Doğalgaz Dergisi 208. Sayı (Mayıs-Haziran 2018)

40 Doğalgaz / Mayıs - Haziran 2018 dogalgaz.com.tr NEŞE ÖZDEMİR Makine Mühendisi (ESGAZ İç Tesisat Kontrol ve Proje Onay Müh.) GIRIŞ E skişehir’de doğalgaz konutlarda ilk kez 1996 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Konutlarla birlikte birçok ticari kurum ve kuruluşta da doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olup hayatımızda büyük önem taşıyan doğalgazın doğru kullanıl- dığında konfor, rahatlık ve tasarruf sağlasa da bilinçsiz kulla- nımlarda can ve mal güvenliğini tehdit ettiği görülmektedir. Doğalgaz kaynaklı kazaların oluşmasını engellemek, doğal- gazın verimli kullanımını sağlamak, doğalgaz ve baca gazı sızıntılarından oluşabilecek zehirlenmelerin önüne geçebilmek amacıyla Eskişehir genelinde iç tesisatlarda 2016 yılı itibariyle periyodik kontrollere başlanmıştır. PERIYODIK KONTROLÜN YASAL ÇERÇEVESI 4646 sayılı Doğalgaz Kanunu’nun 4.maddesinde “Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dâhil tüketicileri doğal- gaz kullanmak için yaptıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeli veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir” hükmü yer almaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun İç Tesisat Yönetme- liği’nin 6.maddesinde, “Müşteri iç tesisat ve mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine proje- lendirir, inşa ettirir. Dağıtım şirketi, sorumluluk bölgesi içinde yaptığı veya yaptırdığı kontrol sonucunda, iç tesisatı uygun bulmaması halinde; doğalgaz vermesini reddedebileceği gibi, mevcut iç tesisat için vermekte olduğu doğalgazı da kesebilir. Müşteri iç tesisatı uygun hale getirip tekrar başvurduğu tak- dirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun oldu- ğunun tespiti durumunda, dağıtım şirketi doğalgaz vermekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. İlgili hükümler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 03 Mayıs 2013 tarihli yazısı ile tüm doğalgaz dağıtım şirket- lerine gönderilen 17.04.2013 tarih ve 4364 sayılı Kurul Kararı gereğince; Eskişehir Doğalgaz Dağıtım Bölgemizde, iç tesisat- lara ilişkin periyodik kontrol faaliyetini gerçekleştirilmektedir. PERIYODIK KONTROLÜN ÖNEMI Yapılan periyodik kontrollerde 20 yılı aşkın süredir kulla- nılan tesisatların birçoğunun bakımsızlıktan dolayı emniyet hususlarını kaybetmeye başladığı, kullanılan yakıcı cihazların ekonomik ömrünü tamamladığı, havalandırma menfezlerinin kapatıldığı, baca ve bağlantılarının uygun olmadığı ve bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kaybettiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitlerle abonelerin can ve mal güvenliğini tesis etmek ve güvenli doğalgaz arzını sağlamak adına peri- yodik kontrollerin büyük önem taşıdığı görülmüştür. PERIYODIK KONTROLLERDE KARŞILAŞILAN DURUMLAR 1-Bacalar ve Baca Bağlantıları Yapılan kontrollerde baca ve baca bağlantılarında büyük sıkıntılar tespit edilmiştir. Bu sıkıntılar genel olarak: KAZAN DAIRESI VE KONUTLARDA PERIYODIK KONTROL MAKALE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=