E-Dergi Oku 
COPA

“Gaz Piyasasında Standardizasyon ve Piyasa Gözetimi” Toplantısı Düzenlendi

“Gaz Piyasasında Standardizasyon ve Piyasa Gözetimi” Toplantısı Düzenlendi

23 Ağustos 2011 | HABERLER
164. Sayı (TEMMUZ)
1.319 kez okundu

GUNCELİGDAŞ Sosyal Tesisleri’nde yapılan, gaz piyasasında standardizasyon, piyasa gözetimi ve bunlara ilişkin sorunların tartışıldığı toplantıda, İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik,  GAZBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Kurul Başkanı Yaşar Arslan, Sanayi  ve Ticaret Bakanlığı Makine Şube Müdürü Bayram Temel konuşma yaptılar. Sanayi Bakanlığı’ndan Abdullah Karahan, TSE’den Ali Bengi, TÜRKAK’dan Gökhan Birbil, MEYER’den Gürak Gültekin, DOSİDER’den Sait Korkmaz ve GAZBİR’den Mustafa Ali Akman ise hazırladıkları sunumları paylaştılar.  
 
Bilal Aslan: “Standartlara göre üretim var, sonrası için bir kontrol mekanizması yok”
Açılış konuşmasını yapan İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, sektörün geçen zaman içinde büyük bir ivme ile geliştiğini ve önemli bir yol kat ettiğini belirtti. “Bundan 10-15 yıl önce böyle bir toplantı yapılsa bu kadar sayıda katılım olmazdı” diyen Aslan şunları dile getirdi: “10 sene önce EPDK, TÜRKAK, UGETAM gibi kurumlar yoktu. İGDAŞ olarak belli bir standartta doğalgaz dağıtım borularını döşemek ve iç tesisatın standartlarını oluşturmak zorundaydık. O zaman satın alacağınız malzemelerin de bir şartnamesi yoktu. Ama buna rağmen biz standartlara uygun, güvenlik katsayısı yüksek bir şebeke yapmak zorundaydık ve öyle yaptık. Dolayısıyla böyle bir ortam vardı ve o ortamdan bugüne geldik”. 
 
GUNCELDoğalgaz piyasasında tüm iş ve işlemlerin standardize edilmiş olduğunu ve belgelendirmelerin esas teşkil ettiğini ancak buna rağmen hala eksik bir tarafın olduğunu vurgulayan Aslan: “Bu sürece dahil ettiğimiz malzemeleri, ekipmanları, cihazları kontrol edecek bir mekanizma kuramadık. İç tesisatları standartlara uygunluğunu kontrol ederek açıyoruz fakat aradan belli bir süre geçiyor ve bu tesisatlar standart dışına çıkabiliyor. Bu da tesisat sahibinin tesisata izinsiz müdahalesi yada güvenlik tedbiri olarak bizim standartlarımızın dışında cihazlar kullanılmasıyla (deprem sensörü, gaz alarm cihazları gibi) oluyor. Bunları çalışıyor mu, standartlara uygun mu diye kontrol eden mekanizmalar yok. Tasarımı, imalatları standartlara uygun yapıyoruz ancak daha sonrası için kontrol edici bir mekanizma da kurmak lazım. Bunun için biz gaz dağıtım şirketleri olarak, EPDK’ya başvuru yaptık ve onlar da konu üzerinde çalışıyor” dedi. 
 
Birçok anlamda denetim geçirdiklerini ancak işletmeciliğin güvenli yapılıp yapılmadığı konusunda denetim yapacak bir mekanizmanın da Türkiye’de henüz oluşturulmadığına değinen Aslan bu alanda da standartların oluşturulması gerektiğini söyleyerek bu konuda PAS 55 denilen standart üzerinde, Hollandalılar ve İngilizler ile birlikte çalışmalar yaptıklarını bildirdi.  Aslan, bu projeyi bitirince sektöre mal etmek istediklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.
 
