışılmıştır.

Burada asıl amaç tabii ki, 81 ilimizde doğalgaz kullanımı imkânı oluşmuşken hem çevreci hem güvenilir hem de kullanımı kolay ve ekonomik olan doğalgazın geniş kitlelerce kullanımını sağlayarak, enflasyonla mücadelede etkin bir zemin oluşturabilmektir. 

“Yetkili Firma ve Yetkili Servis Hizmetinin Önemini Vurgulamak İsterim”

Bugün, doğalgaz kullanımının özellikle uzun vadede ekonomik boyutunun kurumsal ve bireysel tüketicilere ne denli katkı sağladığını konuşmak bile bizce gereksiz ama tabii ki öncelikle bir başlangıç yapmak gerekiyor. Sonra zaten, sistemin rahatlığı, tasarrufu, konforu ve çevreye olumlu katkısı, hemen kendini belli ediyor. Ancak, sistemin ileriye dönük hem güvenli hizmet veriyor olması hem insan sağlığı açısından bir tehlike içermemesi ve hem de ürünlerin kullanım sürelerinin daha uzun olmasına yönelik dikkat etmemiz gereken hususların da olduğunu hatırda tutmak lazım. 

Tam da bu noktada, kullanılan cihazların niteliğinin, yapılan doğalgaz tesisatlarının şartnamelere uygunluğunun ve gaz yakan cihazlarda yetkili firma ve yetkili servis hizmetinin ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Hatırlarsınız, İGDAŞ’ın Şubat ayındaki sosyal medya yayınlarında “Doğalgaz doğru kullanıldığında çok güvenli bir yakıttır” bilgilendirmesi yer almıştı. 

Bizce bu, çok doğru bir ifadedir. Öyle ki, ülkemizde doğalgazın uzun yıllardır sıfıra yakın olumsuzluk ile kullanımında en önemli unsur, sektörümüzdeki yüksek disiplindir.
Bu kapsamda;

• EPDK’nın ilgili düzenlemeleri, şartnameleri,
• Gaz Dağıtım Şirketlerimizin kuralları,
• Kurulan sistemlerle ilgili gerek proje ve gerekse tesisat kontrolleri,
• Gaz yakan cihazlarla ilgili DOSİDER üyelerinin yetkili servislerinin cihazları devreye alma safhasındaki kontrolleri,
• Hülasa, tüm paydaşların kurallara uyumu sayesinde insanlarımızın doğalgazı bugüne kadar güvenli kullanmaları sağlanmıştır.

Ayrıca bildiğiniz üzere, kullanıcıların olası ihtiyaçlarında, gaz dağıtım şirketlerimiz ve DOSİDER üyelerinin pek çoğu 7/24 servis hizmetleri sunmaktadır. Doğalgaz yurt genelinde yaygınlaştıkça da firmalarımız yetkili satıcı ve servis ağlarını ihtiyaca binaen genişletmektedirler. Zaten bu husus, bu alanda çalışan firmalar için olmazsa olmazdır; çünkü müşteriler ürün tercihlerinde hizmet ağına azamî önem göstermektedir. Dolayısıyla eko-sistemin bu ayağında pek fazla sorun gözükmemektedir.

“Cihaz Yenilemeleri Sırasında Bugün Ciddi Bir Sorunla Karşı Karşıyayız”

Ancak, zaman içinde cihazların ekonomik ömürlerini tamamlaması, eskimesi, bina içi tadilatlar, yer değiştirmeler, sahiplik değişmesi gibi birçok sebepten ötürü hem kombi ürün grubunda hem de radyant gibi brülör gibi gaz yakan cihazların tamamının yenilenmeleri sırasında bugün ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. O da ortaya çıkan eski ürünlerin yetkili servisler haricinde firma veya kişiler tarafından toplanarak, bu ürünlerin geri dönüşüme aktarılmak yerine; kalite kontrol ve güvenlik disiplinlerinden uzak şekilde yapılan standart harici revizyonlar ile CE işaretinden veya standart belgesinden mahrum, “ikinci el ürün” adıyla, yasal olmayan bir şekilde, kendilerine has bir garanti söylemi ile nihai tüketicilere satılması konusudur. 

Bahse konu bu cihazların pek çoğu, ilgili markanın dış görüntüsünde olmakla beraber, revizyonlarında kullanılan yedek parça vb. malzemeler, ilgili markaya ait olmayan ve farklı teknik özellikleri haiz olabilmektedir ve olası aksiliklerde o cihazlar, güvenlik riskleri, ürün standardını sağlayıp sağlamadığı gibi belirsizlikler nedeniyle, gaz tüketicilerinin evleri, işyerleri, aileleri ve çalışanları için büyük tehlike demektir.

Bu da şüphesiz, doğalgazın ileriye dönük olarak güvenli kullanımı söylemine halel getirecek bir durumdur. Daha ötesi; ilgili kanunlara aykırı bir durum teşkil etmektedir, hukuki bir sorun oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sektörün tamamında “ikinci el kombi, ikinci el radyant, ikinci el brülör” vb. olarak isimlendirilen ürünlerin disiplinlerini sağlayacak yaklaşımlar ile hareket edilmesi, İGDAŞ’ın da söylemlerinde yer alan “Doğalgaz doğru kullanıldığında çok güvenli bir yakıttır” mottosunun en önemli unsurlarından olacaktır. 

Sözlerimin sonunda tüm bu eko-sistem içinde yer alıp, tüm paydaşlarla yıllarca birlikte çalışarak ülkemizde doğalgaz sektörünün doğru bir şekilde gelişmesini ve geniş kitlelerce güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik tüm çalışmaların, dün olduğu gibi bundan sonra da içinde yer almaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.


 


İlginizi çekebilir...

Bosch Termoteknoloji'den Kombi Seçim Programı

Bosch Termoteknoloji'nin Kombi Seçim Programı ile müşteriler evlerine en uygun Bosch kombi modelini hızlıca seçebiliyor ve montaj dahil paket fiya...
25 Haziran 2020

TTMD Üyesi Erol Ergezen Hayatını Kaybetti

Sn. Erol Ergezen vefatını üzülerek duyuruyoruz...
23 Haziran 2020

Alarko Carrier, "Türkiye'nin En Değerli 100 Markası" Arasındaki Yerini Koruyor

Alarko Carrier, lider ve bağımsız uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2007'den bu yana yayınladığı 'Türkiye'nin...
19 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.