E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ERBOSAN
İPRAGAZ GO
ÖNDER MÜHENDİSLİK
BORUSAN MANNESMANN
ALARKO
BAYMAK

ErP Yonetmeliği Yürürlüğe Girerken, Firmalarda Son Durum ve Görüşler Neler?

ErP Yonetmeliği Yürürlüğe Girerken, Firmalarda Son Durum ve Görüşler Neler?

13 Aralık 2017 Çarşamba / 13:16 | HABERLER
1.523 kez okundu

AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanmaya konulan ERP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’nin ülkemizde de yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı. Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken ertelenen; “hermetik kombi ithalat ve üretimi yasağını içeren düzenleme” 21 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak.

Yönetmelik gereği, 400 kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel kombi ve kazanların üretim ve ithalatı bu tarihten itibaren yasaklanacak, yönetmelikte adı geçen 0 – 70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma cihazlarının enerji verimliliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx emisyonunun 56 mg/kWh’nın altında olması zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme konvansiyonel ürünlerin artık ülkemizde üretim ve satışının olmayacağı anlamına geliyor. Bu cihazların yerine, verimleri daha yüksek, atık gaz NOx oranları daha düşük olan, piyasada yoğuşmalı kombi olarak bilinen kombiler üretilip, satılacak. Ancak bu yasak mevcut hâlihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacak. Mevcut kullanılan kombiler kullanılmaya devam edecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise kombisini yoğuşmalı cihazlar ile değiştirmek zorunda olacak. Sektörün gündem maddelerinin başında gelen bu konu ile ilgili olarak, sektörün önemli firmalarının bazılarından görüşlerini aldık ve yeni yönetmeliğin getireceği koşullara ne kadar hazır olduklarını sorduk.

ALARKO CARRİER FABRİKALARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT ÇOPUR:

ErP yönetmeliğinin, “Eko Tasarım Yönetmeliği” ve “Enerji Etiketleme Yönetmeliği” şeklinde iki ana başlık altında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Eko tasarım yönetmeliği kapsam olarak 400 kW kapasiteye kadar tüm kazan ve kombiler için, gaz ve sıvı yakıtlı dahil, yeni bir hesaplama yöntemi olan “mevsimsel verimliliğe” göre hesaplanmasını zorunlu kılarak yönetmelik şartlarının sağlanmasını isterken, aynı zamanda elektrikli su ısıtıcıları, ısı pompaları, kojeneratif cihazlar ve paket sistemleri de kapsamaktadır. Aynı zamanda, 70 kW altındaki kazanlarda ve kombilerde enerji verimliliği etiketlendirme zorunluluğunu da getiriyor.

Yönetmelik, 21.04.2018 tarihinde ülkemizde de yayınlanacak, fakat yürürlüğe giriş tarihi yılsonunu bulabilir. Ayrıca verim hesaplama konusu da değişmiştir. 70 kW’dan küçük kapasiteler için sezonsal ısıtma verimi ve 70-400 kW kapasite aralığında da %100 ve %30 kapasitelerde ısıtma verimi hesaplanmaktadır. Tabii, Avrupa’da yürürlüğe giren bu direktifin, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında ülkemizde de belli zaman farkıyla da olsa yürürlüğe girmesi kaçınılmazdı. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, mevsimsel verimlilik değeri %86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar artık ülkemizde satılamayacaktır. Tüm satışlar yoğuşmalı olarak isimlendirilen kombi sınıfına kayacaktır. Yoğuşmalı kazan ve kombilerin ya da rekuperatör ilaveli konvansiyonel kazanların ve kombilerin satışı mümkün olabilecek. Fakat AB’nin

