E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Doğalgaz Tüketimi Yükseliyor

Doğalgaz Tüketimi Yükseliyor

15 Mart 2012 Perşembe / 21:11 | YAYINCIDAN
169. Sayı (MART 2012)
14 kez okundu

Doğalgaz Tüketimi Yükseliyorsunuş
 
Ülkemizde kış koşullarının sert geçmesiyle konutlarda doğalgaz tüketimi yükselirken, artan sanayi ve elektrik üretimi de doğalgaz tüketiminin yükselmesine neden oldu. 2010 yılında Türkiye’de toplamda 31 milyar 462 milyon metreküp olan doğalgaz tüketimi, 2011’de 7 milyar 921 milyon metreküp artarak  39 milyar 383 milyon metreküpe ulaştı.   
 
 
Şehir gaz dağıtım şirketlerinin tüketim miktarlarına bakıldığında ise, konut ve sanayi için yapılan toplam satış miktarları üzerinden yaklaşık 5 milyar metreküp ile yüzde 42’lik artış olduğu belirlenmiştir. (2010 yılında 11,7 milyar metreküp, 2011 yılında 16,6 milyar metreküp doğalgaz tüketilmiştir). 2010 yılı Ocak ayı ile 2011 yılı Ocak ayı tüketim değerleri karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 28; 2011 yılı Ocak ayı ile 2012 yılı Ocak ayı karşılaştırıldığında da yaklaşık yüzde 31’lik artış olduğu görülmektedir. 2 yıllık süreçte ise (2012 yılı, 2010 yılına göre değerlendirildiğinde) yüzde 68’lik tüketim artışı olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
2011 yılında, hem toplam doğalgaz tüketim artış oranının hem de konut, elektrik, sanayi ve gübre üretiminde tüketilen doğalgaz tüketim artış oranının, yaklaşık yüzde 27 civarında gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.
 
“Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesi 2012-2023” Yürürlükte
 
ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” 20 Şubat 2012 tarih ve 2012/1 karar no ile kabul edilerek, 25 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşılmakta, yapılmakta olan enerji verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı oranda artmakta ve dolayısıyla Türkiye’nin enerji verimliliği alanındaki yol haritasının stratejik ve dinamik bir bakış açısıyla hazırlanması kaçınılmaz hale gelmektedir. İşte bu bakış açısıyla gerek kamu kesimi, gerek özel sektör ve hatta konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşım ve işbirliği ile hareket etmesini sağlamak, sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş bir politika seti belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu eylemleri tespit etmek, ayrıca süreç içinde kuruluşların yüklenecekleri sorumlulukları tanımlamak için hazırlandığı ifade edilen bu strateji belgesinin amaçları içinden dikkat çeken en önemli maddelerden biri de “SA-02/SH-01/E-01: Binalara azami enerji ihtiyacı ve azami emisyon sınırlaması getirilmesi.” olarak gösterilmektedir. 
 
 
ICCI 2012’nin Program Çalışmaları Sonuçlanma Aşamasında
 
Enerji sektörünü bu yıl 18. kez bir araya getirecek olan Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı-ICCI’ın program çalışmaları, sonuçlanma aşamasına geldi. 25 - 26 - 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ICCI 2012’de, 15 bin ziyaretçiye ulaşmak ve 1,5 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak hedefleniyor. 
 
Organizasyonun konferans kısmında toplam 48 oturum düzenlenecek. 6 ayrı salonda 300’e yakın bildiri sunulacak. ETKB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK, İTO gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra MÜSİAD, MMG, TÜSİAD, EMSAD, PETDER, TDBB, HESİAD ve GENSED gibi STK’lar da ICCI 2012’de özel oturumlar düzenleyecekler. Fuarda standlarıyla yer alan şirketler ise en son teknolojili enerji üretim çözümlerini tanıtma imkanı bulacaklar.  
 
Geçen yıl büyük bir ilgi gören “Enerji Oscar”ları olarak nitelendirilen ödül bu yıl da sahiplerini bulacak. Sektörel Fuarcılık tarafından verilecek “Enerji Ödülleri 2012” töreni, ICCI Fuarı ve Konferansı’nın sona ermesinin ardından Mayıs 2012 tarihinde düzenlenecek. Bu ödüllerle, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının ve akademisyenlerin enerji alanında yaptığı özverili çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. 
 
En derin saygılarımızla,
 
ımza

 


İlginizi çekebilir...

Pazarlama İletişiminde Dijital Dönüşüm

Haber sayfalarımızda, sektörümüzün önde gelen firmalarının tüketiciye ulaşmak, tüketici taleplerini izlemek ve yönlendirmek için web üzerinde özgün ya...
17 Haziran 2019 Pazartesi / 19:58

Yenileme Pazarını, Standart Dışı 2. El Cihazlar Tehdit Ediyor

Geçtiğimiz günlerde İGDAŞ ve GAZBİR tarafından Odaklı Medya organizasyonu ile İstanbul'da düzenlenen 3. İç Tesisat Buluşmaları'nda, DOSİDER Ba...
9 Nisan 2019 Salı / 17:26

Isı Sayaçlarının Zorunlu Muayenesi

Merkezi ısıtma sistemi kullanan binalarda, 2009 yılından beri yeni yapılar için kullanılması zorunlu olan ısı sayaçlarının 2019 yılı içinde muayene ed...
15 Şubat 2019 Cuma / 13:09

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.