Dr. Celalettin Çelik: “Üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız”GUNCEL
Gelişen bir sektörün farklı konumlardaki oyuncuları olarak belirli bir diyalog ortamında sorunları konuşup, çözmek ve değerlendirme yapmak gerektiğine vurgu yapan  DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celalettin Çelik: “Bugün Avrupa’nın önde gelen doğalgaz piyasası durumuna gelmiş bulunmaktayız. Yakın gelecekte de bu ivmenin artacağı görülüyor. Bu ortamı oluşturan tüm unsurlara bu sağlıklı gelişimin devam etmesi konusunda görevler düşüyor. DOSİDER olarak biz de sektörü geliştirmeye yönelik üzerimize düşen görevleri üstlenmeye ve bunu da sonuçlandırmaya hazırız” dedi. 
 
Yaşar Arslan: “Standartların herkesin aynı şekilde kullanacağı biçime getirilmesi büyük önem arz ediyor”
Çelik’in ardından söz alan GAZBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Kurul Başkanı Yaşar Arslan ise Türkiye doğalgaz pazarının sadece 20 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen hızlı bir gelişim sürecine sahip olduğunu, özellikle de 2003 yılından sonra piyasanın serbestleşmesi ile çok hızlı bir ivme kaydettiğini söyledi. Doğalgaz pazarına ilişkin bilgiler veren ve tam düzenli piyasa oluşumunun olumlu etkilerine değinen Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün oluşturmuş olduğu 15 milyar Dolar’lık ekonomik kütle ile Avrupa’nın 6. büyük doğalgaz pazarı durumuna gelmiş durumdayız. Son 7 yılda şehir gaz dağıtım şirketi 62’ye ulaşmış, 50’den fazla şehrimiz doğalgaza kavuşmuştur. Yüzde 7,5’luk coğrafi hizmet alanı bugün yüzde 84’ü bulmuştur. Tam düzenli piyasa oluşumu ile kayıt dışılık sektörel olarak ortadan kalkmıştır. Yatırımlarımız ucuz enerji sağlanmasını beraberinde getirmiş, sanayicilerimizi daha güçlü ve rekabet edebilir hale getirerek ihracatta dolaylı katkılar sağlamıştır”. 
 
GUNCELArslan önümüzdeki süreçte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bu konuda yönetmelik ve standart hazırlayan kuruluşların katılımıyla, daha önce herkesin kendine göre yorumladığı bir takım standart ve yönetmelikleri kısa sürede herkesin aynı şekilde kullanacağı biçime getirilmesi yönündeki çalışmaların büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.   
 
Bayram Temel: “Sektör ve tüketici açısından ayrı ayrı incelemeler yapılarak çözüm üretilmeli”GUNCEL
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Makine Şube Müdürü Bayram Temel: “Eksiklerin ne olduğu tespit edilip, çözüm için çalışmalar yapılıyorsa, bu konuda bakanlığımızın da emekleri göz ardı edilmemelidir. Geldiğimiz noktalar değerlendirilerek sektör ve tüketici açısından ayrı ayrı incelemeler yapılarak çözümler üretilmesi isabetli olacaktır. Çünkü tek taraflı ve sadece ticari olarak düşünmek doğru değil. Bakanlığımız bu doğrultuda çalışmaları yürütüyor. Bugün GAZBİR ve DOSİDER buradalar. Sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Sektörü tanıyoruz ne yapılması gerektiği konusunda kendilerinden bilgiler alıyoruz. Bakanlığımıza düşen bir görev olduğunda yapmaya çalışıyoruz” dedi.   
 
Toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Makine Şubesi Makine Mühendisi Abdullah Karahan’ın “Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik” başlıklı yönetmeliklerden bahseden bir sunumla devam etti. Abdullah Karahan bu yönetmeliklerin amacının gaz yakan cihazların, insanların ve evcil hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye atmayacak şekilde sektöre arzını sağlamak olduğunu ve bu hususa büyük bir önemle yaklaşmak gerektiğini belirtti.
 