Eylül 2018’de yürürlüğe sokacağı Lot 1’de, aynı kapasite altındaki kazan ve kombilerin yanma sonucu atmosfere düşük NOx (azot oksit) yaymalarını gerektiren bir ek madde söz konusu. Özetle bu durum, dış atmosfere artık daha az zararlı emisyon salınacağı anlamına geliyor. Bu madde, 3 eşanjörlü yarı yoğuşmalı kombilerin de artık satılamayacağı, sadece premiks yani hava ile gazın yanma öncesinde ideal oranda karışmasını sağlayan tam yoğuşmalı kombi ve yoğuşmalı kazanların satılabileceği anlamına geliyor. Ülkemizde de bu yönetmelik eki AB ile aynı tarihte yayınlanıp yürürlüğe girecek. 70kW kapasitesinden daha düşük olan cihazlara enerji etiketi yapıştırması gerekli hale gelecek, bu etikette üretici ismi veya markası, cihaz ismi, kapasitesi, mevsimsel verimlilik sınıfı, kullanım suyu yük profili ve verimlilik sınıfı, ses gücü seviyesi bilgilerinin yer alması istenecektir. Bu şekilde son kullanıcı bu etiketleme ile daha doğru kıyaslamalar yapabilecek ve daha uygun cihazı satın alabilecektir. Ayrıca şu anda sadece satın alma maliyetlerini dikkate alan son kullanıcılar, satın alma maliyetleri kadar verimlilik ve satın alma sonrasında katlanılan işletme masraflarını da değerlendirebilir hale gelecektir. Tüketici, katlanılan fiyat ve elde edilen verim konusunda daha doğru mukayeseler yapabilecektir.

Yönetmeliğin Avrupa’da yayınlanmasından sonra eninde sonunda ülkemizde de yayınlanacağını bildiğimiz için ürün gamımıza yönetmeliğin gereklerini içinde barındıran yeni ürünleri katmak için Ar-Ge çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar sonrasında yönetmeliğe uygun yeni kombilerimiz piyasaya sürüldü. Şu anda 2 ayrı tip ve toplamda 8 kapasite olarak ürettiğimiz kombilerimiz hem Eko Tasarım yönetmeliğine hem de Enerji Etiketleme Yönetmeliğine uygundur. Bu kombilerimiz de sadece yönetmelik henüz devreye girmediği için yönetmeliğe uygun etiketleme yapmamaktayız. Yönetmelik devreye girer girmez gerekli etiketlemeler yapılacaktır. 70 kW’dan daha büyük kapasiteli duvar tipi kazanlarımız ise yönetmeliğe uygun olarak tasarlanmışlardır.

ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş. TÜRKİYE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ MEHMET TÜFEKÇİ:

ErP uygulaması kapsamında gaz ve sıvı yakıtlı ısıtma cihazlarının, verim ile atık gaz seviyeleri Avrupa Birliği tarafından belirtilen standartlara uygun olarak üretilecek veya bu çerçevede ithalatı yapılacak. Hali hazırda evlerde kullanılan mevcut ürünlerin değişimini şart koşmayan uygulama kapsamında yeni kombi almak ya da kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar yoğuşmalı kombileri tercih etmek zorunda kalacak. Uygulama ile doğalgaz faturalarında tasarruf sağlanırken, hava kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli kazanımlar olacak. Biz de Arçelik A.Ş. olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde kombi ürünlerinin çevreye duyarlı tasarımlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arçelik, 2018 yılında yürürlüğe girecek ErP uygulaması kapsamında kombi ailesini daha verimli, akıllı ve daha düşük baca gazı emisyonuna sahip ürünlerle yeniliyor. Yüksek verimli yeni kombi ailesindeki tüm ürünler bulut sistemler ve akıllı cep telefonları ile kontrol edilebilecek. Kullanım kolaylığının yanı sıra ek tasarruf avantajı da sunan yeni kombiler, A ve üzeri enerji verimliliği sağlayan ürün etiketine sahip olacak.

BAYMAK ÜRÜN GRUP MÜDÜRÜ RIDVAN ÖKSÜZ:

