E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Alparslan Bayraktar, Dünya Enerji Düzenleyicilerinin Yeni Başkanı

Alparslan Bayraktar, Dünya Enerji Düzenleyicilerinin Yeni Başkanı

8 Eylül 2015 Salı / 15:13 | HABERLER
15 kez okundu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyesi Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını yürüten Bayraktar, ICER Başkanlığı görevini Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi (CEER) Başkanı Lord John Mogg’dan 2018 yılı Mayıs ayına kadar yürütmek üzere devraldı.

Prestijli ve bir o kadar önemli bu göreve seçilen isim olan Bayraktar “Henüz 14 yıllık düzenleme geçmişine sahip Enerji sektörümüzde Uluslararası Enerji Düzenleyicilerinin Başkanlığına Türkiye’den bir temsilcinin seçilmesi kişisel bir başarının çok daha ötesinde Türkiye’nin Enerji alanında gerçekleştirdiği büyük dönüşümün sonucudur. Aynı zamanda ülkemizin; serbestleşmedeki başarısının, bölgesel bir enerji merkezi olma hedefinin, bu doğrultuda atılan adımların, gerçekleştirilen projelerin ve G20 Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu liderliğin de Dünya tarafından takdirle ve dikkatle takip edildiğinin de bir göstergesidir” dedi.

ICER’ın Dünyadaki enerji düzenleyicilerini bir araya toplayan çatı organizasyonu olduğunu belirten Alparslan Bayraktar, küreselleşme ile tüm ekonomilerin birbirine bağımlı hale geldiğini, bu çerçevede ICER gibi uluslararası kuruluşların öneminin, enerjide küresel ölçekte yaşanan sorunlarla mücadelede daha iyi kavranabileceğini, yeni dönemde, akıllı politikalar, şeffaf, rekabetçi piyasa ve öngörülebilir düzenlemeler ile tüketicilerin güçlendirilmesi konularında işbirliğine ağırlık verileceğini vurguladı. Bunun yanında; bölgesel birliklerle olan işbirliğinin geliştirilmesi, Uluslararası enerji yönetiminde enerji yoksulluğu ve enerjiye erişim hususları ile iklim değişikliği ile mücadelede düzenleyici kurumlarının rolünün geliştirilmesi, yetkinliklerinin arttırılmasını hedeflediklerini, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı ile kalkınma bankalarıyla ortak projeler gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu

Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER), coğrafi ve demografik açılardan birbirinden farklılaşan enerji düzenleyicileri arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirerek küresel boyutta sürdürülebilirlik için gösterilen çabalara katkı sağlayan önemli kuruluşlardan birisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 6 kıtaya yayılan 200’ün üzerindeki üyesiyle ICER; büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada belirleyici olan enerji düzenlemelerinin hem politika yapıcılar hem de kamuoyu nezdindeki farkındalığını artırmayı hedefliyor. ICER bu kapsamda üyelerinin mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarına çözüm sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Uluslararası Gaz Birliği (IGU) ve dünyanın en büyük elektrik iletim sistem işleticisinin ortak girişimi olarak teşekkül etmiş olan GO15 ile yürütülen faaliyetler ve “Enerjide Kadın”(WIE) İnisiyatifi bu alandaki çalışmalar kapsamındaki iyi örnekler olarak dikkat çekiyor. Konfederasyon bünyesinde ayrıca üye ülkelerin düzenleyicilerinden oluşan tematik çalışma grupları bulunuyor ve düzenlemelerin dinamik doğasına uygun olarak yayınlar çıkarılıyor. Konfederasyonun yılda iki kez yayımladığı ICER Chronicle, düzenlemede doğru uygulamalara odaklanıyor.


 


İlginizi çekebilir...

TANAP'ta Avrupa'ya Gaz Temininde Son Aşamaya Gelindi

Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya ulaştırılmasına ve bölgedeki doğalgaz arz güvenliğine katkıda bulunacak ola...
18 Haziran 2019 Salı / 16:20

İzmirgaz'ın 'Hayalimdeki Çevre' Resim Yarışması Sonuçlandı

İzmir Doğalgaz tarafından düzenlenen okular arası resim yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerin sahipleri düzenlenen bir t...
18 Haziran 2019 Salı / 16:17

ESGAZ'dan İlköğretim Öğrencilerine Doğalgaz Bilinçlendirme Eğitimi

İlköğretim çağındaki öğrencileri doğalgazın verimli ve güvenli kullanımı konularında bilinçlendirmek, bilgilendirmek amacıyla Eskişehir genelinde bulu...
18 Haziran 2019 Salı / 16:16

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.