E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN ODAK KURULUŞU UGETAM

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN ODAK KURULUŞU UGETAM

18 Nisan 2017 Salı | SÖYLEŞİ
2.084 kez okundu

UGETAM’IN FAALIYET ALANLARI HAKKINDA BILGI VERIR MISINIZ?

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) dört sertifika birden alma başarısı

gösteren UGETAM faaliyetleri kapsamında; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkisi

ile ilk belgelendirme, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP)

üçüncü taraf muayene hizmeti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) adına

doğalgaz dağıtım şirketlerinin muayene ve tespit çalışmaları, İSKİ’nin Melen boru hattı

kaynak kontrollerini ve su akışını kesmeden bakım-onarım operasyonlarını ve diğer yürütülen

projeleri konusunda uzman personellerle ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirmektedir.

UGETAM, faaliyet alanları kapsamında hizmet veren sektörlerin ihtiyaç duyduğu

kalifiye insan kaynağını yetiştirmek, yeterliliklerini tespit etmek ve teknolojik çalışmalara

destek olmak amacıyla personel belgelendirme muayene deney ve ürün belgelendirme

sistemlerinde akredite olarak bağımsız ve tarafsız hizmetler sunarken diğer

taraftan bu alandaki kalite seviyesinin arttırılmasına yönelik bilinç ve farkındalık

oluşturma etkinlikleri gerçekleştirmektedir.


UGETAM’IN KURULUŞ FIKRININ NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI VE DÜNDEN BUGÜNE

GELIŞIMINI ANLATIR MISINIZ?

13 Nisan 1999 tarihinde düzenlenen tören ile kuruluş imzaları atılan UGETAM’ın,

18 yıl sonrasında bugün geldiği nokta gurur vericidir. Gelinen noktada başta UGETAM’ın

kuruluş kararının verildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün karar vericilerin

ve yöneticilerin; vizyonları, UGETAM’a olan inançları ve desteklerinin katkısı büyüktür.

Hâlen ülkemizin genel olarak enerji, özel olarak doğalgaz sektöründeki eğitim, belgelendirme,

test, sertifikasyon, kalibrasyon, denetim ve müşavirlik ihtiyacını, seçkin

kadrosuyla son teknoloji ile donatılmış tesislerinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar

ile geliştirdiği örnek iş birliği ile sürdürmekte olan UGETAM, 18 yıl gibi kısa bir sürede

doğalgaz sektörünün odak kuruluşlarından biri olmayı başarmıştır. Sadece ulusal değil,

uluslararası da önem kazanarak, eğitim, müşavirlik ve fizibilite gibi alanlardaki

çalışmalarıyla global sektörde öncü bir rol oynamaktadır.

O dönemde İGDAŞ yönetimi Türkiye’nin en büyük gaz kuruluşu olması nedeniyle,

Türkiye ve bölge ülkelerinin gaz dağıtım kuruluşları ile sektörde cihaz üreticisi,

yatırıma tesisatçı gibi konumlarda yer alan firma çalışanlarını da kapsama alacak

ve doğalgazlı cihazlarla şebeke elemanlarını sertifikalandıracak bir eğitim merkezi

kurmaya karar vermişti. İGDAŞ Avrupa’nın en büyük gaz dağıtım kuruluşlarından biri

olan Gaz De France ile 13 Nisan 1999’da işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu işbirliği

UGETAM’a uluslararası bir eğitim merkezi olma kimliğini kazandırmıştır.

Projede belirlenen birinci kısım ile ilgili inşaat çalışmalarına başlanarak açık eğitim

alanları ve atölye binaları bitirilip faaliyete geçirilerek eğitimlere başlanmıştır. UGETAM’ın

Gaz De France ile yaptığı sözleşme gereği konularında uzman 12 eleman belirlenerek

Fransa ‘da pedagojik formasyon ile sertifikalandırılarak 16 Haziran 2002 günü

Ümraniye’deki geçici binasında resmi açılışı yapılan UGETAM Doğal Gaz Eğitim Merkezi’nde

doğal gaz sektöründe çalışan veya bu sektörle ilgilenen Mühendis tekniker ve

teknisyenlere yönelik olarak gaz teknolojisi konularında bilgilendirilmek, mevcut

bilgilerini geliştirmek ve onlara beceri kazandırmak üzere sertifikalı eğitimlere başlanmıştır.


UGETAM başlangıçta doğalgaz dağıtım alanı teorik ve uygulamalı eğitimleriyle

başladığı faaliyetlerine 2003 yılında Kurtköy’de doğalgaz malzemelerinin testlerinin

yapıldığı test laboratuvarının kurulumu ile devam etmiştir. Test laboratuvarında PE

(Polietilen) boru ve PE ekleme parçaları ve servis regülatörleri testleri yapılmakta olup

bu alanda yeni test imkanlarının oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir. Test

laboratuvarı 2006 yılında TÜRKAK tarafından “TS EN ISO/ IEC 17025, Deney ve

Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun olarak

akredite edilmiştir ve kapsama her geçen zaman içinde yeni testler ilave edilmektedir.

Aynı yıl içerisinde UGETAM TÜRKAK tarafından “TS EN ISO / IEC 17024 Personel

Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardına uygun olarak akredite edilmiş ve 2005 yılında UGETAM hedefleri doğrultusunda ve yine alanında büyük bir boşluğu dolduracak “G2.5 ila

G1600” kapasitedeki doğalgaz sayaçlarının test ve kalibrasyonunun gerçekleştirilebildiği

Sayaç Kalibrasyon Laboratuvarının kurulumunu tamamlayarak hizmete sunmuştur.