Bakanlıktan ve ilgili sektör derneklerinden edinilen bilgilere göre ErP regülasyonu 2018 yılında Türkiye’de iki aşamada devreye girecek. Bunlardan ilki 2018 yılının ortalarında eko dizayn ve enerji etiketlemesi başlıkları altında yürürlüğe girecek. Buna göre bugün yurtiçi pazarda satılan konvansiyonel kombiler üreticiler tarafından üretilmesi yasaklanacak ve üretilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan yoğuşmalı kombilere enerji etiketi zorunluluğu getirilecek. 2018 yılının son çeyreğinde devreye girecek olan regülasyonun emisyon ile alakalı başlığında ise NOx emisyonları istenilen seviyelerden (70mg/kWh) daha yüksek olan ürünlerin üretilmesi yasaklanacak. Eğer mevcut durumda herhangi bir değişiklik olmaz ise 2018 yılı sonu itibariyle yurtiçi pazarda üreticiler sadece premix teknolojili yoğuşmalı kombileri satılabilecek. Premix yoğumalı kombiler sektörün en teknolojik, çevreci ve tasarruflu ürünleri olması itibariyle tüm bu değişiklikler ülkemiz için sektörün daha iyi bir yöne evirilmesini sağlayacak. Baymak olarak ErP regülasyonu söz konusu olmadığı yıllarda dahi yoğuşma teknolojisine olan inancımızı hep dile getirdik ve müşterilerimize yoğuşma teknolojili ürünlerimizi anlattık. Bu konuda öncü olduk. ErP regülasyonun temsil ettiği teknoloji, tasarruf, çevreci, doğa dostu gibi kavramlar bugüne kadar Baymak’ın vizyonunda yer bulmuş kelimelerdir. Bu nedenle Baymak olarak ErP regülasyonunun teknolojik gerekliliklerini yerine getiren bir ürün gamına sahibiz. Tabii ki Baymak olarak aldığımız aksiyonlar var. Şimdilerde ErP regülasyonuna uygun ürünlerimizin enerji etiketi çalışmalarını ve sektörün son yıllarda göreceği en büyük değişim için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Baymak olarak teknolojik ve doğa dostu yenilenebilir teknolojilere çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda nasıl yoğuşma teknolojisini işaret ediyorsak, bugün de ısı pompası ve güneş enerjisi gibi geleceğin enerji kaynaklarını ve teknolojilerini işaret ediyoruz. Baymak olarak kendi regülasyonlarımızı şirket vizyonumuz çerçevesinde kendimiz belirliyoruz.


COPA PROJE KOORDİNATÖRÜ SAİT KORKMAZ:

Eylül 2015 tarihinden beri tüm Avrupa Birliği ülkeleri ErP Lot 1 ve Lot 2 uygulamasını zorunlu olarak kullanıyor. Enerji verimliliği ve insan sağlığı için gerekli olan bu yönetmeliğin Türkiye’de de zorunlu olacağını bilmek oldukça umut verici. Ülkemiz, konut ısınması için yılda 3.4 milyar USD doğalgaz ithal ediyor. Tam yoğuşmalı ürünlerin zorunlu hale getirilmesi ile ülkemiz için çok önemli bir verim alanı yaratacak ve asgari %10 tasarruf sağlayacağız. Avrupa Birliği ile imzaladığımız 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve Enerji Strateji Belgeleri gereği geçiş süreci yasal olarak kısmen uzasa da Nisan 2018 tarihinin kesinleşeceğini ve ilgili kanun hazırlıkların dikkate alınarak bir an önce yayınlanacağını ümit ediyoruz.

ErP yönetmeliği ile ilgili tüm direktiflerin ve sertifikasyon süreçleri dahil ilgili harmonize standartların aynı anda yayınlanması ve uygulanması nedeniyle; firmaların yüksek stok, teknolojik yetersizlik gibi sorunlara hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Bilindiği üzere, 2005 yılından sonra atmosferik cihazlarda %60-70 seviyelerinde yerlileşme oluştu. Bu kanun ile birlikte, ana sanayilerdeki üretim derinliği azalacağı için ve komponentler ithal edileceği için yerlileşme oranı %30-40’a düşebilir. Türk firmaları olarak bu geçiş sürecine hazır olmalıyız.

2011 UK Department of Energy and Climate Change Raporu’na göre, 2030 yılında satılan cihazların yarısı ASHP-Hibrid olacak, bu trendin ülkemizde de görülmesi muhtemel. Çünkü uzun vadede ErP yönetmeliği, teknolojik olarak A enerji sınıfına sıkışan ürün yapısına ve bu ürünlerin hibrid cihazlara doğru yönelmesine etki edecektir. Böyle bir durumda ürünlerdeki ısı pompasının hibrid çalışması, ürünlerdeki performans segment çizgisini belirleyecektir. A+, A++ ve A+++ gibi enerji etiketleri de bu teknolojiye göre verilecektir. Firmaların hibrid cihazlara daha kolay uyum sağlaması için teknolojik altyapıya önem vermeleri , Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmeleri, bu alanlarda yatırım yapmaları ve cesur adımlarla ilerlemeleri gerekiyor. COPA, mevcut ürün portföyüne iklimlendirme sektörünün tamamlayıcı ürünlerini de ekleyerek ürün çeşitliliğini arttırmayı hedefleyen ve bu yönde Ar-Ge ve teknolojik yapı çalışmaları yapan bir marka. Bu kapsamda, Coşkunöz Holding bünyesindeki Ar-Ge gücümüzü de kullanarak pazara sunacağımız yeni ürün çalışmalarımızı son teknolojiye uygun olacak şekilde sürdürüyoruz. Özellikle kombi çalışmalarımızda ErP Lot1 uygulaması ile orta vadede ihtiyaç duyulacak öncü ürünleri portföyümüze ekleyeceğiz.

