E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Eğitimde Mükemmellik İçin EMP Projesi

Eğitimde Mükemmellik İçin EMP Projesi

9 Ağustos 2018 Perşembe / 10:27 | HABERLER
209. Sayı (Temmuz-Ağustos)
28 kez okundu

Sacide Burcu Özkarakaş
Bursagaz, Bursa, Türkiye


Bireylerin başarısına katkısının yanı sıra toplumların sosyal, ekonomik ve çevresel yönden gelişimi üzerinde de büyük etkisi olan eğitim faaliyetlerinin verimliliğine yönelik çalışmalar son yıllarda hız kazanarak devam etmektedir. Eğitim hizmeti veren kurum ve kuruluşlar; öğrenciler, kursiyerler, eğitimciler ve toplum gibi paydaşlarının beklentilerine yönelmekte, sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek adına stratejik yaklaşımlar geliştirmektedir. Stratejik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmak beraberinde iç ve dış çevre ile etkileşim, paydaş beklentilerinin değerlendirilmesi, mevcut durum analizi, doğru hedef belirleme ve karşılaştırma sonuçlarından yararlanma gibi birçok konuda gelişim olanağı sunmaktadır. Bu doğrultuda eğitim hizmeti veren kuruluşlar bilgi ve deneyimini arttırmaya yönelik çalışmalara yönelmekte; aynı veya farklı sektörlerden kurum veya kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Projeler veya kıyaslama (benchmarking) aktiviteleri gibi çeşitlendirilebilecek bu çalışmalar ile stratejik yönetim bakış açısı geliştirilmekte ve kuruma değer katacak mükemmellik uygulamalarının önü açılmaktadır.

Bu anlamda, Bursagaz ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği “Eğitimde Mükemmellik Projesi” sürdürülebilir gelişim için sektörler arası işbirliğinin katkısına vurgu yapan başarılı bir örnektir.

PROGRAMIN AMACI
Eğitimde Mükemmellik Programı; Bursagaz’ın EFQM mükemmellik modeli temelinde geliştirdiği uygulamalarına yönelik tecrübelerini paylaşmak ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gelişimi hedefleyen çalışmalarını desteklemek amacıyla uygulamaya alınmıştır. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 28 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmekte olup 2017 yılından başlayarak 3 yıl boyunca devam edecek bir akış çerçevesinde planlanmıştır.

Bursagaz program kapsamındaki eğitim ve uygulama içeriklerini okulların süreçlerini baz alarak, uygulamalarını okullara yönelik örneklerle pekiştirerek sunmaktadır. Yine programda yer alan tüm çalışmalarında sürdürülebilir başarıya ve bütünsel bakış açısına değer katmaya yönelik stratejik temalar üzerinde durulmuştur. Programın hedefine ulaşabilmesi için; EFQM Mükemmellik modeli temelinde kapsamlı bir mevcut durum analizi, iç ve dış çevre değerlendirmesi, ihtiyaç ve beklentilerin tespitleri ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi üzerine teorik ve uygulama bazlı yoğun bir program oluşturulmuştur.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR
Program EFQM mükemmellik modeline yönelik tecrübe ve bilgi aktarımlarına yönelik bir içeriğe sahip olmanın yanı sıra Bursagaz’ın global çapta deneyime sahip olduğu; stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi stratejik yönetim ve mükemmellik temelli birçok konuyu da kapsamaktadır.

Program içerisinde yer alan “Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim” konulu eğitim ile Bursagaz, kurumsal karne odaklı stratejik yönetim yaklaşımını paylaşmaktadır. Eğitim kapsamında Paydaş beklentileri, iç veri, SWOT, PEST gibi birçok analiz detaylı anlatım ve uygulamalarla katılımcılara sunularak başarılı bir kurumsal karne uygulaması için bu analizlerin etkin kullanımı üzerine çalışılmaktadır. Sürdürülebilirlik eğitimleri ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanda geliştirdiği sürdürülebilirlik modelini paylaşan Bursagaz, kurumlarda sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlamasına yönelik bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktarmaktadır. Yine program kapsamında gerçekleştirilen süreç yönetimi eğitimi ve uygulama çalışmaları ile süreçlerde yönetim kapsamında süreç seviyelendirme, süreç değerlendirme, süreçler arası ilişkilerin tanımlanması ve iyileştirmelerin ele alınmasına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN ETKİSİ
EFQM Mükemmellik Modeli özünde; mevcut durumu, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları ve vizyon, misyon çizgisinde gerekli sonuçları ve bu sonuçlara ulaşma yolunda iyileştirmeleri ortaya koyması program kapsamında hedefleyen bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle Eğitimde Mükemmellik Programı çalışmalarının verimliliğine de büyük katkı sağlamıştır.

Bursagaz 2008 yılında “EFQM Avrupa Kalite” ödülünü almaya hak kazanmış ve günümüze dek EFQM Mükemmellik Modeli temelli çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte EFQM Mükemmellik Modeli, Bursagaz’ın paydaşları ile ilişkisine ve performansına büyük katkı sağlamış şirket içerisinde varolan mükemmellik kültürüne temel oluşturmuştur. EFQM mükemmellik modeli aracılığı ile elde edilen bu tecrübe ve birikim program içerisindeki diğer konular ile bir bütünsellik içerisinde sunulmaktadır.

SONUÇ

Stratejilerle yönetimi odak noktasına alan, mükemmellik ve sürekli gelişimi destekleyen yönetim uygulamaları günümüzde sektör, büyüklük veya faaliyet alanı fark etmeksizin, farklı birçok kuruluşa hedeflerine ulaşma yönünde yol göstermektedir. Bu tür uygulamaların yayılımı, kurumlarda stratejik yönetim ve düşünce tarzını da destekleyerek sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilir gelişim yönünde farkındalık oluşan kurumlarda paydaşların da yer aldığı iç ve dış çevrenin analiz edilmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi ve geleceğe dair planlara sağlam adımlar ile ilerlenmesi süreçleri çok daha etkin bir biçimde yönetilebilmektedir.

Eğitimde Mükemmellik Programı’nın tüm sektörler bazında örnek bir uygulama olması ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da verilecek desteklerle sürdürülebilirliğinin sağlanması eğitim ve öğretim hizmeti için geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu yönde kurumsal öğrenmeyi ve yaratıcılığı destekleyecek kıyaslama aktiviteleri, projeler, iç ve dış değerlendirmeler ve eğitimler gibi faaliyetlerin farklı sektörlerin katılımı ile geliştirilmesi ülkemiz için en önemli değerlerden biri olan eğitim süreçleri ve uygulamalarının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Referanslar

BURSAGAZ, Eğitimde Mükemmellik Projesi Dokümanları


 


İlginizi çekebilir...

Bursagaz'ın Başlattığı Kampanyanın İlk Kazananları Belli Oldu

Bursagaz'ın, doğalgaz bilincini ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı 'Tam Gaz' kampanyasında ilk haftanın kazananları ödülle...
8 Temmuz 2019 Pazartesi / 09:20

Türkiye Doğalgaz İthalatında Dünya Altıncısı Oldu

Türkiye, doğalgaz ithalatında 216 ülke arasından 6. sıraya yerleşirken, 55 milyar 130 milyon metreküp ithal ettiği görüldü....
20 Haziran 2019 Perşembe / 17:11

TANAP'ta Avrupa'ya Gaz Temininde Son Aşamaya Gelindi

Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya ulaştırılmasına ve bölgedeki doğalgaz arz güvenliğine katkıda bulunacak ola...
18 Haziran 2019 Salı / 16:20

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.