E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Enerjinin Verimliliği İçin Bölgesel Isıtma Toplu Konut Projelerinde Öncelik Kazanıyor

Enerjinin Verimliliği İçin Bölgesel Isıtma Toplu Konut Projelerinde Öncelik Kazanıyor

9 Ağustos 2018 | GÜNCEL YORUM
209. Sayı (Temmuz-Ağustos)
220 kez okundu

Bu yılın geçtiğimiz Haziran ayında Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında bir sözleşme imzalanarak hem siyasetin yönlendirmesi, hem de devletin yatırım kanallarının devreye girmesiyle toplu konut inşaatlarında bölgesel ısıtma yapılmasına yönelik teknik ve finansal çalışmalar hız kazandı. 

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında olduğundan ve içinde bulunduğumuz ay itibariyle 19. yılını yaşadığımız 1999 Ağustos Depremi sonrasında hep gündemde olduğu bilinen ve yetkili kişilerce çokça konuşulan, ama fazla bir gelişme de gösterilememiş olan kentsel dönüşüm toplu konut projelerinde en verimli ve tasarruflu ısıtma sistemi olarak bölgesel ısıtma sistemi kullanılabilir.

Milli gelirimizin önemli bir kısmını enerji ithalatına harcıyoruz. Bu konuda tasarruflu olabilmek için; enerji kaynağının temini, kullanımı ve konut yapımıyla ilgili pek çok bakanlığın pek çok kurumu enerji kaynaklarını daha verimli sistemlerde kullanmak için çeşitli çalışmalar yaptı, yönetmelik yayınladı ve standartlar geliştirdi. Ama henüz tam anlamıyla yeterli bir düzeyde sonuç alındığı söylenemez.

Türkiye, bazı enerji kaynakları açısından şansız olmasına karşın bazı enerji kaynakları açısından da şanslı konumdadır. Örneğin jeotermal kaynaklar açısından oldukça şanslı olan ülkemiz yıllardan beri bölgesel ısıtmada jeotermal kullanımında büyük bir deneyime sahiptir. Bu deneyim ve bilgi birikimimiz, enerjimizi verimli kullanmak konusunda bizi bölgesel ısıtmaya önem vermeye yönlendiriyor. 

İki yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, toplu konut projelerindeki bölgesel ısıtma çalışmalarını tek bir merkezden yürütme konusunda bütüncül bir çözüm bulabilmek amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumları arasında koordineli bir çalışma için öncelikli bir yol haritasını belirleme çalışmaları başlatıldı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017 - 2023) içerisinde yer alan Aksiyon Planı'nın 6 numaralı eylem planında Merkezi ve Bölgesel Isıtma/Soğutma Sistemlerinin Kullanımının Özendirilmesi başlığı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sorumluluğunda Maliye Bakanlığı, TOKİ'nin ilgili kurum/kuruluş olarak belirtildiği "Toplu konutlarda ve büyük yerleşim birimlerinde merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerine geçiş yapılarak enerji tasarrufu sağlanması aynı zamanda yenilenebilir enerjinin ısıtma/soğutma amaçlı kullanım oranının artırılmasıdır." amacı ile yürütülecek faaliyetler içinde “Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Potansiyelinin Belirlenmesi ve Yol Haritasının Hazırlanması” başlıklı eylem çıktıları doğrultusunda yeni bina ve yerleşim birimlerine yükümlülük şartları, mevcut binalar için ise teşvik programları araştırılacaktır. Bölgesel ısıtma sistemlerinde varsa bölgede bulunan jeotermal potansiyelden ve sanayi ve güç üretim tesisi kaynaklı atık ısılardan azami ölçüde faydalanılacaktır. " ifadeleri yer almakta. 

Ayrıca 2018 yıllında teknik çalışmalar ve mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı, 2020 yılından itibaren ise toplu konutlarda ekonomik yapılabilirliğine göre uygulanmaya başlanacağı, yeni yapılacak toplu konutlarda 2020-2022 yılları arasında yaygınlaştırılacağı ve yüksek potansiyeli olan mevcut toplu konutlarda ise 2023 yılı sonuna kadar uygulamalar yaygınlaştırılacağı belirtilmekte.

Bu ise "eğer TOKİ kontrolünde yeni bir yerleşim alanı yapılacaksa burada öncelikle bölgesel ısıtma değerlendirilecek, enerji kaynağı olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fizibilite edilerek değerlendirilecek" anlamına gelmekte. Bu işlerin finansmanı için de İller Bankası'nın görevlendirilmiş.

Özetle; farklı kurumların çalışmalarını tek bir çatı altında toplayabilmek için bir yasaya gereksinim doğmuş ve bu nedenle de Bakanlık bir yasa tasarısı çalışması başlatmış. Amaç olarak; enerjinin daha verimli kullanımını sağlamak ve olası olduğu ölçüde enerji harcamalarını azaltmak, bunu gerçekleştirmeyi sağlayacak milli ve yerli kaynaklarımızı devreye sokabilecek ülkemizde var olan (jeotermal ve kömür gibi) ve yenilenebilir (güneş, rüzgar, toprak, su, hava gibi) enerji kaynaklarına yönelmek istenmektedir.

Ancak kullanılan enerjinin olası olan en verimli şekilde kullanımı da önemlidir ki bunlar içinde ilk olduğu tüm uzmanların da kabul ettiği bölgesel ısıtma öncelikli olarak gündeme alınmıştır. Ayrıca bu ısıtma şekli ile birlikte yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynaklarını ve yöntemlerini kullanarak daha verimli kılmak da olası. 


 


İlginizi çekebilir...

2020 Yılbaşında Yakıt Fiyatları ile TÜİK Endeksleri ve Döviz Fiyatları Nasıl Değişti?

Günümüzde en çok konuşulan konu yaşadığımız fiyat artışlarıdır....
17 Şubat 2020

Doğalgaz Fiyatlarına Yapılan Yüksek Orandaki Artışların Nedeni Sorgulanıyor

Son bir yıl içinde ülkemizdeki enerji tüketimini etkileyecek en önemli gelişmelerden birinin hiç kuşkusuz yakıt fiyatlarındaki artışların olduğu, sekt...
26 Eylül 2019

Türkiye Doğalgaz Sektörü Gelişimini Sürdürüyor

Ülkemizin tüm illerinde ve neredeyse ilçelerimizin de büyük çoğunluğunda doğalgaz kullanımı ya başladı ya da başlamak üzere. Henüz doğalgaz boru şebek...
9 Ağustos 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.