Bu laboratuvarın TÜRKAK tarafından akreditasyonu Haziran 2007 itibariyle

yapılmıştır. UGETAM yine hedefleri doğrultusunda 2007 yılı başında başlamış olduğu

doğalgaz malzemelerinin uygunluk değerlendirmesinde alanlarında uzman personeli

ve standartlara uygun olarak yaptığı test ve kontrol sonuçlarını UGETAM’ın tarafsızlık

ve bağımsızlık ilkeleriyle bir araya getirerek “TS EN 45011 Ürün Belgelendirmesi

Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Şartlar” standardını esas alarak ve ürün

belgelendirme sistemi kurarak fiilen bu alanda faaliyetlerine başlamış, 2011 yılında

ise TÜRKAK’tan akreditasyonunu tamamlamıştır.


01.04.2008 tarihinden itibaren UGETAM A.Ş. olarak Pendik-Kurtköy’deki

tesislerinde hizmet vermeye başlamıştır. 2011 yılında TS EN ISO / IEC 17020

standardına göre a tipi muayene kuruluşu olarak akreditasyonu TÜRKAK tarafından

onaylanmıştır. UGETAM akredite kuruluş olarak “Doğalgaz dağıtım sektörü, doğalgaz

iç tesisatları, tahribatsız muayene, kaynaklı imalat, metalden işlenmiş parçalar,

polimer ve kompozit ürünler, doğalgaz sayaçları, güneş enerjisi sistemleri” muayene

alanlarında sektöre hizmet sunmaktadır. UGETAM test ve kontrol imkanlarına

paralel olarak başladığı bu hedefi doğalgaz alanının tümüne yaymayı ve bu yolla güvenliğin

üst seviyede tutulmasının zorunlu olduğu bu alanda büyük bir boşluğu doldurmayı

kendisine hedef belirlemiştir.


DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GELIŞIMI VE UGETAM’IN BU AÇIDAN VIZYONU ILE

ILGILI NELER SÖYLEMEK ISTERSINIZ?

Doğalgaz sektörü, 1988’de emeklemeye, 1996’dan sonra ise yürümeye başladı.

2000’li yıllarda da bu yürüyüş hızlandı. İlk zamanlara göre şu an sektör rayına oturdu,

diyebiliriz. Türkiye’de doğalgaz sektörünün alt yapısı, bakımı, işletilmesi; doğalgaza geçecek

ya da daha önce doğalgaz kullanmış da bunu modernize etmek isteyen ülkeler

için de örnek olacaktır. Ortadoğu Coğrafyası, Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar ve Rusya

Federasyonu bu konuda hem fikir. Türkiye bu konuda öncü olacaktır. UGETAM’ın çok

ciddi bir çıkışı ve yükselişi var. UGETAM’da gördüğümüz, sektörü kamçılayan bir vizyonu

olmasıdır. UGETAM’ın vizyonu tüm doğalgaz sektörüne ışık tutmaktadır.


SON OLARAK EKLEMEK ISTEDIKLERINIZ

NELERDIR?

Üniversitede 35 yıl hizmet ettim ama hep uygulamayla iç içe oldum. Bu 35 yılın 2

yılını Almanya’da enerji sektöründe proje bürolarında ve şantiyelerde; 2 yılını Manisa’da

Kurucu Rektörlükte, 15 yılını İGDAŞ ve UGETAM da doğalgaz ve enerji sektöründe

uygulamayla geçirdim. Bu bilgileri kendime sağlayıp, empati yoluyla paylaşayım

diye büyüklerimiz bana bu imkanı verdi.


Yeni bir sınıfa bir derse başladığımda, önce kendimi öğrencilere tanıtır sonra onları

tek tek tanır ve onlarla ilgilenirim. “Şu konulara dikkat edin, ileride hiç şüphem

yok, içinizden bir enerji bakanı, bir sanayi bakanı, bir çevre bakanı neden çıkmasın?”

diye cesaretlendirir, dersi kaynatmamak şartıyla akıllarına takılan her soruyu çekinmeden

sorabilecekleri hususunda cesaretlendirirdim...


Onları, bu konuların yetkilileri görerek yetiştiriyorum. Ben paylaşmayı severim. Bu şekilde emsaller çoğalsa, Türkiye daha fazla mesafe kat etse ve dışarıya

muhtaç olmasa, bu özellikler başarımızı da destekleyebilir. Üniversitede gördüklerimizi,

en iyi şekilde uygulamaya gayret gösteriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz.

En iyi teknolojiler çıktığında hemen paylaşıyoruz. Her yaptığımız işe adapte

oluyoruz. Dışarıda UGETAM bir iş yapıyorsa emin olun, en az beş yüz katı Türkiye’deki

diğer sektörlere fayda sağlıyor. Bu bakımdan mutluyuz ve ülkemiz adına

seviniyoruz.


 


İlginizi çekebilir...

"Yüksek Üretim ve İhracat Kapasitemizi Güçlendiren Yatırımlar Yapıyoruz"

Termo Teknik'teki son gelişmeler hakkında dergimize bilgiler aktaran Termo Teknik Türkiye Ticari Genel Müdürü M. Emin Kasan, 'Termo Teknik ola...
18 Haziran 2019 Salı

'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülü' Sahibi Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 'Türki...
11 Nisan 2019 Perşembe

Baymak Ürün Grup Müdürü Rıdvan Öksüz: 'Kombi Pazarında Yaşanacak Düşüş Bir Geçiş Süreci Olacak'

Enerji Verimliliği Direktifi ve yoğuşmalı kombi pazarındaki beklentiler konusunda dergimize değerlendirmelerde bulunan Baymak Ürün Müdürü Rıdvan Öksüz...
17 Ekim 2018 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.