GUNCELCoşkun Güven:”CE uygunluk işareti iliştirilmiş ürünlerle birlikte, ilgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği belgelerin sunulması gerekiyor” 
EPDK adına panele katılan EPDK Enerji Uzmanı Coşkun Güven ise yaptığı sunumda, yönetmeliğin 5. maddesinin son taslak halinde, CE uygunluk işareti iliştirilmiş ürünlerle birlikte, ilgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği belgelerin ve test raporlarının da sunulması gerektiğini, ayrıca standart belgesi istenmediğini, diğer yandan standardı veya 4703 sayılı kanuna göre teknik düzenlemesi bulunmayan özel üretim amaçlı yakıcı cihazlara doğalgaz verilebilmesi için TSE kalite uygunluk belgesi veya TSE özel inceleme raporu sunulmasının zorunlu olduğunu söyledi. 
 
Ali Bengi: “CE varsa başka bir şeye ihtiyaç yok gibi bir algı oluştu”GUNCEL
TSE Makine Hazırlama Daire Başkan Vekili Ali Bengi ise, konuların çözümüne katılımın fazla olmasıyla standardizasyona ulaşılabileceğini, standardın da doğru olmasıyla rekabet edilebilir bir ortamın sağlanacağına değindi. Ayrıca CE belgelendirmesi var ise başka bir şeye ihtiyaç yok algısının da oluştuğunu belirten Bengi: “Uzakdoğu’dan gelen ürünleri taşıyan gemiler Yunanistan ve İtalya limanlarına yanaşıp girdi çıktı yapıyorlar. Ürünler Türkiye’ye geldiğinde Avrupa’dan geldi gibi gösteriliyor. Biliyorsunuz Gümrük Birliği Anlaşması’na göre Avrupa’dan gelen ürünler bekletilmiyor, doğrudan alınıyor. Gümrükte denetim yapmalıyız, yapamıyorsak piyasa gözetimi yapmalıyız, piyasa gözetimi de olmuyorsa ürünleri satın alırken bir gözetim yapmalıyız” dedi. 
 
GUNCELGökhan Birbil: “Akreditasyonda tüm kuruluşlar için aynı süreç vardır”
TÜRKAK Ürün Belgelendirme Daire Başkanı Gökhan Birbil yaptığı sunumda TÜRKAK’ın faaliyetleri ve akreditasyon süreci hakkında bilgiler verdi. Birbil: “Akreditasyonda, kuruluş ister gönüllü alanda hizmet versin ister zorunlu alanda, ikisi içinde aynı süreç vardır. Süreç başvuru ile başlar. Başvurudan sonra inceleme yapılır. Bu masa üstü değerlendirmesi dediğimiz kuruluşun dökümantasyonunun kontrolüdür. Kuruluş bizim istediğimiz belgeleri sunmuş mu diye bakıyoruz. Daha sonra bu yaptığımız masa başı çalışmasının raporunu hazırlıyoruz. Eğer hiçbir sorun yoksa ikinci safhaya geçiyoruz. Yani ikinci safhayı, kuruluşun yerine gidip; deney yapıyorsa deneyi gözlemlemek; bir muayene faaliyeti yapıyorsa olayın uzmanları ile birlikte o muayeneye bakmak; ürün belgelendirme faaliyeti gerçekleştiriyorsa performansını teknik yeterliliğini değerlendirmek oluşturuyor. Daha sonra bunların hepsi toplanarak bir rapor haline getiriliyor. Eğer kuruluşun akredite olmak istediği kapsamlarda veya temel standartlara yönelik bir takım uygunsuzluklar tespit ettiysek, kuruluşa ‘bunlar sizin olumsuzluklarınızdır, lütfen bunlara yönelik düzeltici faaliyetler yapın’ diyoruz. Kuruluş kendisine verilen süre içinde düzeltici faaliyetleri bize sunuyor. Uzman ekibimiz yapılan faaliyetleri değerlendirdikten sonra akreditasyon kabul edilebilir, edilemez veya başvurduğu kapsamda edilebilir gibi öneride bulunuyor. Buna göre de akreditasyon kararı çıkıyor” şeklinde konuştu. 
 