DEMİRDÖKÜM YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEM ERTUNA:

AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanmaya konulan ERP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği, enerji tüketimi yapan cihazlarda önemli standartları zorunlu hale getiriyor. 4 yıldır AB ülkelerinde yürürlüğe giren ve klimalar ile başlayan yönetmeliğin uygulama kapsamı zamanla genişletildi. Enerji tüketimi ve karbondioksit salınımını global ölçekte azaltmayı hedefleyen uygulama gezegenin sürdürülebilirliği için hayli önemli. Gezegenimizde sonsuz kaynaklara sahip değiliz. İnsanların hayatlarını sürdürmek ve geleceğimize yönelik kaynaklara erişim her geçen gün hızla azalıyor. Türkiye'nin sanayileşme adımlarının atıldığı ilk günden bu yana iklimlendirme sektöründe ve ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan ve birçok ilke imza atan DemirDöküm olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Üretim sürecinden, tüketicilerimiz ile buluşturduğumuz ürünlere kadar gezegenimizin, çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor, karbon ayaz izimizi küçültmek; minimum enerji tüketimi ile maksimum verim sağlayan ürünler geliştirmek için her geçen yıl yatırımlarımızı artırıyoruz. 2018 yılında ülkemizde de uygulamaya konulması hedeflenen ERP Yönetmeliği kapsamında DemirDöküm olarak geçtiğimiz

5 yılda önemli yol kat ettik. Tüketicilerimiz ile buluşturduğumuz tüm ürünlerimiz hem yüksek enerji verimliliği hem de kullanıcı dostu olması hem de tüketiciye çok avantajlı gaz tasarrufu sağlamasıyla ön plana çıkıyor. Konfordan taviz vermeyen 4 yıldız verimlilik sınıfındaki DemirDöküm Nitromix yoğuşmalı kombi tek başına yüzde 109 verimlilik sağlıyor. Yüksek teknoloji ile üretilen Nitromix maksimum ısıtma ve sıcak su konforunun yanı sıra Premix teknolojisi ile de ön plana çıkıyor. Premix teknolojisi ile ürün üzerinde yer alan otomatik devir ayarlı fan, optimum gaz-hava ön karışımı ile her kapasitede yüksek verim elde edilmesine olanak tanıyor. Nitromix ile birlikte kullanılan akıllı oda termostatı Migo ise kombi kontrolü ile enerji tasarrufunda yeni bir dönem başlatıyor. Kendi kendine inisiyatif alarak kombi ve radyatör kullanımındaki yanlışların önüne

geçip yakıt tüketimini de önemli ölçüde azaltan Migo, verilen komutları tüketicinin kullanım alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirip, kombinin çalışmasını optimize ederken, kullanım suyu sıcaklığını da uzaktan ayarlama imkânı sunuyor. İnternetten aldığı anlık bilgilerle dış hava sıcaklığının artması ya da azalması durumunda sıcaklığına otomatik müdahale eden Migo, kullanıcı bütçesine katkı sağlıyor. Haftalık ve günlük zaman programlarının yer aldığı ürün üzerinden arıza mesajları da görüntülenebiliyor. Ürün ayrıca çalıştırıldıktan iki hafta sonra akıllı programlanabilme özelliği sayesinde doğru zamanda, doğru ayara ulaşmak için kombinin ne zaman ve hangi sıcaklıkta çalıştırılacağını belirleyebiliyor. Migo, kullanıcısına yüzde 35'e varan ilave enerji tasarrufu sağlıyor. DemirDöküm'ün yoğuşmalı sınıfında sektörün en iddialı ürünleri arasında yer alan Nitron Condense, kompakt boyutları ile birlikte, üzerinde barındırdığı yenilikçi teknolojiler sayesinde ısınma ve sıcak su ihtiyacında maksimum verim sağlıyor. Yüzde 103 norm enerji verimliliği sağlayan Nitron Condense yoğuşmalı kombi, istenildiğinde güneş enerji sistemiyle birlikte de kullanılabiliyor. Yenilikçi tasarım anlayışımızı yansıttığımız ürünlerimizde yer verdiğimiz teknolojiler, malzeme, konsept, fonksiyon, sağladığı fayda, sunduğu enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı ile sektörde yine bir ilke imza atarak GOOD DESIGN ve GREEN GOOD DESIGN ödülünü kazanan sektördeki ilk kurum olduk.

