E-DERGİ
Doğalgaz 206.Sayı

 


E-Dergi Oku 

Doğalgaz Arz Güvenliğinde Türkiye'nin 2050 Projeksiyonu

Doğalgaz Arz Güvenliğinde Türkiye'nin 2050 Projeksiyonu

16 Ekim 2017 Pazartesi / 14:06 | HABERLER


Prof. Dr. Ergül YAŞAR ve Özcan DALMIŞ

İskenderun Teknik Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 

ÖZET

Türkiye doğal gaz enerjisi arz güvenliğinin sağlanması için gerekli kriterlerin ve sorunların doğru bir şekilde alınması ile her iki yılda bir 2050’ye kadar doğal gaz projeksiyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin doğal gaz tüketimi, ithalatı, depolaması ve bu gelişimlerle birlikte 2050’de Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacı, depolama kapasitesi ve doğal gaz arz kaynak ülkelerin ithalat miktarlarının tahminleri hesaplanmıştır. Türkiye doğal gaz arz güvenliğinin, depolama kapasitesinin ve kaynak çeşitliliğinin artırmasıyla gerçekleşebileceği sonucuna varılmıştır. 

Bu makalenin devamına Doğal Gaz Dergisi 204. sayısından ulaşabilirsiniz.