Doğalgaz Dergisi 220. Sayı (Mayıs-Haziran 2020)

dogalgaz.com.tr 12 Doğalgaz / Mayıs-Haziran 2020 KONUK YAZAR Ömer Cihad Vardan DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı KAYIPLARIN TELAFİSİ YÖNÜNDE BİR İYİLEŞME YAŞANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ işyerlerinin zorunlu olarak kapatılması, seyahat kısıtlamaları gibi bir çok ülkede ve ülkemizde uygulanmak zorunda kalı- nan önlemler, neredeyse tüm sektörler için ciddi problemleri de beraberinde getirdi. İnsan sağlığını direkt olarak ilgi- lendiren Covid-19 krizi, ülkelerin eko- nomilerine ciddi anlamda darbe vurdu ve vurmaya da devam ediyor. Maalesef hemen her ülkede işsizlik sayılarının da ciddi anlamda artış gösterdiğini üzüle- rek görüyoruz. Bütün bu süreçte doğalgazla çalışan cihazları da içinde barındıran iklimlen- dirme sektörüne baktığımızda, ekono- milerde yaşadığımız tüm bu olumsuz gelişmelerin, bizim sektörümüzü de önemli ölçüde etkilediğini net bir şekilde görüyoruz. DOSİDER üyeleri, kısıtlama- ların yoğun olarak yaşandığı Nisan ve Mayıs aylarında tüm tedbirleri alarak üretim faaliyetlerini sürdürmeye gay- ret ettiler. Ancak bu dönemde üretim miktarlarında düşüşler olduğunu göz- lemledik. Bunda en önemli sebep tabii ki taleplerin bazı sektörlerde tamamen H emen hepimizin yaşayarak gör- düğü üzere 2020 yılına ekono- mik açıdan önceki yıllara naza- ran daha iyi başlamıştık. Hatta ülke- mizde önce Elazığ ve Malatya’da yaşa- nan depremlerin, sonrasında Van’daki çığ felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız dönemde dahi ekonomi- deki yükselme devam etmişti. İlk iki ayı da pozitif geçirince, özellikle 2018’deki döviz sorunlarından sonra yaşanan sıkıntıların artık 2020’de ortadan kal- kacağına inanarak yılın tamamı için de iyimser bir tablo beklentisi içindeydik. Ancak Çin’in Wuhan şehrinde başla- yıp tüm dünyaya yayılarak, ülkemizde de Mart’ın ortasından itibaren etkisi hissedilen ve nihayetinde küresel bir sağlık krizi haline dönüşen COVID-19 salgını tüm bu beklentilerimizi değiş- tirdi. Hayatımızı derinden etkileyen bu virüsün sebep olduğu salgınla müca- dele kapsamında dünyadaki hemen tüm ülkeler çok ciddi tedbirler aldılar. Sosyal izolasyon uygulamaları, sokağa çıkma sınırlamaları, kafe, restoran, vb. sıfırlanması, bazılarında da hissedilir derecede azalmasıydı. Aynı zamanda, özellikle üretimlerin devamı için ihtiyaç duyulan ara mamul veya komponent- lerin tedarikinin ve lojistiğinin aksa- ması, hatta bazı ürünlerin tedarikinin bir dönem için tamamen durması da üretimleri olumsuz etkiledi. Bu dönem için şunu mutlulukla ifade etmek isterim ki DOSİDER üyelerinin hemen hiçbiri eleman çıkarmadıkları gibi önemli bir kısmı da devletimizin sunduğu destek- lere müracaat etmediler. Pandemi sürecinde kısıtlamaların yoğun olarak yaşandığı ve özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulan- dığı dönemde, özellikle hijyen, sağlık, gıda vb. hayati önem taşıyan sektörler için hastaneler gibi kamu binalarının yanı sıra çalışması zorunlu olan endüstriyel tesisler, fabrikalar ve insanların daha çok zaman geçirmek durumunda oldukları konutları için servis hizmetlerinin aksa- madan sürdürülmesi, ısıtma ve sıcak su ihtiyacının kesintiye uğramadan karşı- lanması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=