Öte yandan sektörümüzde ERP Yönetmeliği ve yoğuşmalı cihazlar bugünkü gibi yoğun olarak konuşulmazken biz, Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz tüm iş ortakları toplantılarında, tüketici buluşmalarında, iletişim çalışmalarımızda, "Yoğuşma Terapisi" adıyla ekranlara taşıdığımız reklam kampanyalarımızda, enerji verimliliği, tasarruf, aile ekonomisi, sürdürülebilirlik, çevre konularının öneminin altını çizdik. DemirDöküm olarak yenilikçi ürünlerimizle 63 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da kullanıcılarımıza geniş ürün gamımızla ısıl konforu sunmaya devam edeceğiz.

TERMO ISI SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ CEM ÖZYILDIRIM:

Enerji maliyetleri gittikçe artıyor, bunun bir an önce önüne geçmemiz gerekiyor. Tabii bunu gerçekleştirmek kolay değil, ciddi oranlarda yatırım gerektiriyor. Yeni bir ürün oluşturmak, başlı başına zor ve maliyetli bir iş. Zaten sektör olarak bu konuda hazırlıklar birkaç senedir devam ediyordu. ErP Direktifi ile sektörde zamanla oyuncular da değişecek ve yeni oyuncular aramıza katılacak. Bir firmanın Ar-Ge’si, yeni ürünleri hızla sunması pazarda stratejiyi belirleyen unsurlar. Kim aktif, hızlı ve verimliyse o öne çıkacak. Ben 1985 senesinde bu sektörde çalışmaya başladım, o yıllarda doğalgaz yeni yeni ülkemizde kullanılmaya başlamıştı. O günlerden bugünlere geldik. ErP için de aynı şey geçerli, sektörün daha da gelişmesi için uzun bir süreç bizi bekliyor. Şirket hedeflerimizden biri, yenilenebilir enerjiye de yönelerek enerji tasarrufu ve verimliliğini artırmak. Yeni ürünümüz ısı pompası ile bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektör de zaten bu konuya daha çok yoğunlaşmış durumda. 2018 Nisan ayında ErP Direktifi ile konvansiyonel cihazlar yasaklanacak, beraberinde sınıflandırmalar da çıkacak. Uzun zamandır beklediğimiz bu gelişme, sektörde hareketlilik sağlayacak. Ecostar ve Ecodense markalarımızla ErP’ye şimdiden hazırız. Hem ısıtma hem enerji konusuna baktığımız zaman, yenilenebilir enerji pazarının inanılmaz bir şekilde gelişim gösterdiğini görüyoruz. Termo Isı olarak biz de bu konuya kayıtsız kalamadık ve yenilenebilir enerji, üzerinde çok fazla çalışma yaptığımız bir alan oldu. Çünkü enerjinin geleceği yenilenebilir enerjiye doğru kayıyor. Dolayısıyla bizden sonraki nesillere bir şeyler bırakmak istiyorsak, yenilenebilir enerji bacağını da geliştirmek zorundayız. Isı pompası, yeni yatırım yaptığımız bir ürün. Sadece domestik pazarda değil endüstriyel pazarda da ısı pompası konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yenilenebilir enerji alanında henüz çok yeniyiz ancak mühendislik gücümüz sayesinde ileriye dönük olarak daha da yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

EMAS MAKİNE SANAYİ A.Ş. PAZARLAMA MÜDÜRÜ ATAKAN UNAN:

