Doğalgaz Dergisi 217. Sayı (Kasım-Aralık 2019)

16 Doğalgaz / Kasım - Aralık 2019 dogalgaz.com.tr İGDAŞ DEPREME EN HAZIR KURUMLARIN BAŞINDA GELİYOR İ GDAŞ, 6,5 milyon abonesi ve yıllık 6,5 milyar metreküp doğalgaz satışı ile Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağı- tım şirketi. Bu rakamlar abone sayısında Türkiye’nin %44’üne, doğalgaz satışında ise dağıtım şirketleri toplamında Türki- ye’nin %24’üne tekabül ediyor. Türki- ye’nin en büyük şirketleri sıralamasında 37’inci, IGU (Uluslararası Gaz Birliği)’nun ayrıcalıklı üye statüsüne sahip, belediye bünyesinde hizmet veren tek doğalgaz dağıtım şirketi. Özelliklerini saya saya bitirmeyeceğim bu dev şirketin genel müdürlük görevini üstlenmek benim için büyük bir onur. Tüm bu özelliklerin yanı sıra İstanbul gibi dünyanın gözbebeği bir şehre yepyeni bir vizyonla hizmet vermeyi vadeden bir ekibin parçası olmak da benim için apayrı bir gurur. Biz de bu vizyondan hareketle “Doğalgaz hizmetlerini güvenli, sür- dürülebilir, yenilikçi, çevreye ve insana değer katan bir anlayışla sunmak” misyonuyla yola çıktık ve enerji sek- töründe yetkinliği, çevreye duyarlılığı ve kurumsal mükemmellik anlayışı ile dünya çapında örnek bir şirket olmayı kendimize vizyon olarak belirledik. Kısa- cası bugün, yarın ve daima İstanbul için hizmet diyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde doğalgaz kulla- nılmaya başlandığı bir dönemde, doğal- gaz dağıtım şirketleri olarak doğalga- zın erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğinin ancak geleceğinin önceden öngörülebi- lir olması ve hizmet kalitesinin de buna göre planlanması ile mümkün olabile- ceğinin farkındayız. Bütün bunlar da akıllı şebekecilik, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarını gelecekte en çok konuşu- lacak ve üzerinde durulması gereken kavramlar olarak karşımıza çıkartıyor. Dağıtım ağlarının akıllı şebekelere uygun tasarlanması, iç tesisatların güvenliği ve bakım kültürünün geliştirilmesi konu- ları da gittikçe önem kazanan konuların başında geliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yaşa- dığımız deprem hadisesi İstanbul’un deprem konusunda çok hassas bir nok- tada olduğu gerçeğiyle bizi bir kez daha yüz yüze getirdi. Bu konuda deprem gerçeğine uygun şebeke güvenliğinin sağlanması ve sistem verilerine kolay ulaşılmasına hizmet edecek teknolojik dönüşüm ve transferlerin sağlanması önceliklerimiz arasında. Deprem konu- sundaki çalışmalarımızı uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla, kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar birçok somut projeyi hayata geçirdik. Afet ve Acil Durum Yönetimini, AFAD-AKOM yapılanmasına uygun olarak profesyo- nel bir şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda İGDAŞ, bünyesinde “Deprem Risk Azaltım Sistemi”ni kurdu ve sistem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin “Deprem Erken Uyarı Sistemi”ne ait istasyonlardan sürekli veriler almakta ve ana merkezde otoma- tik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca İGDAŞ-TÜBİTAK işbirliğiyle Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Cihazları geliştirilmiş ve doğalgaz şebekesinin uygun noktalarına yerleştirilmiştir. Bununla birlikte sistem bünyesinde otomatik gaz kesme vana- ları bulunmaktadır. Herhangi bir dep- rem olduğunda, sisteme gelen verilerin önceden belirlenen eşik değeri aşması durumunda, tüm bu sistemler sayesinde doğalgaz şebekesinde otomatik olarak doğalgaz akışı kesilebilmektedir. Böyle- likle olası bir deprem sonrası doğalgaz kaynaklı oluşabilecek ikincil felaketlerin önüne geçilmiş olacaktır. Bu konuda işin uzmanları tarafından da İGDAŞ’ın depreme en hazır kurumların başında geldiği ifade ediliyor. Önceliklerimiz bu konular olmakla birlikte uzun vadede, güçlü finansal yapısı, nitelikli insan kaynağı sahip olduğu know-how ile sadece İstanbul için değil, ülkemiz için gurur kaynağı olan İGDAŞ’ı bulunduğu konumdan daha da ileriye taşımak, dünyada tanı- nan ve alanında söz sahibi bir şirket haline getirmek için tüm ekip arkadaş- larımızla birlikte tüm enerjimizle çalı- şacağız. n Dr. Mithat Bülent Özmen İGDAŞ Genel Müdürü KONUK YAZAR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=