Gürak Gültekin: “Firmalar altyapı ve eğitim eksikliği nedeniyle standartları yanlış yorumluyor”GUNCEL
MEYER adına katılan Gürak Gültekin ise yaptığı sunumda belgelendirme sürecinde yaşanan sorunlara değinerek bunların nedenlerini şöyle açıkladı: “Firmaların altyapı ve eğitim eksikliği nedeniyle standartları anlayamıyor olması ve yanlış yorumlamaları, imalatçının yasal mevzuata hakim olmaması ve sektör ile ilgili güncel yasal değişiklikleri takip etmemesi, yetkin otoritenin denetim etkinliği, gelinen noktada özel markalar ile CE markasının işlevselliğinin ayırt edilemiyor olması, CE markasının imalatçı tarafından ticari meta olarak algılanması ve “bana getirisi ne?” düşüncesi, belgelendirme kuruluşlarının sürece sadece ticari faaliyet olarak bakması ve imalatçıya CE markalamasının gerekliliğini ve önemini yeteri kadar anlatmaması veya anlatamaması gibi birçok sorun var”. 
 
GUNCELSait Korkmaz: “Ortak bir iç tesisat şartnamesi oluşturma çalışmalarında yer almak istiyoruz”
DOSİDER Genel Kurul Üyesi Sait Korkmaz ise, gaz yakan cihazlara ait yönetmelikler ile tüm Türkiye’de ortak bir iç tesisat şartnamesi oluşumu ve kullanımının sağlanmasının sektör açısından önemli bir konu olduğunu, gerekli katkı ve çalışmaların her safhasında yer almak istediklerini aktardı. Korkmaz şunları söyledi: “Türkiye’de değişim pazarı ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları, kaskad baca bağlantıları ile ilgili gaz firmalarının farklı uygulamaları, sistem sertifikasına sahip cihazlardan dahi baca hesaplarının istenmesi gibi örnekler yaşanan sorunların nedenleridir. TSE belgelendirme ücretleri gerçekten yüksek olup daha düşük seviyelere çekilmelidir. TSE tarafından belgelendirme fiyat listelerinin yayınlanarak deklare edilmesi ve böylece ilgili ürünün belgelendirmesinde firmaların bütçelendirme yapabilmesi sağlanmalıdır. Belgelendirme kapsamındaki tüm ürünlerin proje onaylarının TSE tarafından yapılması ve onaylı nüshalarının firmalara verilmesi uygun olacaktır”. 
 
 
Mustafa Ali Akman: “Piyasa gözetiminde temel anlayış cezalandırmadan ziyade ürün güvenliğini arttırmaya yönelik olmalı”GUNCEL
GAZBİR İç Tesisat Komisyonu Başkanı Mustafa Ali Akman yaptığı sunumda mevcut sorunlara yönelik bir takım önerilerde bulundu. Mevzuatların tüm tarafların katılımı ile şekilsel değil fonksiyonel olarak yapılması gerektiğini söyleyen Akman TSE’nin en az AB ülkelerindeki kadar korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Piyasa gözetiminde temel anlayış cezalandırmadan ziyade kalite ve ürün güvenliğini arttırmaya yönelik olmalı diyen Akman piyasa gözetimi faaliyetlerinin standartlar ve güvenlik esasları kapsamında rekabeti ortadan kaldırmayacak, uygulayıcı ve tüketici ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
Toplantı, oturum başkanlığını Sanayi e Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çetin’in yaptığı soru cevap bölümünden sonra sonlandı.

 


İlginizi çekebilir...

İGDAŞ'a Social Media Awards Turkey'den Bronz Ödül!

SMAT2020'de, 'Enerji Sektörü' kategorisinde Bronz Ödül'ün sahibi İGDAŞ oldu....
23 Ekim 2020

Bursagaz, Uludağ'ı Doğalgazla Buluşturdu

Bursagaz, kış turizminin önemli merkezi Uludağ'ı doğal gazla buluşturdu ...
22 Ekim 2020

Chillventa eSpecial Başarıyla Tamamlandı

Uluslararası soğutma, klima, havalandırma ve ısı pompası sektörü etkileyici sunumlar, yeni ürünler ve yoğun etkileşimlerle dolu üç günü tamamladı....
20 Ekim 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.