Ülkemizde uygulamaya girecek olan ErP (Energy Related Products) yönetmelikleri ve Lot1 (Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketi ürün grupları), Lot2 (Su Isıtıcıları, Sıcak Su Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketi ürün grupları) ve Lot 11 (Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları) tebliğlerinin geçiş süreci Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sektörümüzle işbirliği halinde yürütülmüştür. Tebliğlerin Nisan 2018 döneminde “Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği EU 2016/426 (GAR)” ile birlikte devreye alınması planlanmaktadır.Avrupa’da kombi üretim üssü konumuna ulaşan ülkemizde yeni teknolojiler geliştirilerek yurt içi ve dışında müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. E.C.A. markası kombi, kazan, radyatör ürün gruplarında üretim yapmaktadır. Bu kapsamda enerji verimliliği yüksek ürünlerin ülkemizde arzına yönelik çalışmalar, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında ülkemizde satışa sunulan konvansiyonel kombilerin Nisan 2018 itibari ile üretim ve ithalatının sona ermesi, pazardaki ürünlerin tükeninceye kadar satışı, müşterilerimizin evindeki cihazların kullanımına devam edilmesi öngörülmektedir. Müşterilerimize tebliğlerde belirtilen standart ve verim değerlerine uygun, çevre dostu, atık gaz emisyonları düşük “Yoğuşmalı Kombi” ürünlerinin satışı devam edecektir. Bu olumlu bir çalışmadır, bu çalışma ile birlikte kullanım yerlerindeki bina ve izolasyon kalitesi enerji tasarrufu için en önemli unsurdur. Bina izolasyonlarının özellikle eski yapılarda iyileştirilme planları ile enerji sınıflarının yükseltilmesi, doğru mühendislik hesapları imalat yapılan ısıtma tesisatları ile seçilen verimli ısıtma cihazları, yoğuşmalı kombiler, termostatik radyatör vanası kullanımı ile yapı ve sistem verimliliğinin sağlanması önem arz etmektedir. E.C.A.; kombi, kazan, radyatör, termostatik radyatör vanaları vb. pek enerji tasarrufu ve ekonomisine yönelik ürünleri ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda Türkiye’nin markası olarak hizmet vermektedir. 

TERMO TEKNİK TİCARİ GENEL MÜDÜR EMİN KASAN:

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşamalı olarak uygulamaya konulan ERP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği, enerji tüketimi yapan cihazlarda bir dizi standardı zorunlu hale getiriyor. AB ülkelerinde, 2013 yılında klimalar için getirilen düzenlemeler ile yürürlüğe giren yönetmelik, 2015 yılında motorlar, fanlar, pompalar için de uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamında, belirlenmiş verimlilik standartlarını karşılayamayan su pompalarının, elektrik motorlarının ve sirkülatörlerin AB ülkelerinde satılması yasaklandı. ERP yönetmeliği, enerji tüketimini ve karbondioksit salınımını global bir çerçevede azaltmayı amaçlıyor. Türkiye ERP yönetmeliğine dair adımlarını yeni atmaya başladığından aslında sadece bizim için yeni bir gündem. Yönetmelik gereği, yönetmelikte adı geçen 0 – 70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz yakıtlı cihaz ısıtma ürünlerinin enerji verimliliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx emisyonunun 56 mg/ kWh’nın altında olması zorunlu hale gelecek. Bu durumda, konvansiyonel (standart fanlı) cihazlar ve sıvı yakıtlı standart kazanlar 2018 Nisan ayından itibaren kullanılamayacak. Söz konusu standart cihazlar sadece mevsimsel verimliliği de yüksek olan PREMIX yoğuşmalı cihazlar ile değiştirilebilecek. Bunun yanında, enerji tüketimine sahip tüm cihazlarda enerji etiketlemesi uygulaması olacak. Isıtma ürünlerinin de A+++’dan D’ye kadar geniş bir çerçevede enerji verimlilik değerlerine göre etiketlenmesi gerekecek. Böylece yönetmelik dışında kalan diğer ürünlerin kademeli olarak kullanımdan kaldırılarak ortalama enerji verimliliğinin makro düzeyde üst seviyelere çekilebilmesi amacıyla amaçlanıyor. AB ülkelerinde bu kapsamda %20’ye çıkartılması planlanan yenilebilir enerji ile birlikte kapsamlı bir enerji verimliliği hedefleniyor.

Termo Teknik olarak biz bu yönetmeliği hem Türkiye’nin çevre bilincinin gelişmesi hem de her yıl bilinçsiz ve verimsiz enerji tüketimi nedeniyle oluşan ulusal maddi kaybımızın önlenmesi açısından çok değerli ve kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Biz bu yönetmeliğe Türk tüketicisine sunduğumuz LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombi ve EVOMAX Duvar Tipi Premix Yoğuşmalı Kazan serilerimiz 2015 yılından bu yana zaten hazırız. 2015 yılında ERP yönetmeliğinin geleceğini de ön görerek konvansiyonel cihaz satışlarımıza son verdik.

Termo Teknik olarak Türk tüketicisine sunduğumuz, İngiltere’de kraliçe ödüllü (The Queen’s Award) IDEAL Boilers üretim tesislerinde 110 yıllık tecrübe ve 6 Sigma standardıyla üretilen premix yoğuşmalı kombi LOGIC ve duvar tipi premix yoğuşmalı kazan Evomax; bu konuda çok kesin adımlar atan AB’nin yürürlüğe aldığı ERP standartlarını dahi karşılıyor. Avrupa’da 2013 yılında ilk adımları atılan ERP yönetmeliğinde ısıtma serisinde “premix yoğuşmalı cihazlar” şart koşulurken; bu yönetmeliğin Türkiye ayağında bizler yoğuşmalı kombinin tanımı konusunda halen netlik kazanmayan kriterler görmekteyiz. Esasen bu tartışma öncelikle sektör olarak premix yoğuşmalı cihazların ve diğerlerinin ayrımının net yapılmamasından kaynaklanıyor.

Premix yoğuşmalı kombiler gaz/hava karışımını minimum ve maksimum kapasite aralığında ideal yanma değerlerini koruyarak yapmaktadır. Bu oran yanma verimine doğrudan etki eder. Yoğuşmalı adı altında satılan, piyasada 3 eşanjörlü olarak ta bilinen kombiler, Nisan 2018’ de yasaklanacak olan konvansiyonel kombilerin fan çıkışına ilave olarak takılan ilave eşanjör vasıtası ile ilave verim elde eden cihazlardır. Esasen bu kombiler ERP yönetmeliğinde izin verilen premix yoğuşmalı kombi sınıfında değildir. Premix kombilerde verim %109’larda iken 3 eşanjörlü olarak bilinen kombilerde bu değer %103 civarındadır. Ayrıca premix cihazların modülasyon oranı 5 kW’lara kadar inebiliyor iken 3 eşanjörlü cihazlarda 10 kW civarındadır. Bu da yakıt tüketiminde ve dolayısı ile cihazın verimliliğinde doğrudan etkilidir. Biz Termo Teknik olarak, markadan bağımsız bir bakış açısıyla, tüketicinin her durumda premix yoğuşmalı cihaz tercih etmesi taraftarıyız. ERP standartlarını karşılayan cihazlar premix yoğuşmalı cihazlardır. Bu konuda Avrupa’nın uygulamasını referans alabiliriz.


VAILLANT TÜRKİYE SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ EROL KAYAOĞLU:

Avrupa ülkelerinde 2015 yılı itibariyle hayata geçirilen ErP regülasyonu daha yüksek verimli ve daha düşük emisyonlu cihazların kullanımlarını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca sistem kurulumlarında yenilenebilir enerji kaynaklı ürünlerin (ısı pompası, güneş enerjisi gibi) ve akıllı kontrol tertibatlarının kullanımının önemi artırılmıştır. Ülkemizde de 2018 yılı Nisan ayı itibariyle ErP yönetmeliğinin hayata geçmesini bekliyoruz. Sektörümüz için önemli bir yenilik olan ErP yönetmeliği bazı eko tasarım gerekliliklerini dayatmaktadır. Bu gerekliler ısıtma soğutma ve havalandırma ürünlerine de uygulanmakta olup cihazların CE belgesi alıp almaması konusunda belirleyici rol oynamaktadır. ErP geçişi sonrası artık konvansiyonel diye tabir ettiğimiz cihazlar raflarda artık olmayacak, yerini sadece enerji tasarrufu sağlayan yoğuşmalı cihazlara bırakacaktır.

Tüketicilerde enerji verimliliği konusunda bilincin artması, teşviklerle desteklenmelidir. Teşviksiz enerjinin verimli kullanılması toplumda istenen hızda bu bilincin yayılmasında beklenenden yavaş gerçekleşebilir. Enerji verimliliğinin tüketici açısından benimsenmesi ve tüketicilere enerji verimliliğini artıran yenilenebilir enerji ürünlerinin kullanımına özendirici teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi hem ekonomimizin hem de ekosistem için faydalı olacaktır. Sektörde birçok ilke imza atan Vaillant olarak bizler de Ar-Ge çalışmalarımızı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklı ürünler kapsamında daha çevreci ve akıllı cihazlar üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Ayrıca geniş yoğuşmalı kombi ailemizle ErP geçişi öncesi en hazır marka olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Sadece yoğuşmalı kombi satışına izin veren ErP regülasyonuna hazırlık sürecinde ecoTEC Plus, ecoTEC Pro ve ecoFIT Start’dan oluşan yoğuşmalı kombi ailemizin son ürünü ecoTEC Pure ile genişleterek tüketicilerimizin yoğuşmalı kombi alternatiflerini arttırdık. ecoTEC Pure yüzde 108’e varan enerji verimliliği ile kullanıcı ekonomisine katkıda bulunurken, 2 farklı kapasite seçeneği, modern ısıtma teknolojisi, uzun kullanım ömrü sağlayan paslanmaz çelik eşanjörü, üstün sıcak su performansı ve şık Vaillant tasarımı ile öne çıkıyor. Yeni yılda da yüksek verimliliğe sahip, tasarruflu ürünlerimizle kullanıcılarımızın ekomonilerine destek olmaya devam ederken, çevreye karşı hassasiyetimizi de her platformda sergiliyor olacağız.

VIESSMANN ÜRÜN MÜDÜRÜ MEVLANA BALÇIK:

26.09.2015 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren ErP (Energy related Products) yönetmeliği 21.04.2018 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girecektir. Günümüzde pek çok elektrik ve su tüketen ev aleti için mevcut bir enerji verimliliği etiketi uygulaması bulunmaktadır. Yönetmelik kapsamında; televizyon, çamaşır makinası ve buzdolabı gibi ürünlerden tanıdığımız enerji verimliliği etiketi, ısıtma cihazları, su ısıtıcıları, boylerler ve hatta bu cihazların birlikte kullanıldığı sistemler için zorunlu olacaktır. Avrupa Birliği genelinde yürürlükte olan ErP direktifi sayesinde son kullanıcılara daha şeffaf bir karar olanağı sağlanmış olacaktır. AB komisyonlarının belirlediği enerji verimliliği hesaplaması ile cihazların verimleri A+++ ila G arasında sınıflandırılan bir skalada yer almaktadırlar. Hem mahal ısıtması hem de kullanma suyu ısıtması sağlayan ısıtıcılar her iki kategoride de ayrı ayrı etiketlenmektedirler. Etiketlerde enerji verimlilik sınıflarının yanında performans ve ses seviyesi bilgileri de paylaşılmaktadır. ErP yönetmeliği sayesinde son kullanıcılar daha fazla bilgilendirilecek ve çevreye karşı olan duyarlılık artacaktır. Enerji verimliliği etiketi son kullanıcı tarafından sadece oryantasyon amacıyla değerlendirilmelidir. Asla sadece etikete dayalı olarak ürün tercihi yapılmamalıdır. Cihazlardan ancak uygulanacağı binaların gereksinimini karşılamaları halinde maksimum verim elde edilebilecektir. En iyi sistemi ve müşteri memnuniyetini sağlamak için müşterinin bireysel olarak kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi daha çok önem kazanmaktadır. Viessmann bu durumda son kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Bütün ürünleri enerji verimlilik etiketi ve kapsamlı teknik bilgi föyü ile son kullanıcıya ulaştırmaktadır.

Ayrıca Viessmann, partnerlerine sistem tasarımları için son kullanıcıya sunabilecekleri sistem etiketini oluşturan hesaplama programını da sağlamaktadır. Eksiksiz ürün programı Viessmann demektir: Eksiksiz ürün programı ile yalnız bırakmadığımız partnerlerimize planlama ve sistem etiketini hesaplama için de bütün gerekli desteği vermekteyiz. En az iki komponentten oluşan sistemlerde (örneğinkazan ve güneş enerjisi sistemi) enerji verimliliği sistem etiketi teklife dahil edilebilecektir. Direkt Viessmann hesaplama programıyla oluşturulan etiketin eklenmesi süreci kolaylaştıracaktır. 


 


İlginizi çekebilir...

Doğalgaz Ateşi 3 İlçede Daha Yandı

İzmir Doğalgaz, 2018 yılı yatırım programı kapsamında doğalgaz altyapı çalışmalarını başlattığı Urla, Seferihisar ve Foça'ya doğalgaz arzını sağla...
12 Aralık 2018 Çarşamba / 16:44

Güzelbahçe'ye Abone Merkezi Açıldı

İzmir'in ilçelerinden Güzelbahçe'nin bu yıl doğalgazla buluşturulmasının ardından, Güzelbahçe abone merkezi de açıldı....
12 Aralık 2018 Çarşamba / 11:31

Baymak, Ürünlerini Türkiye'nin Her Noktasına Ulaştırıyor

Baymak son olarak Tunceli, Adana, Mardin ve Bingöl'de 4 yeni bayinin açılışını gerçekleştirdi....
12 Aralık 2018 Çarşamba / 11:02

©2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | 17.12.2018 / 10:09:20